Preskoči na vsebino


Mašni nameni Gozd - Arhiv

Mašni nameni od 16. 8. 2015 do 26. 7. 2020 – Gozd:

NE   16. 8. 8.30 +Rok Petek
PE    21. 8. 17.30 - po namenu
SO    22. 8. 8.00 +Jernej in Jožefa Spruk
    +Jakob in Pavla Golob
NE    23. 8. 8.30 +Jernej Pančur
    +Brigita Drolc  in ++Štajerčevi 
PE    28. 8. 8.30 +Ivanka Urh
SO    29.8. 8.00 - po namenu
NE   30. 8. 8.30 +Frančiška Galin in ++Lešarjevi
    ++Franc, Marija, Vilma in Rezka Starovasnik
    +Rudi Urh in ++starši Klemenc 
NE   6. 9. 11.00 KALIŠE: ++Gregčevi
                     ++Kajetovi in +Roman Senožetnik
                     ++Ivana, Janez in Stane Dolinšek
TO  8. 9. 17.30 +Stane Kuhar, obl.
PE  11. 9.   - po namenu
SO  12. 9. 8.00 +Franc Sušnik
NE  13.9. 8.30 +Anton Starovasnik, obl. in +Alenka Starovasnik
    +Rok Petek, 2. obl.
PE  25. 9. 17.30 ++Šinkovčevi - Udetovi 
SO  26. 9. 8.00 +Jožefa in Jernej Spruk
    +Terezija Spruk, obl.
NE  27. 9. 8.30 ++starši Franc in Ivana ter Anton Spruk in Marija Ličar
    +Niko Osolnik, obl. in ++Dovčevi
PE  2. 10. 17.30 +Ida Juh
SO  3. 10. 8.00 +Lovro Osolnik
NE  4. 10. 8.30 +Pavla in Jakob Golob
    ++Suški in ++Krivčevi
    +Ivana in Ludvik Spruk
PE  9. 10. 17.30 +Ivan Sušnik in +Joži Berlec
SO  10. 10. 8.00 +Pavla in Jakob Golob
NE  11. 10. 8.30 +Pepca Dobovšek in +Frančiška Romšak
    +Drago Kladnik, 6.obl. ter ++ Nagrotovi in Kladnikovi
PE  16. 10. 17.30 +Peregrin Humar, obl.
SO 17. 10, 8.00 +Jožefa in Jernej Spruk
    +Dragica  Sušnik, 30. dan
NE  18. 10. 8.30 +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter Frančiška Repanšek
    +Milan Petaci in ++Petaci
PE  23. 10. 17.30 +Pavla Tomc, 7. obl.
SO  24. 10. 8.00 +Jože Spruk
    +Aleš in Ivanka Trepl
NE  25. 10. 8.30 +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
    + Polona Spruk, 30. obl.
PE  30.10. 17.30 +Jurij in Terezija Spruk
SO  31. 10. 8.00 +Jako Vinski, obl.
NE  1. 11. 8.30 +Franc in Frančiška Senožetnik
  13.00 - za duše v vicah iz Gozda
    +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
PO  2. 11. 9.00 - za duše v vicah iz naše župnije
TO  3. 11. 9.00 - za duše v vicah iz naše župnije
SR  4. 11. 9.00 - za duše v vicah iz naše župnije
ČE  5. 11. 9.00 - za duše v vicah iz naše župnije
PE  6. 11. 16.30 +Stanislava Omovšek, obl.
    +Franc Osolnik, obl.
SO  7. 11. 9.00 ++Rifl
NE  8. 11. 8.30 ++Ogradnikovi in +Ivan Dolinšek ml.
    ++Jožefa in Martin Kešnar
    ++Franc in Štefan Šuštar in +Anton Tomc, ml.
PE  13. 11. 16.30 ++Udetovi - Šinkovec
SO  14. 11. 8.00 +Jakob in Pavla Golob
NE  15. 11. 8.30 +Niko Osolnik, obl.
    +Franc Spruk in ++Brezovški
    ++starši Franc in Marija Petek
PE  20. 11. 16.30 +Miha in Marija Sušnik, obl. in ++ Kajžni
    +Miroslav Senožetnik, obl.
SO  21. 11. 8.00 +Kristina Šorn, 20. obl. in +Maks Šorn
NE  22. 11. 8.30 +Angela Petek in ++Petek
   

+Mirko Kladnik in ++Sušnik ter +Frančiška Repanšek

    +Rudi Urh ter ++Anton in Lovro Klemenc
PE  27. 11. 16.30 ++Ivana, Franc in Anton Spruk ter Marija Ličar
SO  28. 11. 8.00 -v zahvalo za dobro letino
    +Roman Romšak, obl. ter Joža in Pepe Romšak
NE  29. 11. 8.30 ++duhovnika Alojzij Groznik in Matija Selan
PE  4. 12. 16.30 - po namenu
SO  5. 12. 8.00 + Marija Knavs in ++Knavs
NE  6. 12. 8.30 +Janko Vinski
    +Niko Osolnik
    ++Alojz in Jožefa Kemperle
TO  8. 12. 16.30 +Angela, Valentin, Franci in Stanislava Omovšek
PE  11. 12. 16.30 - po namenu
SO  12. 12. 8.00 +Rok Petek
NE  13.12. 8.30 + Franc Romšak, obl. in ++ Topličarjevi
PE  18. 12. 16.30 - po namenu
SO  19. 12. 8.00 +Angela Omovšek in ++Vomski
NE  20. 12. 8.30 +Jože Breznik, 6. obl. ter ++Jakovi in Mlakarski
PO 21. 12. 15.00 +Frančiška Kladnik, pogrebna
ČE 24. 12. 22.00 SVETI VEČER: +Rok Petek
PE 25. 12. 9.30 BOŽIČ: +Franc Omovšek in ++Stahnečar
    +Peter Romšak, obl.
SO 26. 12. 8.00 +Ivanka Osolnik
NE 27. 12. 8.30 +Frančiška Kladnik, 7. dan
PE  1. 1. 8.30 ++Šinkovčevi, Udetovi
SO  2. 1. 8.00 +
NE  3. 1. 8.30 + Janez Spruk in ++Posteški
SR  6. 1. 16.30 + Jože Sušnik
PE  8. 1. 16.30 +
SO  9. 1. 8.00 +
NE  10 1. 8.30 +Pavla in Jakob Golob
PE 15.1. 16.30 +Avgust Žagar, 7.dan
    +Viktor Romšak, 7.dan
SO 16.1. 8.00  +Jakob in Pavla Golob
     +Niko, Anton in Angela Osolnik
NE 17.1. 8.30  +Anton Kladnik, obl in +Frančiška Kladnik, 30. dan
     +Pepe Romšak, 7. obl., Jože 15. obl. ter Roman Romšak
PE 22.1. 16.30  - po namenu
SO 23.1. 8.00  +Matevž Rifl, obl. in Marija Rifl
NE 24.1. 8.30  +Jernej Pančur, 7. obl.
     ++starši Čehun in Petek
PE 29.1. 16.30  - po namenu
SO 30.1. 8.00  + Franc in Olga Osolnik in ++Dovčevi
NE 31.1. 8.30  ++Tone in Marija Sušnik
TO 2.2. 16.30  +Marija Hančič, obl.
SR 3.2. 9.00  +Frančiška Kladnik
PE 5.2. 16.30  +August Žagar, 30. dan
SO 6.2. 8.00  +Viktor Romšak, 30. dan
NE 7.2. 8.30  + Ivana Spruk, Podlesnikova,  obl.
     +Antonija Galin, 1. obl. in ++Šterovi
PE 12.2. 16.30  +Ivanka Osolnik
SO 13.2. 8.00  +Jože Spruk, 2. Obl.
     +Jožef Omovšek
     +Anton Rifl, 7. Obl.
NE 14.2. 8.30  +Tine Omovšek, Vomski
     +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter +Frančiška Repanšek
SO 20.2. 8.00  +Justina Osolnik, 5. obl.
NE 21,2, 8.30  +Dieter Wagner, obl.
     +Frančiška Leban, obl.
     +Franc Osolnik, obl.
PE 26.2. 16.30  +Ivana Spruk in ++Brezovški
SO 27.2. 8.00  +Avgust Žagar
NE 28.2. 8.30  +Jernej Spruk
     ++Janezkovi
PE 4.3. 16.30  +Silvo Šinkovec in ++Šinkovčevi
SO 5.3. 8.00  +Jakob Golob, obl. in +Pavla Golob
NE 6.3. 8.30  +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter +Frančiška Repanšek
     +Anton Spruk, obl. in ++Suški
     +Anton Tomc, ml. obl.
PE 11.3. 16.30  - po namenu
SO 12.3. 8.00  ++organist Anton Omovšek ter Marija in Tonček Omovšek
NE 13.3. 8.30  +Jožef Omovšek
     +Štefan Šuštar, 7. obl. in ++Golobovi
     +Marija Čehun, obl. in Janez Čehun
PE 18.3. 16.30  +Ivan Sušnik, obl. in +Joži Berlec
SO 19.3. 8.00  +Jože Spruk
     +Janez Spruk in ++Posteški
NE 20.3. 8.30  +Jože Breznik ter ++Jakovi in Mlakarski
     ++Pavla in Jakob Golob
     ++Anton in Angela ter +Niko Osolnik
ČE 24.3. 16.30  VELIKI ČETRTEK: +Doroteja Pirc in ++Žnidarjevi
PE 25.3. 16.30  OBREDI VELIKEGA PETKA
NE 27.3. 8.30  VSTAJENJE: +Franc Omovšek obl.
PO 28.3. 8.30  +Rok Petek
PE 1.4. 17.30  +Maks Šorn, obl. ter +Kristina Šorn
SO 2.4. 8.00  +Marija Sušnik, obl. in ++Miklavovi
     +Ivanka in Aleš Trepl
NE 3.4. 8.30  +Fani in Anton Komatar in ++Kajetovi
     +Angela Petek in ++Petek
PE 8.4. 17.30  +Viktor Romšak
SO 9.4. 8.00  +Jože Spruk, obl.
NE 10.4. 8.30  +Ivanka Osolnik, obl.
     +Franc Sušnik, obl.
PE 15.4. 17.30  ++Jakob in Pavla Golob ter +Milka Senožetnik
     ++Jurij in Terezija Spruk
SO 16.4. 8.00  +Frančiška Kladnik
NE 17.4. 8.30  +Rudi Ur ter ++Jožefa in Franc Klemenc
     ++Šinkovčevi
PE 22.4.    ++Alojz Lanišek, obl. ter Jernej, Ivana in Franc Lanišek
     ++Anton, Janez in Neža Kuhar
SO 23.4. 8.00  +Anton Spruk
NE 24.4. 8.30  ++starši Pavlin
NE 1.5. 8.30  +Peregrin Humar in ++Kajžni
ČE 5.5. 17.30  +Angela Romšak 7. dan
PE 6.5. 17.30  +Jurij Spruk, obl.
SO 7.5. 8.00  +Miklavovi in Jakovi
NE 8.5. 8.30  - v čast sv. Florjanu po namenu gasilcev
     +Franc Sušnik obl. in ++Prgančičevi
PE 13.5. 17.30  +Alojz Košir
     +Anton Rifl
SO 14.5. 8.00  +Avgust Žagar
NE 15.5. 8.30  +Janko Vinski
     +Franc Osolnik in ++Dovčevi
PO 16.5. 17.00  NOVA ŠTIFTA: - poljska maša za Gozd
PE 20.5. 17.30  ++Franc in Ivana Spruk ter Marija Ličar in Anton Spruk
SO 21.5. 8.00  +Anton Sušnik, obl. in ++Miklavovi
NE 22.5. 8.30  +Marija Ličar in ++Breziški
     +Angela Romšak, 30. dan
ČE 26.5. 17.30  ++Angela, Anton in Niko Osolnik
     +Jakob in Pavla Golob
PE 27.5. 17.30  +Jakob Breznik in ++Jakovi
NE 29.5. 8.30  +Anton in Frančiška Kladnik
     +Janez Spruk, obl. in ++Posteški ter Vinko Vrankar
PE 3.6. 17.30  ++Draga Kuhar, obl. in Franc Kuhar
SO 4.6. 8.00  +Rok Petek
NE 5.6. 8.30  ++Francka in Marko Šuštaršič
     +Rudi Urh
SO 11.6.    +Angela Romšak
NE 12.6. 11.00  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
PE 17.6. 17.30  ++Miklavovi in Jakovi
SO 18.6. 8.00  +Jernej Pančur in za zdravje
NE 19.6. 8.30  +Dušan Sušnik, obl.
     ++Mirko Kladnik, obl. in Sušnik ter +Frančiška Repanšek
SO 25.6. 8.00  +Frančiška Kladnik
NE 26.6. 11.00  KALIŠE: ++Fani in Anton Komatar in ++Kajetovi
                      ++Gregčevi
PE 1.7. 17.30  +Avgust Žagar
SO 2.7. 8.00  +Jože Spruk
NE 3.7. 8.30  +Miha in Marija Sušnik in ++Kajžni
SO 9.7. 8.00  ++Šinkovčevi
NE 10.7. 8.30  +Martin Štorgel, 20. obl. in ++Štajerčevi
     +Franc Šuštar in ++Golobovi
PE 2.9. 17.30  +Avgust Žagar
SO 3.9. 8.00  ++Matevž in Marija Rifl
NE 4.9. 11.00  KALIŠE: ++Janez, Ivanka in Ivan Dolinšek
                     +Franc Sušnik
ČE 8.9. 17.30  +Stane Kuhar, obl.
PE 9.9. 17.30  ++Jurij in Terezija Spruk
SO 10.9. 8.00  +Terezija Spruk, obl.
NE 11.9. 8.30  +Rok Petek, 3. obl.
     ++Anton in Alenka Starovasnik
PE 16.9. 17.30  +Dragica Sušnik
SO 17.9. 8.00  +Angela Romšak
NE 18.9. 8.30  +Jožef Omovšek, Rakov ata
SO 16.7. 8.00  +Olga Osolnik, obl.
NE 17.7. 8.30  - v zahvalo in za odvrnitev od neurja
     +Franc Šuštar in ++Golobovi
SO 23.7. 8.00  ++Javorski iz Gozda
NE 24.7. 8.30  +Jakob in Pavla Golob
TO 26.7. 9.00  - v čast sv. Ani za zdravje
  16.00  ++Matevž in Marija Rifl
PE 29.7. 17.30  +Ivana Lanišek in ++Lanišek
SO 30.7. 8.00  +Angela Romšak
NE 31.7. 8.30  +Jakob Hančič
SO 6.8. 8.00  +Jakob in Pavla Golob
NE 7.8. 8.30  +Slavka Šimenc in ++Mlakarski
PE 12.8. 17.30  ++Anton Tomc st., obl. in Ivanka Urh
SO 13.8. 8.00  +Lovrec Osolnik
NE 14.8. 8.30  +Frančiška Kladnik
PO 15.8. 8.30  +Marija Hančič
PE 19.8. 17.30  ++Doroteja in Ludvik Pirc
SO 20.8. 8.00  +Viktor Romšak
NE 21.8. 8.30  +Jernej Pančur
PE 26.8. 17.30  ++Frančiška in Matevž Galin
SO 27.8. 8.00  +Jernej in Jožefa Spruk in ++Mlakarski
NE 28.8. 8.30  +Rezka Starovasnik, 2. obl. ter Franc, Marija in Vilma
PE 2.9. 17.30  +Avgust Žagar
SO 3.9. 8.00  ++Matevž in Marija Rifl
NE 4.9. 11.00  KALIŠE: ++Janez, Ivanka in Ivan Dolinšek
                     +Franc Sušnik
ČE 8.9. 17.30  +Stane Kuhar, obl.
PE 9.9. 17.30  ++Jurij in Terezija Spruk
SO 10.9. 8.00  +Terezija Spruk, obl.
NE 11.9. 8.30  +Rok Petek, 3. obl.
     ++Anton in Alenka Starovasnik
PE 16.9. 17.30  +Dragica Sušnik
SO 17.9. 8.00  +Angela Romšak
NE 18.9. 8.30  +Jožef Omovšek, Rakov ata
PE 23.9. 17.30  +Kristina Šorn, obl. in Maks Šorn
SO 24.9. 8.00  ++Šinkovčevi
NE 25.9. 8.30  +Jernej in Jožefa Spruk ter ++Mlakarski
     ++starši Franc in Ivana ter sin Anton Spruk; +Marija Ličer
PE 30.9. 17.30  +Niko Osolnik in ++Dovčevi
     ++Pavla in Jakob Golob
SO 1.10 8.00  +Angela Romšak
NE 2.10. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
     ++Pšajnarjevi
PE 7.10. 17.30  ++Jernejevi starši te ++sestre in bratje Spruk
SO 8.10 8.00 +Ivan Sušnik in +Joži Berlec, obl.
NE 9.10. 8.30  +Pepca Dobovšek in +Frančiška Romšak
     +Rudi Urh ter ++Franc in Jožefa Klemenc
     +Ludvik Spruk, obl. in Ivana Spruk
PE 14.10. 17.30  +Pavla Golob, obl.
SO 15.10. 8.00  +Pavla Golob ter ++Stanislava in Angela Omovšek
NE 16.10. 8.30  +Peregrin Humar, 30. obl.
     ++Drago Kladnik, 6. obl. ter ++Nagrotovi in Kladnikovi
PE 21.10. 17.30  +Pavla Tomc, obl.
SO 22.10. 8.00  ++Slavka in Franc Šimenc
NE 23.10. 8.30  +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter Frančiška Repanšek
     +Spruk Anton in ++Suški
PE 28.10. 17.30  +Avgust Žagar
SO 29.10. 8.00  +Jože Spruk iz Podstudenca
NE 30.10. 8.30  +Jako Vinski, 8. obl.
     +Ivan Dolinšek ml. in ++Gregčevi
TO 1.11. 8.30  +Franc Osolnik, obl.
  13.00  - za duše v vicah iz Gozda
     +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
SR 2.11. 9.00  - za duše v vicah naše župnije
ČE 3.11. 9.00  - za duše v vicah naše župnije
PE 4.11. 16.30  - za duše v vicah naše župnije
SO 5.11. 8.00  - za duše v vicah naše župnije
NE 6.11. 8.30  +Valentin Pirc, 30. obl.
     ++Fani in Anton Komatar in Franci Kemperle
     +Brigita Drolc, obl.
PE 11.11. 16.30  - v čast Angelom Varuhom
     ++Udetovi - Šinkovec
SO 12.11. 8.00  +Miroslav Senožetnik
NE 13.11. 8.30  +Niko Osolnik, 8. obl.
     ++starša Franc in Marija Petek
PE 18.11. 16.30  +Franc Spruk, obl. in ++Breziški
     +Dragica Vidmar, 30. dan in +Frančišek Vidmar 15. obl.
SO 19.11. 8.00  +Roman Romšak, obl. ter ++Joža in Pepe Romšak
NE 20.11. 8.30  +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter +Frančiška Repanšek
PE 25.11. 16.30  +Viktor Romšak
SO 26.11. 8.00  +Jože Spruk
NE 27.11. 8.30  +Angela Petek, obl. in ++Petek
PE 2.12. 16.30  - po namenu
SO 3.12. 8.00  +Ivanka Osolnik
NE 4.12. 8.30  +Janko Vinski
ČE 8.12. 16.30  +Marija Knavs, 3. obl.
PE 9.12. 16.30  - po namenu
SO 10.12. 8.00  +Angela Romšak
NE 11.12. 8.30  + Marija Golob in +Pavla Tomc
     +Franc Romšak
SO 24.12. 22.00  POLNOČNICA: +Rok Petek
NE 25.12. 9.30  BOŽIČ: ++Brinovčevi
PO 26.12. 8.00  +Dragica Vidmar
PE 30.12. 8.30  - po namenu
SO 31.12. 8.00  ++Šinkovčevi - Udetovi
NE 1.1. 8.30  +Avgust Žagar, 1. obl.
PE 6.1. 16.30  +Anton in Marija Sušnik
SO 7.1. 8.00  +Janez Spruk in +Vinko Vrankar
NE 8.1. 8.30  +Franc Dobovšek, 10. obl.
PE 13.1. 16.30  +Viktor Romšak, obl.
SO 14.1. 8.00  ++Niko, Anton in Angela Osolnik
     +Jakob in Pavla Golob
NE 15.1. 8.30  +Tolič Mira, roj. Pančur, 30. dan
PE 20.1. 16.30  +Frančiška Petaci
SO 21.1. 8.00  +Angela Romšak
NE 22.1. 8.30  +Jernej Pančur, obl. in ++Klemenovi
PE 27.1. 16.30  +Vinko Sušnik, 10. obl. in ++Kajžni
SO 28.1. 8.00  ++Matevž in Marija Rifl
NE 29.1. 8.30  ++starši Petek in Čehun
ČE 2.2. 16.30  +Marija Hančič, obl.
PE 3.2. 16.30  ++Maks Šorn, obl. in +Kristina Šorn
SO 4.2. 8.00  ++Olga in Franc Osolnik ter ++Dovčevi
     - V zahvalo za dobro letino
NE 5.2. 8.30  +Ivana Spruk, Podlesnikova, obl.
     +Justina Osolnik, 6. obl.
PE 10.2. 16.30  - po namenu
SO 11.2. 8.00  +Jože Spruk, obl.
NE 12.2. 8.30  +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter Frančiška Repanšek
     +Jože Breznik ter ++Mlakarski in Jakovi
PE 17.2. 16.30  +Anton Rifl, 8. obl.
     +Ivanka Starovasnik, 7. obl. ter ++Karel in Srečko Starovasnik
SO 18.2. 8.00  +Dieter Wagner, obl.
     ++Jakob in Pavla Golob
NE 19.2. 8.30  +Ivana Spruk in ++Breziški
     +Antonija Galin in ++Šterovi
PE 24.3. 16.30  +Frančiška Petaci
     - v zahvalo za zdravje
SO 25.2. 8.00  ++Ivanka Trepel, obl. in Aleš Trepel
     ++Valentin, Marija in Lovro Osolnik
NE 26.2. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
     +Frančiška Leban, obl.
     +Franc Osolnik, 20. obl.
SO 4.3. 8.00  +Janez Spruk in ++Posteški
     +Jernej Spruk, obl.
NE 5.3. 8.30  +Anton Tomc ml., 22. obl.
     +Silvo Šinkovec in ++Udetovi
     ++starši Pavlin
PE 10.3. 16.30  +Frančiška Petaci
SO 11.3. 8.00  ++Pavla in Jakob Golob
     ++Angela, Anton in Niko Osolnik
NE 12.3. 8.30  +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter +Frančiška Repašek
     +Štefan Šuštar, obl. in ++Golobovi
    +Jožef Omovšek, Rakov ata
PE 17.3. 16.30  +Mira Pančur Tolič
SO 18.3. 8.00  +Jože Spruk
NE 19.3. 8.30  ++Jožefa in Franc Klemenc ter +Rudi Urh
     +Anton Spruk 5. obl.
     ++Jožefa in Alojz Kemperle
PE 24.3. 16.30  +Ivan Sušnik, obl. in +Joži Berlec
SO 25.3. 8.00  +Marija Sušnik, obl. in ++Miklavovi
NE 26.3. 8.30  +Rudolf Galin, obl.
     ++Marija in Janez Čehun
PE 31.3. 16.30  +Avgust Žagar
SO 1.4. 8.00  +Angela Romšak
NE 2.4. 8.30  +Franc Omovšek, obl.
     +Jožefa Spruk, obl.
PE 7.4. 17.30  +Dragica Vidmar
SO 8.4. 8.00  +Rok Petek
NE 9.4. 8.30  +Angela Petek in ++Petek
     +Franc Sušnik iz Kališa, obl.
ČE 13.4. 17.30  VELIKI ČETRTEK: +Ivanka Osolnik, obl. in +Franc Osolnik
PE 14.3. 17.30  VELIKI PETEK: OBREDI VELIKEGA PETKA
NE 16.4. 8.30  VSTAJENJE: +Mira Pančur Tolić
                          ++Ugradnikovi in +Ivan Dolinšek, ml.
PO 17.4. 8.30  VELIKONOČNI PONEDELJEK: +Rok Petek
                           +Ivanka Šinkovec in ++Udetovi
PE 21.4. 17.30  +Alojz Lanišek, obl. ter ++Jernej in Ivana Lanišek
     +Janez Kuhar, obl. ter Anton in Neža Kuhar
SO 22.4. 8.00  ++Miklavovi in Jakovi
NE 23.4. 8.30  +Janko Vinski
     ++starši Suški ter ++bratje in sestre
PE 28.4. 17.30  +Peregrin Humar, obl. in ++Kajžni
SO 29.4. 8.00  +Jurij Spruk, obl.
NE 30.4. 8.30  +Angela Romšak, 1. obl. ter Peter Romšak
     - v čast sv. Florjanu po namenu gasilcev
TO 2.5. 17.30  ++Jurij in Terezija Spruk ter +Lovro Osolnik
ČE 4.5. 17.30  ++Rifl
PE 5.5. 17.30  +Polde Golob
SO 6.5. 8.00  +Stanislav Spruk
NE 7.5. 8.30  +Fani in Anton Komatar in ++Kajetovi
     - za zdravje v družini
PE 12.5.    - po namenu
SO 13.5. 8.00  + Franc Osolnik in ++Dovčevi
NE 14.5. 8.30  +Frančiška Kladnik
PE 19.5. 17.30  +Alojz Košir
SO 20.5. 8.00  +Janez Spruk in +Vinko Urankar, obl.
     +Stanislav Brelih, 8. obl.
NE 21.5. 8.30  +Ana Sušnik, 22. obl. in ++Miklavovi
     +Franc Sušnik, obl. in ++Prgančičevi
ČE 25.5. 17.30  ++Jernej in Jožefa Spruk in ++Mlakarski
     ++Jakob in Pavla Golob
PE 26.5. 17.30  - po namenu
SO 27.5. 8.00  ++Niko, Angela in Anton Osolnik
     ++Jakob in Pavla Golob
NE 28.5. 8.30  ++Pšajnarjevi
PE 2.6. 17.30  - po namenu
SO 3.6. 8.00  +Dragica Vidmar
NE 4.6. 8.30  ++Francka in Marko Šuštaršič
SO 10.6.    - za zdravje na duši in na telesu
NE 11.6. 8.30  +Mirko Kladnik, 19. obl. in ++Sušnik ter +Frančiška Repanšek
     +Rudi Urh, 4. obl.
ČE 15.6. 17.30  TELOVO: ++Jakob in Pavla Golob
                    ++Peter in Angela Romšak
SO 17.6. 8.00  ++Miklavovi in Jakovi
NE 18.6. 8.30  KALIŠE:++Mlakarski
                  ++Rapončarjevi
SO 24.6. 8.00  ++Jernejevi staši
NE 25.6. 7.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
SO 1.7. 8.00  +Mira Tolič
NE 2.7. 7.30  +Rok Petek
SO 8.7. 8.00  +Avgust Žagar
NE 9.7. 8.30  +Franc Šuštar, 27. obl.
     ++Udetovi
PE 14.7. 17.30  - v zahvalo za varstvo ob neurju 2008 in v priprošnjo
SO 15.7. 8.00  +Viktor Romšak
  15.00  - za srečen zakon - poročna
NE 16.7. 8.30  ++Slavka in Franc Šimenc, 1. obl. ter +Jože Breznik
SO 22.7. 8.00  ++Matevž in Marija Rifl
     +Olga Osolnik in ++Dovčevi
NE 23.7. 8.30  +Ivanka Osolnik
SR 26.7. 9.00  - v čast sv. Ani in v zahvalo po nam. Rifl
  16.00  ++Ivana in Franc Spruk, Brezovška
NE 30.7. 8.30  - Jakob Hančič, obl.
SO 5.8. 8.00  +Jože Spruk iz Krivčevega
NE 6.8. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
SO 12.8. 8.00  - za srečo in blagoslov v družini
NE 13.8. 8.30  +Anton Tomc st. in Ivanka Urh
TO 15.8. 8.30  +Marija Hančič
SO 19.8. 8.00  ++Jernej in Jožefa Spruk
     +Lovrenc Osolnik
NE 20.8. 8.30  +Rok Petek in +Anton Mlinar
SO 26.8. 8.00  ++Jakob in Pavla Golob
NE 27.8. 8.30  +Frančiška Galin, Lešarjeva
     +Jernej Pančur in ++Klemenovi
NE 3.9. 11.00  KALIŠE: ++Kajetovi
     +sestra Ivanka in +Ivan Poiškur
PE 8.9. 17.30  +Stane Kuhar, 10. obl.
SO 9.9. 8.00  +Kristina Osolnik, 30. dan
NE 10.9. 8.30  ++Anton Starovasnik, 7. obl. in +Alenka Starovasnik
PE 15.9. 17.30  +Mira Tolič
SO 16.9. 8.00  +Marija Resnik, 30. dan
NE 17.9. 8.30  +Rudi Urh in ++Matevževi
     +Rok Petek, 4. obl.
     ++starši Pavlin
PE 22.9. 17.30  ++Marija in Miha Sušnik in ++Kajžni
SO 23.9. 8.00  +Ivanka Šinkovec in ++Udetovi
NE 24.9. 8.30  + Jože Omovšek, Rakov, obl.
     +Anton Spruk in ++Suški
PE 29.9. 17.30  ++Jožefa in Jernej Spruk
     +Kristina Šorn, obl. in +Maks Šorn
SO 30.9. 8.00  +Niko Osolnik in +Francka Baš
     ++Pavla in Jakob Golob
NE 1.10. 8.30  +Drago Kladnik, 8. obl.
     ++Jožefa in Amalija Sušnik, Lešarjeva
     +Jože Spruk, Oreharjev
PE 6.10. 17.30  +Ivan Sušnik in +Joži Berlec, obl.
SO 7.10. 8.00  ++Starovasnik iz Podstudenca
     ++Jernej in Jožefa Spruk
NE 8.10. 8.30  +Pepca Dobovšek, obl. in +Frančiška Romšak
     +Ludvik Spruk, obl. in +Ivana Spruk
PE 13.10. 17.30  +Pavla Golob, 9. obl.
SO 14.10. 8.00  ++starši Franc in Ivana ter +Anton Spruk in +Marija Ličer
NE 15.10. 8.30  +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter +Frančiška Repanšek
     +Ivan Dolinšek, 30. dan
PE 20.10. 17.30  +Peregrin Humar, obl.
SO 21.10. 8.00  +Ivanka Sušnik, 30. dan
NE 22.10. 8.30  ++Angela, Valentin, Slavka in Franci Omovšek
PE 27.10. 17.30  ++Jakob in Pavla Golob
SO 28.10. 8.00  +Angela Romšak
NE 29.10. 8.30  +Janko Vinski, obl.
     ++Franc in Frančiška Senožetnik ter +Francka Kladnik
SR 1.11. 8.30  +Franc Osolnik, obl. in +Ivanka Osolnik
  13.00  - za duše v vicah iz Gozda
     +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
ČE 2.11. 16.30  - za duše v vicah iz naše župnije
PE 3.11. 16.30  - za duše v vicah iz naše župnije
SO 4.11. 8.00  - za duše v vicah iz naše župnije
NE 5.11. 8.30  ++Lešarjevi
     ++starša Marija in Franc Petek
     +Brigita Drolc, obl.
PE 10.11. 16.30  - za duše v vicah iz naše župnije
SO 11.11. 8.00  +Terezija Spruk, obl.
     +Miroslav Senožetnik
NE 12.11. 8.30  +Rudi Urh in ++Matevževi
     ++Omovškovi iz Podloma
PE 17.11. 16.30  +Marija Sušnik, obl. in ++Kajžni
SO 18.11. 8.30  +Frančiška Petaci, 1. obl.
NE 19.11. 8.30  + Niko Osolnik, 9. obl.
     +Franc Spruk, obl. in ++Briški ter +Marija Ličer
PE  24.11. 16.30  - v čast sv. Valentinu za zdravje
SO  25.11. 8.00  +Marija Kern
NE  26.11. 8.30  +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter +Frančiška Repanšek
     +Angela Petek in ++Petek
PE  1.12. 16.30  +Kristina Osolnik
SO  2.12. 8.00  +Jože Spruk iz Krivčevega
NE  3.12. 8.30  +Janko Vinski
     ++Alojz Kemperle, obl. ter ++Krivčevi in Suški
     +Nada Galin, 30. dan
PE  8.12. 16.30  +Marija Stražar in +Peregrin Humar
SO  9.12. 8.00  +Marija Resnik
NE  10.12. 8.30  +Ivan Dolinšek
     +Lovrenc Osolnik, obl.
PE  15.12.    +Marija Resnik
SO  16.12. 8.00  +Ivanka Osolnik
NE  17.12. 8.30  +Mira Tolič, 1. obl.
     +Jože Breznik, obl.
PE  22.12. 16.30  + Marija Ličan ter ++Anton, Franc in Ivan Spruk
SO  23.12. 8.00  +Dragica Vidmar
NE  24.12. 8.30  +Frančiška Kladnik
  22.00  POLNOČNICA: +Rok Petek
PO  25.12. 9.30  BOŽIČ: +Franc Omovšek in ++Stahnečar
                   +Peter Romšak, obl. in +Angela Romšak
TO  26.12. 8.00  SV.  ŠTEFAN: +Nada Galin
SO  30.12. 8.00  ++Udetovi
NE  31.12. 8.30  +Mira Tolič
PO  1.1. 8.30  NOVO LETO: +Ivanka Osolnik
SO  6.1. 8.00  SV. TRIJE KRALJI: +Pavla Golob
NE  7.1. 8.30  +Franc in Frančiška Senožetnik
TO  9.1.    +Franc Galin, pogrebna
PE  12.1. 16.30  +Franc Kemperle, 30. dan
     ++Zdenka Dolinšek, 30. dan
SO  13.1. 8.00  ++Niko, Anton in Angela Osolnik
     +Jakob in Pavla Golob
NE  14.1. 8.30  +Franc Dobovšek, obl.
     +Franc Galin, 7. dan
SO  20.1. 8.00  ++Dragica in Franc Vidmar
NE  21.1. 8.30  + Jernej Pančur, obl. in ++Klemenovi
     ++Franc in Marija Petek
SO  27.1. 8.00  ++Matevž in Marija Rifl
     +Janez Spruk in +Vinko Vrankar
NE  28.1. 8.30  +Tone Kladnik, obl. in Frančiška Kladnik
     ++Janez in Marija Čehun
PE  2.2. 16.30  +Marija Hančič, obl.
     +Maks Šorn, obl. in +Kristina Šorn
SO  3.2. 8.00  +Ivan Dolinšek st. in sin +Ivan Dolinšek
NE  4.2. 8.30  +Ivana Spruk, 5. obl. in +Ludvik Spruk
     +Galin Franc, 30. dan
PE  9.2. 16.30  + Vinko Sušnik in ++Kajžni
SO  10.2. 8.00  +Jože Spruk iz Krivčevega, obl.
NE  11.2. 8.30  + Mirko Kladnik in ++Sušnik ter Frančiška Repanšek
     +Jože Breznik ter ++Mlakarski in Jakovi
     +Jožef Omovšek
SR  14.2. 16.30  +Frančiška Leban
PE  16.2. 16.30  +Anton Rifl, 9. obl.
SO  17.2.    ++Miklavovi
NE  18.2. 8.30  +Dieter Wagner
     +Ivana obl. ter ++Franc in Anton Spruk in +Marija Ličar
PE  23.2. 16.30  +Maks Šorn, obl. in Kristina Šorn
SO  24.2. 8.00  +Jakob in Pavla Golob
     ++Slavka in Franci Omovšek
NE  25.2. 8.30  +Marija Hančič
     ++Antonija in Rudolf Galin
PE  2.3. 16.30  +Marija Knavs, obl. in Frančiška Petaci
SO  3.3. 8.00  +Jernej Spruk, obl.
     +Pavla in Jakob Golob, obl.
NE  4.3. 8.30  +Silvo Šinkovec in ++Udetovi
     +Franc Omovšek in ++Stahnečar
     +Anton Spruk, 6. obl. in ++Suški
PE  9.3. 17.00  ++Ludvik in Doroteja Pirc
SO  10.3. 8.00  +Matevž in Marija Rifl
NE  11.3. 8.30  +Jože Omovšek, Rakov
     +Mirko Kladnik in ++Sušnik ter +Frančiška Repanšek
     ++Niko, Angela in Anton Osolnik
     +Anton Tomc, ml. 23. obl.
PE  16.3. 16.30  - po namenu Spruk
SO  17.3. 8.00  ++ Jakob in Pavla Golob
     ++Ivanka in Aleš Trepl
NE  18.3. 8.30  +Ivan Dolinšek ml., obl. ter +oče Ivan Dolinšek
     + Štefan Šuštar, obl. in ++Golobovi
     +Franc Osolnik, obl. in ++Grabnarjevi
PO  19.3.    +Jože Spruk iz Krivčevega
     +Ivan Sušnik, obl. in +Joži Berlec
PE  23.3. 16.30  +Franc Galin
SO  24.3. 8.00  +Marija Sušnik in ++Miklavovi
NE  25.3. 8.30  ++Janez in Marija Čehun
     ++Valentin, Marija in Lovrenc Osolnik
ČE  29.3. 17.00  VELIKI ČETRTEK: +Franc Kemperl
PE  30.3. 17.00  VELIKI PETEK: OBREDI VELIKEGA PETKA
NE  1.4. 8.30  VSTAJENJE: +Franc Omovšek, obl.
                            +Zdenka Dolinšek
PO  2.4. 8.30  VELIKONOČNI PONEDELJEK: +Jožefa Spruk
SO  7.4. 8.00  ++Ivanka in Aleš Trepel
NE  8.4. 8.30  +Janko Vinski in +Angela Petek
     +Otto Jost, 30. dan in +Jože Breznik
PE  13.4. 17.30  +Ivanka Osolnik, obl.
SO  14.4. 8.00  +Nada Galin
NE  15.4. 8.30  ++Klemenovi
     +Franc Sušnik iz Kališa, obl.
PE  20.4.    +Peregrin Humar in ++Kajžni
SO  21.4. 8.00  +Ivanka Šinkovec, obl. in ++Udetovi
  16.00  Kališe: - za srečen zakon, poročna maša
NE  22.4. 8.30  +Rudi Urh ter ++Jožefa in Franc Klemenc
PE  4.5. 17.30  +Peregrin Humar in ++Kajžni
SO  5.5. 8.00  ++Miklavovi in Jakovi
NE  6.5. 8.30  - v čast sv. Florjanu po namenu gasilcev
     ++Rekševi
     +Alenka Starovasnik, 25. obl. in +Anton Starovasnik
PE  11.5. 17.30  ++Breziški in +Marija Ličar
SO  12.5. 8.00  +Jurij Spruk, obl.
NE  13.5. 8.30  - v čast sv. Florjanu po namenu gasilcev
     ++Fani in Anton Komatar ter ++Kajetovi
     +Franc Osolnik, obl. in ++Dovčevi
PE  18.5. 17.30  ++Alojzij, Jernej, Ivana in Franc Lanišek
SO  19.5. 8.00  +Anton Sušnik, 23. obl.
     +Jože Spruk iz krivčevega in +Zdenka Dolinšek
NE  20.5. 8.30  + Franc Sušnik, obl. in +Ivanka Sušnik
     +Alojz Košir, 14. obl.
PO  21.5. 17.00  NOVA ŠTIFTA: - poljska maša za Gozd
PE  25.5. 17.30  +Marija Resnik
SO  26.5. 8.00  +Janez Spruk, obl. in ++Posteški
NE  27.5. 8.30  - po namenu prvoobhajancev
     +Stanislav Brelih, 9. obl.
ČE  31.5.    TELOVO: ++Niko, Angela in Anton Osolnik
                      ++Jakob in Pavla Golob
PE  1.6. 17.30  +Rok Petek in +Anton Mlinar
     ++Miklavovi in Jakovi
NE  3.6. 8.30  ++Francka in Marko Šuštaršič
     ++France in Dragica Kuhar ter ++Jurčkovi in Suški
PE  8.6. 8.00  ++Janezkovi in Vomski
NE  10.6. 8.30  +Rudi Urh, 5. obl.
SO  16.6. 8.00  - v zahvalo in priprošnjo za sodelavce
NE  17.6. 8.30  +Mirko Kladnik, 20. obl. ter ++Sušnik in +Fr. Repanšek
     ++Anton, Janez in Neža Kuhar
SO  23.6. 8.00  +Otto Jost in ++Mlakarski
     ++Janezkovi in Vomski
NE  24.6. 11.00  KALIŠE: ++Kajetovi
                    +Zdenka Dolinšek
PE  29.6. 17.30  +Franc Kemperle
SO  30.6. 8.00  +Franc Galin
NE  1.7. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
     +Dušan Sušnik, obl.
PE  6.7.    +Kristina Osolnik
SO  7.7. 8.00  +Nada Galin
NE  8.7. 8.30  +Silvester Šinkovec, obl. in ++Udetovi
     +Matevž Galin
     +Franc Šuštar, obl. in ++Golob
SO  14.7. 8.00  - v zahvalo za varstvo ob neurju 2008 in v priprošnjo
     ++Miha in Marija Sušnik
  14.00  - za srečen zakon - poročna
NE  15.7. 8.30  +Olga Osolnik in ++Dovčevi
     +Fani Žagar, 30. dan
NE  22.7. 8.30  +Nada Galin
ČE  26.7. 9.00  +Jakob in Pavla Golob
  16.00  ++Matevž in Marija Rifl
NE  29.7. 8.30  +Jakob Hančič, obl.
PE  3.8. 17.30  +Kristina Osolnik, 1. obl.
SO  4.8.    +Angela Romšak
NE  5.8. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
SO  11.8. 8.00  +Franc Kemperle
NE  12.8. 8.30  +Frančiška Kladnik
     ++Mlakarski in Rapončarjevi
SR  15.8. 8.30  +Marija Hančič
     +Ivana Spruk, Podlesnikova
PE  17.8.    +Rok Petek in +Anton Mlinar
SO  18.8. 8.00  ++Franc, Marija, Vilma in Rozka Starovasnik, 4. obl.
     +Marija Resnik, 1. obl.
NE  19.8. 8.30  ++starši Sušnik in Kuhar
     ++Lešarjevi
SO  25.8. 8.00  ++Jernej in Jožefa Spruk
     ++Jakob in Pavla Golob
NE  26.8. 8.30  +Jernej Pančur in ++Klemenovi
     +Marija Kladnik, 30. dan
     +Lovrenc Osolnik
SO  1.9. 8.00  +Rezka Starovasnik, 4. obl.
NE  2.9. 11.00  KALIŠE: +Jakob Golob iz Palovč
                     +Zdenka Dolinšek
PE  7.9. 17.30  +Cecilija Kokalj
SO  8.9. 8.00  +Marija kuhar in ++Janezkovi
     ++Valentin, Angela, Slavka in Franci Omovšek
NE  9.9. 8.30  ++Anton Starovasnik, 8. obl. in +Alenka Starovasnik
     +Stane Kuhar, 11. obl.
PE  14.9. 17.30  +Rok Petek, obl.
SO  15.9. 8.00  ++Pšajnarjevi
NE  16.9. 8.30  ++Mlakarski in ++Rapončarjevi
     +Anton Spruk, +Marija Ličer in ++Breziški
PE  21.9. 17.30  +Fani Žagar
SO  22.9. 8.00  +Marija Kladnik
NE  23.9. 8.30  + Jože Omovšek, Rakov, obl.
     +Ivana Sušnik. 1. obl. in +Franc Sušnik
     +Rudi Urh in ++Matevževi
PE  28.9. 17.30  +Ivana Šinkovec, obl. in ++Udetovi
     +Franc Galin
SO  29.9. 8.00  +Niko Osolnik in +Francka Baš
     ++Pavla in Jakob Golob
NE  30.9. 8.30  +Drago Kladnik, 8. obl.
     ++Jožefa in Amalija Sušnik, Lešarjeva
PE  5.10. 17.30  +Ivan Sušnik in +Joži Berlec, obl.
SO  6.10. 8.00  +Terezija Spruk, obl.
NE  7.10. 8.30  +Drago Kladnik, 9. obl.
     +Ludvik Spruk, obl. in +Ivana Spruk
PE  12.10. 17.30  +Pavla Golob, obl. in +Jakob Golob
SO  13.10. 8.00  +Joži Sušnik, Danijel
     +Jože Spruk, Oreharjev
NE  14.10. 8.30  +Pepca Dobovšek in +Frančiška Romšak, obl.
TO  16.10. 17.30  +Majda Spruk, 7. dan
PE  19.10. 17.30  +Peregrin Humar, obl.
SO  20.10. 8.00  ++Matevž in Marija Rifl
NE  21.10. 8.30  +Marija Kladnik
     +Pavla Tomc, 10. obl.
PE  26.10. 17.30  +Fani Žagar
SO  27.10. 8.00  ++Jurij in Terezija Spruk
NE  28.10. 8.30  +Janko Vinski, 10. obl.
     ++Franc in Frančiška Senožetnik
ČE  1.11. 8.30  +Marija Kladnik
  13.00  - za duše v vicah iz Gozda
     +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
PE  2.11. 16.30  - za duše v vicah iz naše župnije
SO  3.11. 8.00  - za duše v vicah iz naše župnije
NE  4.11. 8.30  - v zahvalo in za dobrotnike naše cerkve
PO  5.11. 9.00  - za duše v vicah iz naše župnije
PE  9.11. 16.30  +Majda Spruk, 30. dan
SO  10.11. 8.00  +Zdenka Dolinšek
NE  11.11. 8.30  +Nada Galin, 1. obl.
     ++staši Franc in Marija Petek
PE  16.11. 16.30  +Miha in Marija Sušnik, obl.
     +Ivan Stražar
SO  17.11. 8.00  +Miroslav Senožetnik
NE  18.11. 8.30  +Anton Kuhar, 20. obl. ter ++Janez in Neža Kuhar
     +Niko Osolnik, obl.
     +Franc Spruk, obl. te ++Briški in +Marija Ličar
     ++Franc in Štefan Šuštar ter +Anton Tomc, ml.
PE  23.11. 16.30  +Angela Dolinšek, 30. dan ter ++oče Ivan in sin Ivan Dolinšek
SO  24.11. 8.00  +Marija in Anton Sušnik
NE  25.11. 8.30  +Angela Petek, obl. in ++Petek
     +Nada Jenc ter ++Briški in ++Golobovi
     +Ivana Hribar in ++Kajetovi
PE  30.11. 16.30  ++Žnidarjevi
SO   1.12. 8.00  +Franc Kemperl
NE   2.12. 8.30  +Janko Vinski ter ++bratje in sestre
     +Lovrenc Osolnik, 10. obl.
PE  7.12. 16.30  +Fani Žagar
SO  8.12. 8.00  +Marija Kladnik
NE  9.12. 8.30  ++Franc in Alojz Kemperle
     +Ana Zlatkovič, obl.
     +Mira Tolič, 2. obl.
PE  14.12.    +Majda Spruk
SO  15.12. 8.00  +Nada Galin
NE  16.12. 8.30  ++Stanislava, Angela in Albin Omovšek
     +Jože Breznik, 9. obl.
PE  21.12. 16.30  ++Udetovi
SO  22.12. 8.00  ++Angela in Ivan Dolinšek
NE  23.12. 8.30  ++starši Dolinšek
     +Ana Galin in ++Malenski
     +Frančiška Kladnik, ob. in +Anton Kladnik
PO  24.12. 22.00  POLNOČNICA: +Marija Kladnik
TO  25.12. 9.30  BOŽIČ: +Peter Romšak, obl. in +Angela Romšak
TO  26.12. 8.00  SV.  ŠTEFAN: +Majda Spruk
SO  29.12. 8.00  +Jože Spruk iz Krivčevega
NE  30.12. 8.30  +Rok Petek in +Anton Mlinar
TO  1.1. 8.30  NOVO LETO: +Silvo Šinkovec in ++Udetovi
SO  5.1. 8.00  +Janez Spruk in +Vinko Vrankar
NE  6.1. 8.30  SV. TRIJE KRALJI: +Franc Galin, 1. obl.
                                      +Avguštin Žagar, 3. obl.
                                      ++Franc in Frančiška Senožetnik
SO  12.1. 8.00  +Pavla Golob in +Majda Spruk
NE  13.1. 8.30  +Franc Dobovšek, obl.
     ++Franc in Marija Petek
     +Franc Poglednik, 7. dan
SO  19.1. 8.00  +Jakob in Pavla Golob
     ++Niko, Angela in Anton Osolnik
NE  20.1. 8.30  + Jernej Pančur, obl.
SO  26.1. 8.00  ++Matevž in Marija Rifl
NE  27.1. 8.30  ++Janez in Marija Čehun ter ++bratje in sestre Čehun
     +Franc Poglednik, 30. dan
PE  1.2. 8.00  +Ivanka Šinkovec
SO  2.2.    +Marija Hančič, obl.
NE  3.2. 8.30  +Zdenka Dolinšek
SO  9.2. 8.00  +Fani Žagar
NE  10.2. 8.30  +Jože Galin, obl. ter +Terezija Galin
     +Jože Spruk iz Krivčevega, obl.
     +Ivana Spruk, 6. obl.
PE  15.2. 16.30  +Maks Šorn, obl. ter +Kristina Šor
SO  16.2. 8.00  +Anton Rifl, 10. obl.
NE  17.2. 8.30  +Jože Breznik ter ++Mlakarski in Jakovi
     +Ivana Spruk, obl. ter ++Breziški
PE  22.2. 16.30  +Majda Spruk
SO  23.2. 8.00  +Franc Poglednik
NE  24.2. 8.30  + Dieter Wagner
     + Frančiška Leban, 31. obl.
     + France Osolnik in ++Grabnarjevi
PE  1.3. 16.30  +Jakob Golob, obl. in +Majda Spruk
SO  2.3. 8.30  +Silvo Šinkovec in ++Udetovi
NE  3.3. 8.30  ++Rudi Urh in ++Matevževi
     +Frančiška Petaci in +Marija Knavs
     +Anton Spruk, 7. obl. in ++Suški
SR  6.3. 16.30  PEPELNICA: ++Jakob in Pavla Golob
PE  8.3. 16.30  - za zdravje
SO  9.3. 8.00  +Jernej Spruk, obl. ter +Jožefa Spruk
     ++Jakob in Pavla Golob
NE  10.3. 8.30  ++Anton, Angela in Niko Osolnik
     +Štefan Šuštar, 10. obl. in ++Golobovi
     +Marija Čehun, 40. obl. in +Janez Čehun
PE  15.3. 16.30  +Frančiška Golob, 30. dan
SO  16.3. 8.00  ++Aleš in Ivanka Trepl
     +Ivanka Osolnik in ++Dovčevi
NE  17.3. 8.30  +Jožef Omovšek, Rakov
     +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
TO  19.3. 16.30  SV. JOŽEF:  +Jože Spruk iz Krivčevega
     +Frančiška Golob (dar. Mari)
PE  22.3. 16.30  +Ivan Sušnik, obl. in +Joži Berlec
SO  23.3. 8.00  +Angela Dolinšek
NE  24.3. 8.30  +Milena Romšak, 30. dan
PO  25.3. 17.30  +Mira Tolič
PE  29.3. 16.30  +Majda Spruk in +Mici Kladnik
SO  30.3. 8.00  +Marija Sušnik, 15. obl.
     ++Rifl
NE  31.3. 8.30  ++Marija, Valentin in Lovrenc Osolnik
     ++Rudolf in Antonija Galin ter +Rudi Galin
PE  5.4. 17.30  +Mici Kladnik
SO  6.4. 8.00  +Franc Poglednik
NE  7.4. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
     +Franc Sušnik, obl.
PE  12.4. 17.30  +Jožefa Spruk, obl. in +Jernej Spruk
SO  13.4. 8.00  ++Jurij in Terezija Spruk ter +Lovro Osolnik
NE  14.4. 8.30  ++Jakob in Pavla Golob ter +Majda Spruk
ČE  18.4. 17.30  VELIKI ČETRTEK: Ivanka Šinkovec in ++Udetovi
PE  19.4. 17.30  VELIKI PETEK: OBREDI VELIKEGA PETKA
NE  21.4. 8.30  VSTAJENJE: ++Jernej Pančur in ++Klemenovi
PO  22.4. 8.30  VELIKONOČNI PONEDELJEK:
                     +Pepca Virant in +Slavka Osolnik.
PE  26.4. 17.30  +Peregrin Humar in ++Kajžni
SO  27.4. 8.00  ++Miklavovi in Jakovi
NE  28.4. 8.30  +Janko Vinski in +Angela Petek
     +Angela Romšak, 3. obl. in +Peter Romšak
PE  3.5. 17.30  +učiteljica Jožica Veršič
SO  4.5. 8.00  - v zahvalo in priprošnjo ter zdravo pamet
     ++Ivana in Janez Dolinšek
NE  5.5. 8.30  +Franc Osolnik in ++Dovčevi
     - v čast sv. Florjanu ter za žive in ++gasilce
PO  6.5. 17.30  - za zdravje in v priprošnjo
TO  7.5. 17.30  +Franc Kemperle
ČE  9.5. 17.30  +Franc Poglednik
PE  10.5. 17.30  - v zahvalo pri delu
SO  11.5. 8.30  +Jurij Spruk, obl.
NE  12.5. 8.30  +Ivanka Osolnik in ++Dovčevi
     +Majda Spruk
PE  17.5.    +Ivanka Šinkovec
SO  18.5. 8.00  +Anton Sušnik in ++Miklavovi
NE  19.5. 8.30  +Zdenka Dolinšek
PE  24.5. 17.30  +Alojz Košir, obl.
     +Anton Rifl
SO  25.5. 8.00  +Janez Spruk in ++Posteški ter +Vinko Urankar
NE  26.5. 8.30  +Franc Sušnik, obl. in +Ivana Sušnik, Prgančičeva
ČE  30.5. 17.30  VNEBOHOD: +Olga Sušnik, 30. dan
PE  31.6. 17.30  +Majda Spruk
SO  1.6. 8.00  +Jože Spruk iz Krivčevega in +Frančiška Golob
NE  2.6. 8.30  +Francka in Marko Šuštaršič in ++starši Pavlin
PE  7.6. 17.30  ++Ivana in Franc Spruk, +Marija Ličer in +Anton Spruk
     ++France in Dragica Kuhar, Suški; obl.
SO  8.6. 8.00  - v čast Materi Božji za zdravje
NE  9.6. 8.30  +Rudi Urh, 6. obl.
PO  10.6. 17.00  NOVA ŠTIFTA: - poljska maša za Gozd
SO  15.6. 8.00  ++Miklavovi in Jakovi
NE  16.6. 8.30  +Franc Galin
ČE  20.6. 17.00  TELOVO: +Marija Kladnik
SO  22.6. 8.00  +Nada Galin in ++Malenski
NE  23.6. 11.00  Kališe: ++Fani in Tone Komatar in ++Kajetovi
SO  29.6. 8.00  +Mira Tolič
NE  30.6. 7.30  ++Krivčevi in Suški
     +Dušan Sušnik, obl.
PE  5.7. 17.30  +Pavla Jost, 30. dan
SO  6.7. 8.00  +Silvester Šinkovec, obl. in ++Udetovi
     +Ivanka Osolnik, 7. dan
NE  7.7. 8.30  +Fani Žagar, obl. in +Avgust Žagar
SO  13.7. 8.00  - v zahvalo za varstvo ob neurju 2008 in v priprošnjo
NE  14.7. 8.30  +Franc Šuštar, obl. in ++Golob
SO  20.7. 8.00  +Olga Osolnik in ++Dovčevi
NE  21.7. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
PE  26.7. 9.00  ++Jakob in Pavla Golob ter +Majda Spruk
  16.00  ++Marija in Matevž Rifl
     +Rok Petek
NE  28.7. 8.30  +Olga Sušnik
     +Ivanka Osolnik, 30. dan
     +Mici Kladnik, 1. obl.
PE  2.8. 17.30  +Jakob Hančič
NE  4.8. 8.30  ++Frančiška in Alojz Golob
     +Kristina Osolnik, obl.
SO  10.8. 8.00  ++Pšajnarjevi
NE  11.8. 8.30  ++Pavla in Otto Jost
     +Lovrenc Osolnik
ČE  15.8. 8.30  +Marija Hančič
     +Marija Sušnik in ++Kajžni
SO  17.8. 8.00  +Ivanka Spruk in ++Dovčevi
NE  18.8. 8.30  +Rudi Urh in ++Matevževi
SO  24.8. 8.00  ++Jernej in Jožefa Spruk ter +Pavla Jost
     ++Jakob in Pavla Golob ter +Majda Spruk
NE  25.8. 8.30  +Jernej Pančur in ++Klemenovi
     +Frančiška Galin, obl. in ++Lešarjevi
PE  30.8. 17.30  ++Franc, Marija, Vilma in Rezka Starovasnik
SO  31.8. 8.00  - za zdravje po nam. Hančič
NE  1.9. 11.00  KALIŠE: +Ivan in Angela Dolinšek in sin +Ivan Dolinšek
                     +Jaka Golob iz Palovč
PE  6.9. 17.30  +Cecilija Kokalj
SO  7.9. 8.00  +Jože Spruk iz Krivčevega in +Pavla Jost
NE  8.9. 8.30  ++Anton Starovasnik, 9. obl. in +Alenka Starovasnik
PE  13.9. 17.30  +Ivanka Osolnik
SO  14.9. 8.00  +Angela Romšak
NE  15.9. 8.30  +Zdenka Dolinšek
     +Alojz Golob, obl. in +Frančiška Golob
PE  20.9. 17.30  +Anton Tomc, st. in +Ivanka Urh
SO  21.9. 8.00  ++Aleš in Ivanka Trepl
     +Lojzka Romšak, 30. dan
NE  22.9. 8.30  +Jožef Omovšek, obl. in +Branko Omovšek
     +Ivanka Sušnik, obl. in +Franc Sušnik
PE  27.9. 17.30  +Nada Galin
SO  28.9. 8.00  +Ivanka Šinkovec in ++Udetovi
     ++Jožefa in Jernej Spruk in ++Mlakarski
NE  29.9. 8.30  +Ludvik Spruk, obl.
     +Franc Omovšek in ++Stahnečar
PE  4.10. 17.30  +Joži Berlec, obl. in +Ivan Sušnik
SO  5.10. 8.00  ++Pavla in Otto Jost
     +Niko Osolnik in +Majda Spruk
NE  6.10. 8.30  +Drago Kladnik, 10. obl.
     ++Jernejevi
PE  11.10. 17.30  +Majda Spruk 1. obl.
SO  12.10. 8.00  ++Jakob in Pavla Golob
NE  13.10. 8.30  +Frančiška Romšak in +Pepca Dobovšek,30. obl.
     ++Franc in Frančiška Senožetnik n +Francka Kladnik
PE  18.10. 17.30  +Peregrin Humar, obl.
SO  19.10. 8.00  +Terezija Spruk, obl.
NE  20.10. 8.30  ++Žnidarjevi
     +Miroslav Senožetnik
SO  26.10. 8.00  - po namenu
NE  27.10. 8.30  +Pavla Tomc, obl.
PE  1.11. 8.30  +Franc Osolnik, obl.
  13.00  - za duše v vicah iz Gozda
     +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
SO  2.11. 9.00  - za duše v vicah iz naše župnije
NE  3.11. 8.30  +Janko Vinski, 11. obl.
     - v zahvalo
PO  4.11. 9.00  - za duše v vicah iz naše župnije
TO  5.11. 16.30  - za duše v vicah iz naše župnije
PE  8.11. 16.30  ++starši Žvelc
SO  9.11. 8.00  ++Udetovi
NE  10.11. 8.30  +Nada Galin, 2. obl.
     +Brigita Drolc, obl.
     ++Franc in Marija Petek
PE  15.11. 16.30  - za zdravje
SO  16.11. 8.00  ++Franc Rifl, obl.
     ++Matevž in Marija Rifl
NE  17.11. 8.30  +Frančiška Petaci, 3. obl.
     +Niko Osolnik; ++Pavla in Jakob Golob in +Majda Spruk
     +Franc Spruk, obl. in ++Breziški
PE  22.11. 16.30  +Marija Sušnik in ++Kajžni
SO  23.11. 8.00  ++Starši Dolinšek
     ++Jurij in Terezija Spruk in +Lovro Osolnik
NE  24.11. 8.30  +Angela Petek, 17. obl.
     ++Pšajnarjevi
PE  29.11. 16.30  - za zdravje po namenu Humar
SO  30.11. 8.00  +Franc Poglednik
     ++Udetovi
NE  1.12. 8.30  +Jože Spruk, Oreharjev
     +Karol Romšak 7. dan
     +Bogomil Starovasnik, 7. dan
PE  6.12. 16.30  +Janko Vinski
SO 7.12. 8.00  ++Pšajnarjevi
NE 8.12. 8.30  +Rudi Urh in ++Matevževi
PE 13.12.    +Lojzka Romšak
SO 14.12. 8.00  +Marija Kern
NE 15.12. 8.30  +Terezija Galin, obl. in +Jože Galin
     +Jože Breznik, 10. obl.
PE 20.12. 16.30  +Mira Tolič, obl.
SO 21.12. 8.00  +Karol Romšak, 30. dan
NE 22.12. 8.30  ++Malenski - Galinovi
     ++Klemenovi
TO 24.12. 22.00  POLNOČNICA: +Rok Petek in Anton Mlinar
SR 25.12. 9.30  BOŽIČ: +Peter Romšak, obl. in +Angela Romšak
                  +Ivana Spruk - Podlesnikova
ČE 26.12. 8.00  SV.  ŠTEFAN: ++Ivanka in Franc Osolnik
PE 27.12. 16.30  +Majda Spruk
SO 28.12. 8.00  +Bogomil Starovasnik, 30. dan
NE 29.12. 8.30  +Franc Poglednik
     ++Štajerčevi in Obornikovi
     - Za zdravje po nam Tajčna in Podbevšek
SR  1.1. 8.30  NOVO LETO: ++Pavla in Otto Jost
SO  4.1. 8.00  +Franc Galin, obl.
NE  5.1. 8.30  ++Pavla in Otto Jost ter +Lado Kupljenik
     ++Jakob in Pavla Golob ter ++Jernej in Jožefa Spruk in +Zdenka Dolinšek
     +Janez Spruk in +Vinko Vrankar
PE 10.1. 16.30  +Pavla Golob in +Majda Spruk
SO  11.1. 8.00  ++Miklavovi in Jakovi
NE 12.1. 8.30  + Franc Dobovšek
PE  17.1. 16.30  +Anton Rifl, 9. obl.
SO 18.1.    ++Miklavovi
NE 19.1. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečar
     ++Franc in Marija Petek
PE  24.1. 16.30  +Vinko Sušnik in ++Kajžni
SO  25.1. 8.00  ++Marija in Matevž Rifl
NE  26.1. 8.30  +Jernej Pančur, obl.
PE  31.1. 16.30  +Franc Spruk, 30. dan
SO  1.2. 8.00  +Pavla in Jakob Golob
     ++Niko, Angela in Anton Osolnik
NE  2.2. 8.30  +Marija Hančič, obl.
PO  3.2. 16.30  +Karol Romšak
PE  7.2. 16.30  +Majda Spruk
SO  8.2. 8.00  +Ivanka Osolnik
NE  9.2. 8.30  +Jože Galin, obl. in +Terezija Galin
     +Ivana Spruk - Podlesnikova
PE  14.2. 16.30  +Anton Rifl, 11. obl.
SO  15.2. 8.30  +Jože Spruk iz Krivčevega, obl.
NE  16.2. 8.30  +Jože Breznik ter ++Mlakarski in Jakovi.
     ++Omovškovi iz Podloma
     +Frančiška Leban, obl.
     +Ivana Spruk in ++Brezuški
SO  22.2. 8.00  +Lojzka Romšak
NE  23.2. 8.30  +Dieter Wagner, obl.
     +Franc Poglednik, obl.
PE  28.2. 16.30  +Mira Tolič in ++Klemeovi
SO  29.2. 8.00  +France Spruk, Jeršičev
NE  1.3. 8.30  +Anton Tomc, ml.
     ++Valentin, Marija in Lovrenc Osolnik
     +Franc Osolnik, 23. obl., Grabnarjevi
PE  6.3. 16.30  +Silvo Šinkovec, obl. in ++Udetovi
SO  7.3. 8.00  +Jernej Spruk, obl. in +Zdenka Dolinšek
NE  8.3. 8.30  ++Gregčevi
     +Anton Spruk, obl. in ++Suški
     +Štefan Šuštar, obl. in ++Golob
PE  13.3. 16.30  +Majda Spruk
SO  14.3. 8.00  ++Ivan in Angela Dolinšek
NE  15.3. 8.30  +Jožef Omovšek
     +Marija Šalamun, 30. dan
     +France Galin, Lešarjev
     ++Franc in Marija Čehun
ČE  19.3.    SV. JOŽEF: +Jože Spruk iz Krivčevega
PE  20.3.    +Joži Berlec ter +Ivan Sušnik, obl.
SO  21.3.    ++Marija in Vitko Šalamun
NE  22.3.    +Pavla in Jakob Golob
     ++Angela, Anton in Niko Osolnik
SO  28.3.    +Marija Sušnik, 16. ob.
NE  29.3.    +Marija Spruk, obl. in +Franc Spruk
     +Franc Omovšek, obl.
SO  4.4.    ++Jakob in Pavla Golob
NE  5.4.    +Miro Dolinšek, 30. dan
ČE  9.4.    +Majda Spruk
PE  10.4.    OBREDI VELIKEGA PETKA
NE  12.4. 9.00  +Ivanka Osolnik, Daničeva
     +Jurij Gerbic
PO  13.4. 9.00  ++Jožefa in Franc Klemenc ter +Rudi Urh
SO  18.4. 8.00  +Ivanka Šinkovec in ++Udetovi
NE  19.4. 9.00  +Janko Vinski in +Angela Petek
SO  25.4. 8.00  ++Miklavovi in Jakovi
NE  26.4. 9.00  ++Jurij in Terezija Spruk
PE  1.5. 9.00  +Franc Spruk, Jeršičev
SO  2.5. 8.00  +Olga Sušnik, obl.
NE  3.5. 9.00  +Ivanka Osolnik
     +Peregrin Humar in +Jurij Gerbic
PE  8.5. 17.30  +Majda Spruk
SO  9.5. 8.00  ++Rifl
NE  10.5. 8.30  +Franc Osolnik in ++Dovčevi
PE  15.5. 17.30  +Pavel Kuhar, 7. dan
SO  16.5. 8.00  +nadškof Alojzij Uran
NE  17.5. 8.30  +Franc Poglednik
ČE  21.5. 17.30  VNEBOHOD: +Miro Dolinšek
PE  22.5. 17.30  +Jožefa Spruk, obl.
     ++Marija in Viktor Šalamun
SO  23.5. 8.00  +Anton Sušnik, 25. obl.
NE  24.5. 8.30  +Janez Spruk in +Vinko Urankar, obl. in ++Posteški
PE  29.5. 17.30  +Majda Spruk
SO  30.5. 8.00  +Jože Spruk, Oreharjev
NE  31.5. 8.30  ++Francka in Marko Šušteršič in ++stari Pavlin
PO  1.6. 17.00  NOVA ŠTIFTA: - poljska maša za Gozd
PE  5.6. 17.30  +Karol Romšak
SO  6.6. 8.00  +Pavel Kuhar, 30. dan
NE  7.6. 8.30  ++Peter in Angela Romšak, obl.
ČE  11.6. 17.00  TELOVO: +Majda Spruk
PE  12.6. 17.30  +Franc Spruk, Jeršičev
SO  13.6. 8.00  +Fani Žagar
NE  14.6. 8.30  +Rudi Urh 
PE  19.6. 17.30  +Lojzka Romšak
SO  20.6. 8.00  +Stanislava Brelih
NE  21.6. 11.00  KALIŠE: ++Miro in Zdenka Dolinšek
PE  26.6. 17.30  +Franc Kemperle
SO  27.6. 8.00  +Miro Dolinšek
NE  28.6. 8.30  +Ivanka Osolnik, 1. obl.
     +Fani Žagar, obl.
SR  1.7. 18.00  +Ivan Sušnik, 7. dan
SO  4.7. 8.00  +Angela Omovšek, 30. dan
NE  5.7. 8.30  +Franc Spruk, obl. in +Marija Spruk
PE  10.7. 17.30  - v zahvalo za Božje varstvo ob viharju 2008
SO  11.7. 8.00  +Silvester Šinkovec, obl. in ++Udetovi
     +Franc Romšak
NE  12.7. 8.30  +Franc Omovšek in ++Stahnečarjevi
     +Franc Šuštar, obl.
SO  18.7. 8.00  ++Miklavovi in Jakovi
NE  19.7. 8.30  ++Franc in Ivana Sušnik in ++Prgančičevi
PE  24.7. 17.30  +Ivan Sušnik, 30. dan
SO  25.7. 8.00  ++Jakob in Pavla Golob in +Majda Spruk
NE  26.7. 8.30  ++Ana in Franc Galin ter +Nada Galin
  15.00  ++Matevž in Marija Rifl