Preskoči na vsebino


Maši nameni Mekinje - Arhiv

Mašni nameni od 16. 8. 2015 do 26. 7. 2020 – Mekinje:

NE  16. 8.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Milan Kajba, obl. in Mimi Kajba
PO   17. 8.  7.30 +Venčeslav Grabnar, obl.
TO   18. 8. 19.00 +Antonija Hočevar, 30. dan
SR   19. 8. 19.00 - v zahvalo po namenu Uršič
ČE   20. 8. 7.30 - za božje varstvo v družini
PE   21. 8. 19.00 +Venčeslav Grabnar, obl.
SO   22. 8. 19.00 +Janez Stopar
Godič 20.00 +Rozalija Potočnik
NE  23. 8.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Simon Klemen
PO   24. 8. 7.30 +Mara in Bogo Steklasa
TO   25. 8. 19.00 ++Šteh
SR   26. 8. 19.00 +Marija Jagodic, obl.
ČE   27. 8. 7.30 - po namenu Pavc
PE   28. 8. 19.00 +Jure Slanovec, obl.
SO   29. 8. 19.00 +Iskra Ciril 
Godič 20.00 +Štefka Golob, obl. in Marija Golob 
NE  30. 8.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane 
  10.00 +Marija Komatar 
PO   31. 8. 7.30 + Ivan Homšak ter Zofija in Franc Letnar
SR   2. 9. 19.00 ++Devetak
    +Franc Burja, obl.
ČE  3. 9. 7.30 +Zofija Zvržina
PE  4. 9. 19.00 ++Rebol
SO  5. 9. 19.00 ++Štefajnarjevi
NE  6. 9.2015 7.00 -za žive in pokojne župljane
  10.00 ++Humar in sorodniki
PO 7. 9. 7.30 +Leopold Štrukelj
TO   8. 9. 19.00 +Martin in Angela Narat
SR  9. 9. 19.00 +Dušan Plevel, obl.
ČE  10.9. 7.30 +Pepca Plahutnik
PE  11. 9. 19.00 +Simon Klemen
SO  12. 9. 19.00 +Tomaž Kališnik, obl.
Godič: 20.00 ++starši in bratje Grilc
NE  13. 9.2015 7.00 za žive in pokojne župljane
  10.00 ++Absec
PO  14. 9. 7.30 ++iz družine Bizjak
TO  15. 9. 19.00 +Ana Pirc, obl. in Ivan Pirc
SR  16. 9. 19.00 +Antonija in Tomaž Kališnik
ČE  17. 9. 7.30 +Julka Kuhar
PE  18. 9. 19.00 +Mitja Rebol, obl.
SO 19. 9. 19.00 +Janez Teran
Godič: 20.00 +Ivanka in Tomaž Sitar
NE 20. 9.2015 7.00 Za žive in pokojne župljane
  10.00 +Ludvik Us, 30. dan
PO  21. 9. 7.30 - v zahvalo
TO  22. 9. 19.00 +za zdravje in v zahvalo po nam. Golob 
SR  23. 9. 19.00 +Zofija Zvržina 
ČE  24. 9. 7.30 ++ duh. Pavle in Štefan Krt
PE  25. 9. 19.00 +Frančiška Demšar
SO  26. 9. 16.30 - za srečen zakon - poročna
  19.00 +Jože in Sonja Letnar
Godič  20.00 ++Trelčevi
NE  27. 9.2015 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Amalija Ogrinec, obl.
PO  28. 9. 7.30 - po posebnem namenu
TO  29. 9. 19.00 +Silvo Tomec, obl.
SR  30. 9, 19.00 +Andrej Rutar, obl.
ČE  1. 10. 7.30 +Rezka Romšak
PE  2. 10. 19.00 - za božje varstvo beguncev
SO  3. 10. 19.00 +Tončka Hočevar
NE  4. 10.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 ++Špinovi
Godič 11.00 +Ivanka Pahovnik
PO  5. 10. 7.30 +Andrej Valič
TO  6. 10. 19.00 +Joži Berlec, obl.
SR  7. 10. 19.00 +Alenka Koncilja
ČE  8. 10. 7.30 +Tončka Iskra
PE  9. 10. 19.00 +Pavle in Nežka Letnar
SO  10. 10. 19.00 + Mara in Bogo Steklasa
Godič 20.00 + Pepca Plahutnik
NE  11. 10.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Marija in Rudi Juvan
PO  12. 10. 7.30 +Marija Zvržina in ++Prelesnik
TO  13. 10. 19.00 +Aldo Beč, obl.
SR  14. 10. 19.00 ++starši in bratje Iskra
ČE  15: 10. 7.30 +Terezija in Jože Babnik
PE  16. 10. 19.00 +Pavle Iskra, obl. in +Francka Iskra
SO  17. 10. 19.00 - v priprošnjo za zdravje
Godič 20.00 +Ana in Stane Zlatnar
NE  18. 10.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Franc Uršič, obl.
PO  19. 10. 7.30 - za zdravje po namenu Sušnik
TO  20. 10. 19.00 +Ludvik Us
SR  21. 10. 19.00 +Frančišek Krt iz Košiš in ++ starši Sušnik
ČE  22. 10. 7.30 +Janez Windschnurer
PE  23. 10. 19.00 +Dušan in Ciril Plevel
SO  24. 10. 19.00 +Kristina Prijatelj
Godič 20.00 + Franc Štupar, obl. in Angela Štupar
NE  25. 10.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Angela Balantič, obl. ter Anica in Julči Hočevar
PO  26. 10. 7.30 - za zdravje in v čast božji previdnosti
TO  27. 10. 18.00 +Simon Klemen
SR  28. 10. 18.00 +Maks Potočnik, obl.
    +Mihaela Humar, 7. dan
ČE  29. 10. 7.30 +Pepca Plahutnik
PE  30. 10. 18.00 +Mara Steklasa, 1. obl. in +Bogo Steklasa
SO  31. 10. 18.00 +Francka, Štefan in Ignac Jalšič
Godič 19.00 +Uroš Cvrle, obl.
NE  1. 11.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Pavle in Nežka Letnar
  14.30 - za duše v vicah iz naše župnije
PO  2. 11. 7.30 - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
  7.30 - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
  18.00 - za duše v vicah iz mekinjske župnije
TO  3. 11. 18.00 - za duše v vicah iz Mekinj
SR  4. 11. 18.00 - za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
ČE  5. 11. 7.30 - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
PE  6. 11. 18.00 - za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
SO  7. 11. 18.00 - za duše v vicah iz Mekinj
Godič 19.00 - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
NE  8. 11.2015 7.00 - za duše v vicah iz naše župnije
  10.00 + Peter Romšak, obl.
PO  9. 11. 7.30 +Ludvik Us
TO  10. 11. 18.00 +Julka Kuhar, obl.
SR  11. 11. 18.00 +Franc Burkeljca, 5. obl ter ++Štefka in Nande Sedušak
ČE  12. 11. 7.30 +Zofija Zvržina
PE  13. 11. 18.00 - v čast Sv. Duhu po nam. Jereb
SO  14. 11. 18.00 +Janez in David Benkovič
Godič 19.00 +Edmund Držanič, obl.
NE  15. 11.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Stane in Janez Golob ter +duh. Melhior Golob
PO  16. 11. 7.30 +Antonija Hočevar, Cajnarjeva
TO  17. 11. 18.00 +Mihaela Humar, 30. dan
SR  18. 11. 18.00 +Milan Bitenc, obl.
ČE  19. 11. 7.30 +Ciril Romšak
PE  20. 11. 18.00 +Janez Golob, obl. ter Marija Golob
    +duh. France Gačnik in ++pevci
SO  21. 11. 18.00 +Julijan Ogrin
    +Marija Matjan, 7. dan
Godič 19.00 ++Golob in Vidmar
NE  22. 11.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Kristina Prijatelj
PO  23. 11. 7.30 +Nada in Ciril Letnar
TO  24. 11. 18.00 +Bogo Steklasa, obl. in +Mara Steklasa
SR  25. 11. 18.00 +Milan Potočnik
ČE  26. 11. 7.30 +Jože in Manca Koritnik
PE  27. 11. 18.00 +Antonija Slanovec, obl.
SO  28. 11. 18.00 +Terezija in Jože Babnik
Godič 19.00 +Lojzka Gradišek
NE  29. 11.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Andrej Krt
PO  30. 11. 7.30 - v zahvalo po namenu Iskra
TO  1. 12. 18.00 ++starši Pirnar ter Marija in Jože Zorko
SR  2. 12. 18.00 ++iz družine Jereb in Urbančič
ČE  3. 12. 7.30 + Pavla Malešič, obl.
PE  4. 12. 18.00 +Ana Pevc, obl.
SO  5. 12. 18.00 ++Pirčevi in Ana Rihtar
Godič 19.00 +Pepca Plahutnik
NE  6. 12.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Nežka Letnar, obl. in Pavle Letnar
PO  7. 12. 7.30 - za zdravje in Božje varstvo po nam. Pavc
TO  8. 12. 18.00 +Janko Koncilja
SR  9. 12. 18.00 +Andrej in Tilka Flerin
ČE  10. 12. 7.30 ++starši Pavc ter Jožefa in Tine Tivadar
PE  11. 12. 18.00 ++Tomaž in Ivanka Trampuž ter Nika Zalokar
SO  12. 12. 18.00 +Marija Matjan, 30. dan
Godič 19.00 ++ iz družine Bizjak
NE  13. 12.2015 7.00 za žive in pokojne župljane
  10.00 ++Torkar in Franci Komatar
PO  14. 12. 7.30 +Zofija Zvržina
TO  15. 12. 18.00 +Kristina Prijatelj
SR  16. 12. 18.00 ++Angela in Jakob Burja
ČE  17. 12. 18.00 ++iz družine Cerar in Črnak
PE  18. 12. 18.00 ++Slavko Pirnar in Srečko Vrtačnik
SO  19. 12. 18.00 ++Nejče in Štefka Dolar
Godič 19.00 +Rajko Golob, obl.
NE  20. 12.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 ++starši Potočnik in Golob
PO  21. 12. 18.00 +Štefka Potočnik
TO  22. 12. 18.00 +Silvo Tomc
SR  23. 12. 18.00 +Amalija Babnik, obl. ter Florjan in Žane Babnik
ČE  24. 12. 18.00 SVETI VEČER: ++Šteh in Stopar
  24.00 POLNOČNICA: - za žive in pokojne župljane
PE  25. 12.2015 8.00 +Julijan Ogrin in po namenu Ogrin
  11.00 +Franc Sušnik, obl.
SO  26. 12. 10.00 +Ivanka Pahovnik
  18.00 +Marija in Jože Marinko
Godič 19.00 +Mihaela Humar
NE  27. 12.2015 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 ++Smolnikar iz Zduše
PO  28. 12. 7.30 +Marija in Janez Smolnikar
TO  29. 12. 18.00 +Ivanka Pahovnik
SR  30. 12. 18.00 +Anton Čevka, 4. obl.
ČE  31.12. 18.00 +Mitja Rebol
PE  1. 1.2016 7.00 +Marija Kladnik
  10.00 +Rihard Pevc
SO  2. 1. 18.00 +Franc Zver, obl.
Godič 19.00 +Tomaž Sitar, obl.
NE  3. 1. 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Miro Sanabor
PO  4. 1. 7.30 +Frančiška Devetak
TO  5. 1. 18.00 +Terezija Galin, 30. dan
SR  6. 1. 8.00 + Ivanka Potočnik
  18.00 +Danilo Sitar, obl.
ČE  7. 1. 7.30 +
PE  8. 1. 18.00 +Marija, Anton in Cveto Petek
SO  9. 1. 18.00 +Jože Iskra ml., obl.
Godič 19.00 +Ivana Pirc, obl. in Ana Pirc
NE  10. 1. 7.00 - za žive in pokojne župljane
  10.00 +Janez Teran, obl.
PO 11.1. 7.30 +Aldo Beč
TO 12.1. 14.00 +Slavko Petek, pogrebna
  18.00 - za zdravje
SR 13.1. 18.00 +Matevž Slapnik
ČE 14.1. 7.30  - za svetost družine
PE 15.1. 18.00  ++Pavle in Francka Iskra
SO 16.1. 18.00  ++Matijevčevi iz Zduše
Godič 19.00  ++Frančiška in Alojz Vidmar ter Leopold Sitar
NE 17.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Elizabeta Maček, obl.
     +duh. Anton Gosar, 12. obl.
PO 18.1. 7.30  +Janko Koncilja, 12. obl.
TO 19.1. 18.00  +Andrej in Tilka Flerin
     +Slavko Petek, 7. dan
SR. 20.1. 18.00  +Nežka Šuštar
ČE 21.1. 7.30  +Kristina Zgonc, obl.
PE 22.1. 18.00  ++Plevelovi iz Kršiča
SO 23.1. 18.00  ++Stanislav Letnar in Marija Hribaršek
Godič 19.00  ++Ivana Podjed, obl. in Janez Podjed
NE 24.1. 7.00  za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Starši Matjan in Slapar
     ++Ana Komatar, obl. in Marija Komatar
PO 25.1. 7.30  +Alojzija Dolščak, obl.
TO 26.1. 18.00  ++Anton Krt in duh. Štefan Krt, obl.
SR 27.1. 18.00  ++Terezija Babnik, obl. in Jože Babnik
ČE 28.1. 7.30  +Anton Marinšek
PE 29.1. 18.00  +Miro Peter, 10. obl.
SO 30.1. 18.00  +Milan Potočnik, obl.
Godič 19.00  ++Marija in Janez Orehek
NE 31.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  - v zahvalo za 60. letnico
     +Niko Jerman, obl.
PO 1.2. 7.30  - po namenu Tonin
TO 2.2. 8.00  ++Ožbovčevi
  18.00  +Andrej Krt, obl.
SR 3.2. 18.00  + Anton Lukan, obl.
ČE 4.2. 7.30  ++Ivana in Anton Marinšek
PE 5.2. 18.00  +Joži Sanabor, obl.
     +Slavko Petek, 30. dan
SO 6.2. 18.00  +Nežka Letnar
Godič 19.00  +Darko Makše, obl.
NE 7.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Amalija Ogrinec
     +Janez in Stane Golob
PO 8.2. 7.30  - za zdravje po namenu Gazvoda
TO 9.2. 18.00  - po namenu Pavc
SR 10.2. 18.00  ++Benedikt in Zofija Zvržina
ČE 11.2. 7.30  +Mara in Bogo Steklasa
Godič 9.00  - za zdravje po nam. Potočnik
PE 12.2. 18.00  ++Rebol
SO 13.2. 18.00  ++Šteh
Godič 19.00  +Jože Perne, obl.
NE 14.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Lojzka Gradišek, obl.
PO 15.2. 7.30  +Jože Koritnik, 30. dan
TO 16.2. 8.00  +Julijana in Franc Koncilja
SR 17.2. 18.00  +Alojz Potočnik, obl.
ČE 18.2. 18.00  +Tončka Iskra
     +Ivanko Humar, 7. dan
PE 19.2. 18.00  +Pepca Plahutnik in ++starši Plahutnik
     +Nežka Novak, 7. dan
SO 20.2. 18.00  +Janez Stopar
Godič 19.00  +Ana Podjed, obl.
NE 21.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jakob in Ivanka Humar
     +Peter Romšak
PO 22.2. 7.30  +Ludvik Us
TO 23.2. 18.00  ++Šemničevi
SR 24.2. 18.00  +Jožef Krt
ČE 25.2. 7.30  +Janez Windschnurer
PE 26.2. 18.00  - v zahvalo po namenu Jereb
SO 27.2. 18.00  +Aleš Hribar
Godič 19.00  +Mihaela Humar
NE 28.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Anton Hauptman, obl.
PO 29.2. 7.30  +Franc Repnik, obl.
TO 1.3. 18.00  +Andrej Koprivec, 1. obl.
SR 2.3. 18.00  +Jožica Dacar, obl.
ČE 3.3. 7.30  +Alojzija Dolščak
PE 4.3. 18.00  +David Benkovič
     +Ivanka Humar, 30. dan
SO 5.3. 18.00  +Ivanka Pahovnik
Godič 19.00  +Pavla Urbanc
NE 6.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Štefan Kališnik, obl. ter ++starši in bratje Kališnik
PO 7.3. 7.30  +Jožef Vidrih
TO 8.3. 18.00  +Dušan Plevel
SR 9.3. 18.00  +Ana Sušnik iz Godiča, obl.
ČE 10.3. 18.00  +Anton in Angela Osolnik, obl.
PE 11.3. 7.30  +Malči in Janez Čehun
SO 12.3. 18.00  +Rezka Romšak
Godič 19.00  +Anton Podjed, obl.
NE 13.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivan Hočevar, obl.
     +Franc Smolnikar, 5. obl.
PO 14.3. 7.30  +Zofija Zvržina, 2. obl.
TO 15.3. 18.00  +Ivanka Humar
SR 16.3. 18.00  +Justin Slanovec, obl. in +Jure Slanovec
ČE 17.3. 7.30  ++ starša Pepca in Andrej Kočar, ter sin Andrej Kočar
PE 18.3. 18.00  +Marija Kladnik, 6. obl.
     +Jožef Iskra, st.
SO 19.3. 18.00  +Milan Potočnik
Godič 19.00  +Jožko, Frančiška in Jožef Perne
Ne 20.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Andrej, Brane in Mari Balantič
PO 21.3. 7.30  +Ivanka Hiti
TO 22.3. 18.00  ++Jože Babnik. obl. in Terezija Babnik
SR 23.3. 18.00  ++Andrej in Tilka Flerin
     +Peter Rutar. 7. dan
ČE 24.3. 18.00  VELIKI ČETRTEK: +Duh. Pavle Krt
PE 25.3. 18.00  VELIKI PETEK: obredi velikega petka
SO 26.3. 18.00  VIGILIJA: +Marija in Janez Golob
NE 27.3. 7.00  VSTAJENJE: - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Kališnik
PO 28.3. 7.00  ++Martin in Angela Narat
  10.00  +Franci Komatar. obl.
TO 29.3. 19.00  +Joži Berlec
SR 30.3. 19.00  +Lovro Jeras, obl.
ČE 31.3. 7.30  +Leopold Sitar, 10. obl.
PE 1.4. 19.00  ++Miklavževčevi
SO 2.4. 19.00  ++Julijana in Ivan Dokelj
Godič 20.00  ++Stane Zlatnar, obl. in Ana Zlatnar
NE 3.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Stane Golob, obl. in Janez Golob
     +MarjanBenkovič
PO 4.4. 7.30  +Marija Gartner
TO 5.4. 19.00  ++Vino Matičič ter starši in Bratje Koncilja
SR 6.4. 19.00  +Alojz Potočnik, obl.
ČE 7.4. 7.30  +Helena Kaleša, obl.
PE 8.4. 19.00  ++Ignac Peteaci, 10. obl. ter Urša in Brane Petaci
SO 9.4. 19.00  +Ivanka Potočnik
Godič 20.00  +Jožefa Plahutnik
NE 10.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jakob in Angela Burja
PO 11.4. 7.30  +Ivanka Vidrih
TO 12.4. 19.00  +Marija Smolnikar, obl.
SR 13.4.    - ni sv. maše
ČE 14.4. 19:00  +Ivanka Humar
PE 15.4. 19.00  +Žane Babnik, obl. ter ++Mara in Bogo Steklasa
SO 16.4. 19.00  +Marija Matjan
Godič 20.00  +Jože Makše, obl.
NE 17.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Kristina Prijatelj, 1. obl.
PO 18.4. 7.30  +Vojko Bizjak
TO 19.4. 19.00  ++Sitar iz Podjelš
SR 20.4. 19.00  +Mirko Drnovšek
ČE 21.4. 7.30  +Anton Košir, obl.
PE 22.4. 19.00  +Marjana Jašovec, 10. obl.
SO 23.4. 19.00  ++Ljuba in Miha Poljanšek
Godič 20.00  +Marija Trobevšek
NE 24.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Franc Koncilja, obl. in Julijana, Janko in Tonček Koncilja
PO 25.4. 7.30  +Ignac Košir
TO 26.4. 19.00  ++Nada Letnar, obl.
SR 27.4. 19.00  ++Benedikt Zvržina, obl. in Zofija Zvržina
ČE 28.4. 7.30  +Ludvik Us
PE 29.4. 18.00  +Nežka Smolnikar, 30. dan
SO 30.4. 19.00  ++starši Pančur ter Ivana in Bronislava roj. Pančur
NE 1.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Franc Koncilja, obl. in Julijana, Janko in Tonček Koncilja
PO 2.5. 7.30  +Nežka Novak
  10.00  SV. PRIMOŽ: - poljska maša za Brezje
TO 3.5. 19.00  +Jožefa Močnik, obl.
SR 4.5. 9.00  +Ivanka Humar
     - v zahvalo in priprošnjo po nam. Pavc
  19.00  +Florian Babnik. obl. ter ++Žane in Amalija Babnik
ČE 5.5. 8.00  +Zofija Zvržina
  19.00  ++Debevčevi
PE 6.5. 19.00  +Mitja Rebol
SO 7.5. 19.00  +Janez Teran
Godič 20.00  +Frančiška Perne, obl.
NE 8.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janez Golob. obl. in Stane Golob in +duh. Melhior Golob
  14.30  - za odvrnitev od potresa
     +Marija Komatar in +Ana Komatar
PO 9.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Godič
  19.00  +Frančiška Demšar
TO 10.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Vodice
  19.00  +Julka Kuhar
SR 11.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Godič
  19.00  ++Anastazija in Miha Podjed
ČE 12.5. 19.00  +Simon Klemen
PE 13.5. 19.00  +Janez Windschnurer, obl.
SO 14.5. 19.00  +Vida Iskra
Godič 20.00  ++starši Golob in Spruk
NE 15.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Cajnarjevi
     +Anton Potočnik iz Kamnika
PO 16.5. 19.00  ++Zofija in Franc Letnar
TO 17.5. 19.00  +Marija in Filip Letnar
SR 18.5. 19.00  +Štefka Potočnik, obl.
ČE 19.5. 19.00  +Nežka Smolnikar (dar. OR)
PE 20.5. 19.00  +Julijan Ogrin, 3. obl.
SO 21.5. 17.00  - za srečen zakon, poročna
  19.00  ++Sitar iz Podjelš
     +Viktor Čuk
Godič 20.00  ++Pivk in ++Potočnik
NE 22.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Milan Potočnik
     +Jože Potočnik, obl.
PO 23.5. 19.00  - v čast in zahvalo sv. Jožefu
TO 24.5. 17.00  REBOLOVA KAPELA - poljska maša za Zdušo
  19.00  ++Koritnik in +Stane Kovič
SR 25.5. 19.00  +Terezija Repnik, obl.
ČE 26.5. 19.00  +Mira Malešič, 8. obl.
     +Vinko Matičič
PE 27.5. 19.00  ++Dora in Ciril Klemenc
SO 28.5. 7.00  +Cvetko Petek
NE 29.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Slavko Petek
     +Tine Uršič, 30. dan
PO 30.5. 19.00  ++Albina Sitar Cerar in +Generoz Cerar
TO 31.5. 19.00  +Aldo Beč
SR 1.6. 19.00  +Tončka Hočevar
ČE 2.6. 7.30  +Jože Koritnik
PE 3.6. 19.00  +Frančiška Sitar, obl. in +Danilo Sitar
SO 4.6. 15.00  - za srečen zakon - poročna
  19.00  +Sonja Flerin in +Jože Letnar
Godič 20.00  +Jože Klemenc
NE 5.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Peter Prešern, 8. obl.
     +Cvetko Koncilja, 30. dan in +Alenka Koncilja
PO 6.6. 7.30  +Ludvik Us
TO 7.6. 19.00  ni sv. maše
SR 8.6. 19.00  +Generoz Kališnik, obl.
ČE 9.6. 7.30  ni sv. maše
PE 10.6. 19.00  +Ana in Ivan Burja
SO 11.6. 19.00  +Ivan Homšak, obl.
Godič 20.00  +Pepca Plahutnik
NE 12.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Albin Smolnikar, obl. in Nežka Smolnikar
PO 13.6. 7.30  +Janko Malešič, 40.obl.
TO 14.6. 19.00  +Sašo Zajc, 30. dan
SR 15.6. 19.00  ++Pavle Letnar, obl. in Nežka Letnar
ČE 16.6. 7.30  +Ivan Jagodic, obl.
PE 17.6. 19.00  +Primož Koncilja, 20. obl.
SO 18.6. 19.00  ++Štefajnarjevi
Godič 20.00  +Rozalija Potočnik
NE 19.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Janeza Teran in Katarina Zaplotnik
PO 20.6. 7.30  +Ivanka Humar
TO 21.6. 19.00  +Alojz Uršič
SR 22.6. 19.00  +Angela Štupar, obl.
ČE 23.6. 7.30  ++Ivanka in Maks Potočnik
PE 24.6. 19.00  +Janez Windschnurer
SO 25.6. 13.00  POD VOVARJEM: - maša za domovino
  19.00  ++Nada Letnar in Slavko Petek
Godič 20.00  +Mihaela Humar
NE 26.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Frančiška Sušnik, obl.
PO 27.6. 7.30  +Lojzka Gradišek
TO 28.6. 19.00  +Julijana in Rudi Peterlin
SR 29.6. 19.00  +Simon Klemen
     +Jože Vidrih
ČE 30.6. 7.30  - za zdravje po nam. Pavc
PE 1.7. 19.00  +Janez Koncilja in Jana Pibernik
SO 2.7. 19.00  +Alojz Potočnik
Godič 20.00  +Andrej Valič
NE 3.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivanka Pahovnik, obl.
PO 4.7. 19.00  +Štefka Potočnik
TO 5.7. 7.30  - za zdravje
SR 6.7. 7.30  +Ivanka Humar
ČE 7.7. 7.30  +Ciril Letnar, 15. obl.
PE 8.7. 19.00  + Viktor Dobovšek
SO 9.7. 19.00  +Nežka Novak
Godič 20.00  +Pepca Plahutnik
NE 10.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Debevčevi
PO 11.7. 7.30  +Andrej Valič
TO 12.7. 19.00  - ni sv. maše
SR 13.7. 19.00  +Franci Vakselj
ČE 14.7. 7.30  - ni sv. maše
PE 15.7. 19.00  +Francka Iskra, obl. in Pavle Iskra
SO 16.7. 19.00  +Nežka Smolnikar
Godič 20.00  +Julka Kuhar
NE 17.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Berlic in Kališnik
PO 18.7. 7.30  +Anton Marinšek, obl.
TO 19.7. 19.00  +Ivanka in Maks Potočnik
SR 20.7. 19.00  +Ludvik Us
ČE 21.7. 7.30  +Zofija Zvržina
PE 22.7. 19.00  +Marija Matjan
SO 23.7. 19.00  +Kristina Prijatelj
Godič 20.00  ++ Ana in Stane Zlatnar
NE 24.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tončka Hočevar, obl.
PO 25.7. 7.30  +Jakob in Angela Burja
TO 26.7. 19.00  +Miha Gerbic, obl.
SR 27.7. 19.00  +Tončka Grošelj, 30. dan
ČE 28.7. 7.30  +Venčeslav Grabnar, obl.
PE 29.7. 19.00  +brat Janez ter ++starši Golob in Potočnik
SO 30.7. 19.00  +Marija Klemen, 30. dan
Godič 20.00  +Angela Štupar
NE 31.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ignac Jurjevec, obl.
PO 1.8. 7.30  +Kristina Gorjup
TO 2.8. 19.00  +Pepca Plahutnik, 3. obl. in ++starši Plahutnik
SR 3.8. 19.99  ++Gabrijel in Marija Devetak
ČE 4.8. 7.30  +Ivanka Grčar
PE 5.8. 19.00  +Ivan Kuhar, 30. dan
SO 6.8. 14.00  - za srečen zakon - poročna
  19.00  +Slavko Petek
Godič 20.00  +Ignac Hrovat
NE 7.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Julijana, Franc in Janko Koncilja
PO 8.8. 7.30  +Ivana Marinšek, obl.
TO 9.8. 19.00  +Nežka Šuštar, obl.
SR 10.8. 19.00  +Miro Sanabor, obl.
ČE 11.8. 7.30  +Vilma Jeras, 7. dan
PE 12.8. 19.00  +Franc Burkeljca
SO 13.8. 19.00  +Pavle Iskra
Godič 20.00  +Ivanka Humar
NE 14.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Milan in Mimi Kajba
  16.00  +Marija Klemen
PO 15.8. 7.00  +Marija Komatar in +Ana Komatar
  10.00  ++Burja in Rutar
TO 16.8. 19.00  ++Martin in Angela Narat
SR 17.8. 19.00  - v čast sv. Duhu po nam. Jereb
ČE 18.8. 7.30  +Marija Iskra, obl.
PE 19.8. 19.00  +Ludvik Us, obl.
SO 20.8. 12.00  Pl. KOŠUTNA: - po namenu prisotnih
  19.00  +Ivanka Potočnik
Godič 20.00  ++Grilčevi
NE 21.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Francka in Danilo Sitar
PO 22.8. 7.30  ++Tilka in Andrej Flerin
TO 23.8. 19.00  - po namenu
SR 24.8. 19.00  +Antonija Sitar, obl. in ++Sitar iz Podjelš
ČE 25.8. 7.30  - po namenu
PE 26.8. 19.00  ++Mara in Bogo Steklasa
SO 27.8. 19.00  +Marija Jagodic, obl.
Godič 20.00  ++Dolarjevi
NE 28.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jure Slanovec, obl. ter za žive in ++Slanovec
PO 29.8. 7.30  +Vilma Jeras, 30. dan
TO 30.8. 19.00  +Ciril Iskra, obl.
SR 31.8. 19.00  +Frančiška Devetak
ČE 1.9. 7.30  +Jože Koritnik
PE 2.9. 19.00  +Maks Jerič
SO 3.9. 19.00  +Janez Stopar
Godič 20.00  +Janez Šuštar
NE 4.9. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Brancetovi
PO 5.9. 7.30  ++Bizjak
TO 6.9. 19.00  +Franc Burja, obl.
SR 7.9. 19.00  +Ivan Kuhar
ČE 8.9. 8.00  +Zofija Zvržina
  19.00  ++Šteh
PE 9.9. 19.00  +Dušan Plevel, obl.
SO 10.9. 19.00  + Ludvik Us
Godič: 20.00  +Marija Sušnik
NE 11.9. 7.00  za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Absec
PO 12.9. 7.30  +Matjan marija
TO 13.9. 19.00  +Silvo Tomc, 10. obl.
SR 14.9. 19.00  +Ivanka Humar
ČE 15.9. 7.30  +Peter Rutar
PE 16.9. 19.00  +Mitja Rebol, obl.
SO 17.9. 19.00  +Tomaž Kališnik, obl.
Godič: 20.00  +Lojzka Gradišek
NE 18.9. 7.00  za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivanka Sitar iz Godiča
PO 19.9. 7.30  ++Simon in Marija Klemen
TO 20.9. 19.00  +Franci Vakselj
SR 21.9. 19.00  +Jože Zgonc
ČE 22.9. 7.30  +Andrej Valič
PE 23.9. 19.00  +Nežka Smolnikar
SO 24.9. 19.99  ++Vajnarjevi
Godič 20.00  ++Trelčevi
NE 25.9. 7.00  -za žive in pokojne župljane
  10.00  +Amalija Ogrinec, obl.
PO 26.9. 7.30  +Marko in Zdravko Čeplak
TO 27.9. 19.00  +Kristina Prijatelj
SR 28.9. 19.00  +Frančišek Krt iz Košiš ter ++starši Sušnik
ČE 29.9. 7.30  ++Ivanka in Maks Potočnik
PE 30.9. 19.00  +Andrej Rutar, 7. obl.
SO 1.10. 19.00  +Rezka Romšak
NE 2.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Matevž Slapnik
Godič 11.00  - za sosesko - žegnanje
PO 3.10. 7.30  +Marija Sušnik
TO 4.10. 19.00  +Frančiška in Matija Demšar
SR 5.10. 19.00  +Tončka Hočevar
ČE 6.10. 7.30  +Zofija Zvržina
PE 7.10. 19.00  +Tončka Iskra
SO 8.10. 19.00  +Joži Berlec, obl.
Godič 20.00  +Leopold Sitar ter Frančiška in Alojz Vidmar
NE 9.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivanka Humar
PO 10.10 7.30  +Andrej Valič
TO 11.10. 19.00  +Vilma Jeras
SR 12.10. 19.00  +Nežka Novak
ČE 13.10 7.30  - za zdravje po namenu Pavc
PE 14.10. 19.00  +Pavle Iskra, obl. in +Francka Iskra
SO 15.10. 19.00  ++Terezija in Jože Babnik
Godič 20.00  +Mihaela Humar, obl.
NE 16.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Pavle in Nežka Letnar
PO 17.10. 7.30  ++brat in starši Iskra
TO 18.10. 19.00  ++Aldo in Lavra Beč
SR 19.10. 19.00  +Marija Matjan
ČE 20.10. 7.30  +Jože Koritnik
PE 21.10. 19.00  ++Ciril in Dušan Plevel
SO 22.10. 19.00  +Aleš Hribar, 1. obl.
Godič 20.00  +Franc Štupar, obl. in Angela Štupar
NE 23.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Franc Uršič, obl.
PO 24.10. 7.30  +Štefka Potočnik
TO 25.10. 18.00  +Janez Teran
SR 26.10. 18.00  ++Janez in David Benkovič
ČE 27.10. 7.30  +Ludvik Us
PE 28.10. 18.00  +Ivan in Julka Kuhar
SO 29.10. 18.00  +Mara Steklasa, obl. in +Bogo Steklasa
Godič 19.00  +Uroš Cvrle, obl. in ++Španovi
NE 30.10. 7.00  -za žive in pokojne župljane
  10.00  +Simon Klemen
PO 31.10. 7.30  - za srečno vožnjo
TO 1.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ludvik Us
  14.30  - za duše v vicah iz naše župnije
SR 2.11. 7.00  - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
  7.30  - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
  18.00  - za diše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
ČE 3.11. 7.30  - za duše v vicah iz Mekinj
PE 4.11. 18.00  za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
SO 5.11. 18.00  - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
Godič 19.00  - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
NE 6.11. 7.00  - za duše v vicah iz Mekinj
  10.00  +Peter Romšak, obl.
PO 7.11. 7.30  +Zofija Zvržina
TO 8.11. 18.00  - za zdravje po namenu Uršič
SR 9.11. 18.00  - v zahvalo po namenu Bizjak
ČE 10.11. 7.30  +Janez Windschnurer
PE 11.11. 18.00  +Franc Burkeljca, 6. obl.
SO 12.11. 18.00  +Marija Matjan, 1. obl.
Godič 19.00  +Edmund Držanič, obl.
NE 13.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Angela Balantič, obl. ter ++ Ivan, Julči in Anica Hočevar
     ++Stane in Janez Golob
PO 14.11. 7.30  - po namenu
TO 15.11. 18.00  +Klemen Podobnik, obl.
SR 16.11. 18.00  +Milka Jereb
Če 17.11. 7.30  +Ivanka Humar
PE 18.11. 18.00  +duhovnik France Gačnik in pokojni pevci
SO 19.11. 18.00  +Veronika Kajič, obl.
Godič 19.00  - za žive in ++Kocjan
NE 20.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Rutar in Krajnc
PO 21.11. 7.30  - v dober namen po namenu Pavc
TO 22.11. 18.00  +Cilka Petrušič
SR 23.11. 18.00  +Kristina Prijatelj
ČE 24.11. 7.30  ++Štefan in Jožica Horvat
PE 25.11. 18.00  +Bogo Steklasa, obl. in +Mara Steklasa
SO 26.11. 18.00  ++Šteh
Godič 19.00  ++Golob in Vidmar
NE 27.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janez Golob, obl. in +Marija Golob
PO 28.11. 7.30  +Vilma Jeras
TO 29.11. 18.00  ++Koritnik
SR 30.11. 18.00  +Anda in Jože Peterlin
ČE 1.12. 7.30  +Srečko Vrtačnik in +Slavko Pirnar
PE 2.12. 18.00  +Ana Pevc
SO 3.12. 18.00  +Antonija Slanovec
Godič 19.00  ++France in Angela Štupar
NE 4.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Andrej Krt
PO 5.12. 7.30  +Pavla Malešič
TO 6.12. 18.00  +Ludvik Us
SR 7.12. 18.00  ++Matijevčevi iz Zduše
ČE 8.12. 18.00  +Marija Kladnik
PE 9.12. 18.00  ++starši Pirnar ter ++Marija in Jože Zorko
SO 10.12. 18.00  ++Pirčevi
Godič 19.00  +Lojzka Gradšek
NE 11.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Ivanka in Franc Benkovič
SO 24.12. 18.00  SVETI VEČER: +Rihard Pevc, obl.
                             ++Mimi in Milan Kajba
  24.00  POLNOČNICA: - za žive in pokojne župljane
NE 25.12. 8.00  ++Smolnikar iz Zduše
  11.00  +Franc Sušnik
PO 26.12. 10.00  +Štefka Rutar, obl.
TO 27.12. 18.00  +Ivanka Pahovnik
SR 28.12. 7.30  +Danilo Sitar, obl.
ČE 29.12. 7.30  - ni sv. maše
PE 30.12. 18.00  ++Marija in Janez Smolnikar
SO 31.12. 18.00  +Janez Stopar
NE 1.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Franci Komatar in ++Torkar
PO 2.1. 7.30  - ni sv. maše
TO 3.1. 18.00  +Franc Zver, 32. obl.
SR 4.1. 18.00  +Mitja Rebol
ČE 5.1. 7.30  +Jože Iskra, ml. obl.
PE 6.1. 8.00  ++starši Pavc ter ++Jožefa in Tine Tivadar
  18.00  ++Ožbovčevi
SO 7.1. 18.00  +Slavko Petek, 1. obl. in Nada Letnar
Godič 19.00  +Ivan Podjed, obl. in Janez Podjed
NE 8.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Koncilja in Slapnik
     +Anton Čevka, obl.
PO 9.1. 7.30  +Katalin Fodor
TO 10.1. 18.00  ++starši Anton in Marija Petek ter ++Miro in Cvetko Petek
SR 11.1. 18.00  +Jože Kališnik in ++starši Matjan
ČE 12.1. 7.30  +Zofija Zvržina
PE 13.1. 18.00  +Janez Teran, 5. obl.
SO 14.1. 18.00  ++Alojz in Fanika Lemut
Godič 19.00  +Ivana in Ana Pirc
NE 15.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Matjan in Slapar
PO 16.1. 7.30  ++Zdravko in Marko Čeplak
TO 17.1. 18.00  +duh. Anton Gosar, obl.
     +Janko Koncilja, obl.
SR 18.1. 18.00  ++Ciril in Nada Letnar
ČE 19.1. 7.30  +Anton Marinšek
PE 20.1. 18.00  ++Anton in Jože Krt ter +duh. Štefan Krt
SO 21.1. 18.00  ++Jernej in Štefka Dolar
Godič 19.00  - v dober namen in priprošnjo
NE 22.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Elizabeta Maček, obl.
     - v zahvalo za 50 lez življenja
PO 23.1. 7.30  +Stanislav Letnar, obl. in Marija Hribaršek
TO 24.1. 18.00  +Neža Šuštar
SR 25.1. 18.00  ++Anton in Olga Rebol
     +Cecilija Kokalj, 30. dan
ČE 26.1. 7.30  +Jože Koritnik
PE 27.1. 18.00  ++Zgonc
SO 28.1. 18.00  +Milan Potočnik, 2. obl.
Godič 19.00  +Angela Štupar
NE 29.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Angela Burja, 20. obl.
PO 30.1. 7:30  ++Vrtačnikovi
TO 31.1. 18.00  ++Terezija in Jože Babnik
SR 1.2. 18.00  ++Pavle in Francka Iskra
ČE 2.2. 18.00  +Andrej Krt, obl.,
     ++Kočar
PE 3.2. 18.00  +Ivanka Humar, 1. obl.
SO 4.2. 18.00  +Tomaž Sitar, obl.
Godič 19.00  ++Vajnarjevi
NE 5.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Jakob in Ivana Humar
PO 6.2. 7.30  +Marija in Simon Klemen
TO 7.2. 7.30  ++Ivan in Julka Kuhar
SR 8.2. 18.00  +Joco Letnar
ČE 9.2. 7.30  +Marija Matjan
PE 10.2. 18.00  ++Zofija in Benedikt Zvržina
SO 11.2. 18.00  +Katarina Zaplotnik
Godič 10.00  +Darko Makše, obl.
NE 12.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Lojzka Gradišek, obl.
PO 13.2. 7.30  +Peter Rutar
TO 14.2. 18.00  ++Debevčevi
SR 15.2. 18.00  +Alojzija Mali 30. dan
ČE 16.2. 7.30  +Ludvik Us
PE 17.2. 18.00  - za žive in pokojne Tonin
SO 18.2. 18.00  +Mara Steklasa
Godič 19.00  +Jože Perne, obl.
NE 19.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Alojz Potočnik, obl.
PO 20.2. 7.30  +Tončka Iskra
TO 21.2. 18.00  +Janez Stopar, obl.
SR 22.2. 18.00  +Peter Romšak
ČE 23.2. 7.30  +Janez Windschnurer
PE 24.2. 18.00  ++Francka, Štefan in Ignac Jalšič
SO 25.2. 18.00  +Jožica Dacar
Godič 19.00  +Ana Podjed, obl.
NE 26.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jakob Burja, 30. obl.
PO 27.2. 7.30  - po namenu
TO 28.2. 18.00  +Franc Repnik, obl.
SR 1.3. 18.00  +Milan Čeremlj, 30. dan
ČE 2.3. 7.30  - v zahvalo po nam. Iskra
PE 3.3. 18.00  ++Matijevčevi iz Zduše
SO 4.3. 18.00  ++Peter in Ivanka Gams
Godič 19.00  +Marija Sušnik
NE 5.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Krt
PO 6.3. 7.30  ++Slavko Petek
TO 7.3. 18.00  ++Šteh
SR 8.3. 18.00  +Malči Čehun, obl. in +Janez Čehun
ČE 9.3. 7.30  ++Anton in Angela Osolnik
PE 10.3. 18.00  +Ana Sušnik, obl.
SO 11.3. 18.00  ++Mari, Andrej in Brane Balantič
Godič 19.00  +Anton Podjed, obl.
NE 12.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivan Hočevar, obl.
PO 13.3. 7.30  +Ivanka Humar
TO 14.3. 18.00  +Franc Smolnikar, 6. obl.
SR 15.3. 18.00  +Rezka Romšak
ČE 16.3. 7.30  +Marija Kladnik, 7. obl.
PE 17.3. 18.00  +Ciril Letnar
     +Zofija Zvržina, 3. obl.
SO 18.3. 18.00  +Jože Iskra, st.
     +Justin Slanovec, obl. in +Jure Slanovec
Godič 19.00  ++Jožko, Jože in Frančiška Perne
NE 19.3. 7.00  - za Žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Babnik, obl. in +Terezija Babnik
     +Jožefa Perko; +Jože Vidrih
PO 20.3. 7.30  +Sonja Flerin ter +Jože Letnar in +Ivana Letnar, 30. dan
TO 21.3. 18.00  +Pepca Plahutnik in ++Plahutnik
     +Florjan Komatar, 30. dan
SR 22.3. 18.00  +Marija Golob, obl. in +Janez Golob
     +Stanislav Spruk, 7. dan
ČE 23.3. 7.30  ++Devetak in Beč
PE 24.3. 18.00  +duh. Pavle Krt
SO 25.3. 18.00  ++Šemničevi
Godič 19.00  +Stane Zlatnar, obl. in +Ana Zlatnar
NE 26.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Franc, Julijana, Tonček in Janko Koncilja
PO 27.3. 7.30  +Lovro Jeras, obl.
TO 28.3. 19.00  +Jož Berlec
SR 29.3. 19.00  ++Tilka in Andrej Flerin
ČE 30.3. 7.30  - po namenu za duše v vicah
PE 31.3. 19.00  +Nežka Smolnikar, 1. obl.
SO 1.4. 19.00  +Frančiška Demšar, 3. obl.
Godič 20.00  +Leopold Sitar, obl.
NE 2.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Franci Komatar
PO 3.4. 7.30  +Anton Košir, obl.
TO 4.4. 19.00  ++Julijana in Ivan Dokelj
SR 5.4. 19.00  +Stane Golob, obl. in +Janez Golob
ČE 6.4. 7.30  ++Marija in Simon Klemen
PE 7.4. 19.00  +Žane Babnik, obl. ter ++Bogo in Mara Steklasa
SO 8.4. 19.00  ++Dacar in Vidmar
Godič 20.00  +Jožefa Plahutnik, obl.
NE 9.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Joži in Miro Sanabor
PO 10.4. 7.30  +Lojzka Mali
TO 11.4. 19.00  +Marija Smolnikar, 3. obl.
SR 12.4. 19.00  +Mira Šnajder, 30. dan
ČE 13.4. 19.00  VELIKI ČETRTEK: ++Humar, Vidmar in Juvan
PE 14.4. 19.00  VELIKI PETEK: OBREDI VELIKEGA PETKA
SO 15.4. 19.00  VIGILIJA: ++Ožbovčevi
NE 16.4. 7.00  VSTAJENJE: - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Miklavževčevi
PO 17.4. 7.00  +Martin in Angela Narat
  10.00  +Florjan Komatar
TO 18.4. 19.00  ++Ivan in Julka Kuhar
SR 19.4. 19.00  +Danijel Brelih, 30. dan
ČE 20.4. 7.30  +Ignac Košir
PE 21.4. 19.00  +Ivanka Humar
SO 22.4. 19.00  ++Ljuba in Miha Poljanšek
Godič 20.00  +Jože Makše, obl.
NE 23.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Kristina Prijatelj, 2. obl.
PO 24.4. 7.30  ++Vrtačnik iz Brezij
TO 25.4. 19.00  ++Benedikt in Zofija Zvržina
SR 26.4. 19.00  ++Tilka in Andrej Flerin
ČE 27.4. 7.30  +Nada Letnar, obl.
PE 28.4. 19.00  +Tine Uršič, obl.
SO 29.4. 19.00  ++Florjan in Radko Brumec
Godič 20.00  +Mihaela Humar
NE 30.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Florjan Komatar
PO 1.5. 7.30  - za zdravje po namenu Jereb
  10.00  SV. PRIMOŽ: - poljska maša za zgornje vasi
TO 2.5. 19.00  +Lojzka Mali
SR 3.5. 19.00  ++Tončka Sitar in ++sorodniki iz Podjelš
ČE 4.5. 19.00  ++Florjan, Amalija in Žane Babnik
PE 5.5. 19.00  +Anastazija Podjed, 10. obl. in +Miha Podjed
SO 6.5. 19.00  +Cvetko Koncilja, obl.
Godič 20.00  ++Potočnik in Pivk
NE 7.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  BIRMA: +Vida Iskra
                 +Lojzka Mali
PO 8.5. 19.00  +Mitja Rebol
TO 9.5. 19.00  - za duše v vicah po namenu Pavc
SR 10.5. 19.00  +Ana Pevec
ČE 11.5. 19.00  +Ludvik Us
PE 12.5. 19.00  +Ivanka Lukan
SO 13.5. 19.00  +Franc in Zofija Letnar
Godilč 11.30  ++Guščevi
NE 14.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janez Golob, obl. te ++Stane in duh. Melhior Golob
PO 15.5. 19.00  +Brencetovi
TO 16.5. 19.00  +Ivan Hočevar in ++Cajnarjevi
SR 17.5. 19.00  +Janez Jereb st., 30. dan
ČE 18.5. 8.00  +Janez Windschnurer, obl.
PE 19.5. 19.00  +Viktor Čuk, obl. in ++Marija Breznik
SO 20.5. 19.00  +Julija Ogrin, 4. obl.
Godič 20.00  +Angela Štupar
NE 21.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Milan Potočnik
     +Jože Potočnik, obl.
PO 22.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Godič
  19.00  +Jožefa Perko
TO 23.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Vodice
  19.00  ++Devetak in Beč
SR 24.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Godič
  19.00  +Vilma Jeras, obl.
ČE 25.5. 19.00  ++Marija in Filip Letnar ter sin Filip Letnar
PE 26.5. 19.00  +Mira Malešič, obl.
SO 27.5. 19.00  +Marija Smolnikar, obl. in +Primož Smolnikar
Godič 20.00  ++Marija in Janez Orehek
NE 28.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Vinko Matičič, obl. in ++starši
  14.30  - za odvrnitev od potresa
     - po namenu Ogrin
PO 29.5. 19.00  - v zahvalo in priprošnjo g. Humarju
TO 30.5. 19.00  +Jože Ftičar, 30. dan
SR 31.5. 19.00  +Janez Gradišek, obl.
ČE 1.6. 19.00  ++Koritnik
PE 2.6. 19.00  ++Jerič
SO 3.6. 10.00  ZDUŠA: - poljska maša za Zdušo
  19.00  ++Frančiška in danilo Sitar
Godič 20.00  +Stanislav Spruk
NE 4.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Debevčevi
PO 5.6. 7.30  +Janko Malešič, obl.
TO 6.6. 19.00  +Ivan Homšak, obl.
SR 7.6. 19.00  - ni sv. maše
ČE 8.6. 7.30  +Jože Ftičar
PE 9.6. 19.00  ++Tončka in Ivan Hočevar
SO 10.6. 10.00  - za srečen zakon, poročna
  19.00  +Generoz Kališnik, obl.
Godič 20.00  ++Sprukovi iz Praprotnega
NE 11.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Julijan Ogrin in ++Potočnikovi iz Zduše
PO 12.6. 7.30  ++Vajnarjevi
TO 13.6. 19.00  +Terezija Repnik, obl.
SR 14.6. 19.00  +Ivi Pančur
ČE 15.6. 19.30  +Julijana, Franc, Jako in Tonček Koncilja
PE 16.6. 19.00  + s. Ivana Repnik
SO 17.6. 19.00  +Albin Smolnikar, 30. obl.
Godič 20.00  +Angela Štupar, 5. obl.
NE 18.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Alenka in Primož Koncilja
PO 19.6. 7.30  +Marija, Janez in Ivanka Benkovič
TO 20.6. 19.00  +Slavko Petek in +Nada Letnar
     +Lojze Perko
SR 21.6. 19.00  +Alojz Uršič
     +Pepca Uršič, 30. dan
ČE 22.6. 7.30  +Ivan Jagodic, obl.
PE 23.6. 19.00  +Janez Teran in +Katarina Zaplotnik
SO 24.6. 19.00  +Janez Windschnurer
Godič 20.00  +Rozalija Potočnik
NE 25.6. 9.00  - za žive in pokojne župljane
     - SREBRNA MAŠA - v zahvalo za 25 let duhovništva
PO 26.6. 7.30  ++Marija in Valentin Burja
TO 27.6. 19.00  - ni sv. maše
SR 28.6. 19.00  +Frančiška Sušnik, obl.
ČE 29.6. 7.30  ++starši Pančur ter ++sestri Bronislava in Ivana
PE 30.6. 19.00  +Tončka Grošelj, 1. obl.
SO 1.7. 19.00  +Florjan Komatar
Godič 20.00  +Mihaela in Štefka Humar
NE 2.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Rihard Pevec
PO 3.7. 7.30  +Iris Čavž, obl.
TO 4.7. 19.00  +Ivanka Pahovnik, obl.
SR 5.7. 7.30  +Pepca Uršič
ČE 6.7. 7.30  +Frančiška Sušnik, obl.
PE 7.7. 19.00  +Ciril Letnar, obl.
     +Tone Pančur, 30. dan
SO 8.7. 19.00  +Silvester Babnik, 7. dan
Godič 20.00  +Ivan Kuhar, obl.
NE 9.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Alojz Potočnik
     +Pavel Letnar, obl.
PO 10.7. 7.30  +Leopold Golob
TO 11.7. 19.00  +Jože Zgonc
SR 12.7. 19.00  +Niko Hančič ter ++Pepca in Franc Maleš
ČE 13.7. 7.30  +Zofija Zvržina
PE 14.7. 19.00  ++starši in brata Spruk
     +Karolina Pirc, 30. dan
SO 15.7. 19.00  +Francka Iskra, 4. obl.
Godič 20.00  +Ivanka Humar
NE 16.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tončka Hočevar, obl.
     +Tončka Balantič, 30. dan
PO 17.7. 7.30  +Anton Marinšek, obl.
TO 18.7. 19.00  +Albina Sitar in +Generoz Sitar
SR 19.7. 19.00  ++Štefajnarjevi
ČE 20.7. 7.30  +Andrej Koprivec
PE 21.7. 19.00  ++Matijevi iz Godiča
SO 22.7. 19.00  +Hermina Šmalec
Godič 20.00  +Beatrice Žbona
NE 23.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Ana in Ivan Burja
PO 24.7. 7.30  - za srečen porod
TO 25.7. 19.00  ++Španovi
SR 26.7. 19.00  +Silvester Babnik, 30. dan
ČE 27.7. 7.30  - v dober namen po nam. Pavc
PE 28.7. 19.00  +Vilma Jeras, 1. obl.
SO 29.7. 19.00  +Ana Berlic, 30. obl.
Godič 20.00  ++ Ana in Stane Zlatnar
NE 30.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +brat Janez in ++starši Golob
PO 31.7. 7.30  - ni sv. maše
TO 1.8. 19.00  +Ciril Letnar
SR 2.8. 19.00  +Miha Gerbic, obl.
ČE 3.8. 7.30  +Jože Ftičar
PE 4.8. 19.00  +Pepca Plahutnik, 4. obl. in ++starši
SO 5.8. 19.00  +Ignac Jurjevec, obl. in +Štefka Rutar
Godič 20.00  +Julka Kuhar
NE 6.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivana Marinšek, obl.
PO 7.8. 7.30  ++Vajnarjevi
TO 8.8. 19.00  +Janez Stopar
SR 9.8. 19.00  +Nežka Šuštar, obl.
ČE 10.8. 7.30  +Tone Pančur
PE 11.8. 19.00  +Miro Sanabor, obl.
SO 12.8. 19.00  +Pavla Iskra, obl.
Godič 20.00  +Mihaela Humar
NE 13.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Jakob in Angela Burja
PO 14.8. 8.00  ++Martin in Angela Narat
  10.00  ++Peterlin
  16.00  - za žive in pok. iz Podjelš
TO 15.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Milan Čermelj in +Matjaž Čermelj
SR 16.8. 19.00  +Marija Iskra, obl.
ČE 17.8. 7.30  +Lojzka Mali
PE 18.8. 19.00  ++Šteh
SO 19.9. 19.00  +Albin Smolnikar in +Franc Smolnikar
Godič 20.00  ++Marija in Jože Jelinčič
NE 20.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ludvik Us, 2. obl.
PO 21.8. 7.00  ++Devetak in ++Beč
TO 22.8. 19.00  - ni sv. maše
SR 23.8. 19.00  +mama Tončka Sitar, obl. in ++Sitar
ČE 24.8. 7.30  +Karolina Pirc
PE 25.8. 19.00  +Marija Jagodic, obl.
SO 26.8. 19.00  +Florjan Komatar
Godič 20.00  ++Dolar
NE 27.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Pepca Uršič
PO 28.8. 7.30  +Jure Slanovec, obl.
TO 29.8. 19.00  +Ciril Iskra, obl.
SR 30.8. 19.00  +Dušan Berlec, obl.
ČE 31.8. 7.30  - ni sv. maše
PE 1.9. 19.00  +Lojzka Mali
SO 2.9. 19.00  +Ivanka Humar
NE 3.9. 7.00  -za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Kališnik
PO 4.9. 7.30  ++Ivanka in Milan Potočnik
TO 5.9. 19.00  +Tončka Balantič
SR 6.9. 19.00  ++Absec
ČE 7.9. 7.30  +Tilka Flerin
PE 8.9. 19.00  +Ludvik Us
SO 9.9. 15.00  - za srečen zakon - poročna
  19.00  + Dušan Plevel, obl.
Godič 20.00  ++Pavla in Pavle Urbanc ter ++Franko in Mici Plahutnik
NE 10.9. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Ožbovčevi
PO 11.9. 7.30  - po namenu
TO 12.9. 19.00  +Mitja Rebol, obl.
SR 13.9. 19.00  +Silvo Tomec, obl.
ČE 14.9. 7.30  +Jože Ftičar
PE 15.9. 19.00  +Ivanka Sitar, obl.
SO 16.9. 19.00  +Kristina Prijatelj in +Nežka Smolnikar
Godič 20.00  +Stanislav Spruk
NE 17.9. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tone Pančur
PO 18.9. 7.30  +Lojzka Gradišek
TO 19.9. 19.00  +Matevž Slapnik
SR 20.9. 19.00  +Franc Burja, obl.
ČE 21.9. 7.30  +Pepca Uršič
PE 22.9. 19.00  +Frančišek Krt iz Košiš in ++starši Sušnik
SO 23.9. 19.00  +Nežka Smolnikar
Godič 20.00  - za zdravje po namenu Košir
NE 24.9. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Amalija Ogrinec, obl.
PO 25.9. 7.30  - po namenu
TO 26.9. 19.00  +Tone Pančur
SR 27.9. 19.00  +duh. Mihael Kališnik, 30. dan
ČE 28.9. 7.30  +Julijan Ogrin
PE 29.9. 19.00  +Janez Koncilja in +Jana Pibernik
SO 30.9. 19.00  +Andrej Rutar, 8. obl.
NE 1.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tomaž Kališnik, obl.
Godič 11.00  - za sosesko – žegnanje in ++Kocjanovi
PO 2.10. 7.30  +duh. Mihael Kališnik
TO 3.10. 19.00  +Venčeslav Grabnar, obl.
SR 4.10. 19.00  +Alenka Koncilja, 4. obl.
ČE 5.10. 7.30  - v zahvalo po nam. Ogrin
PE 6.10. 19.00  +Zofija Zvržina
SO 7.10. 19.00  +Florjan Komatar
Godič 20.00  +Ivan Kuhar
NE 8.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janko Koncilja in ++Koncilja
PO 9.10. 7.30  - ni sv. maše
TO 10.10. 19.00  +brat Franci in ++starši Iskra
SR 11.10. 19.00  ++Pavle in Francka Iskra
ČE 12.10. 7.30  ++iz družine Devetak in Beč
PE 13.10. 19.00  +Pepca Uršič
SO 14.10. 15.00  - za srečen zakon - poročna
  19.00  +Aleš Hribar, 2. obl.
Godič 20.00  +Frančišek Petek, 30. dan
NE 15.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Terezija in Jože Babnik
     - za zdravje po namenu Golob
PO 16.10. 7.30  - v zahvalo in po namenu Jagodic
TO 17.10. 19.00  ++Karel in Drago Pirc
SR 18.10. 19.00  +Joži Berlec, obl.
ČE 19.10. 7.30  +Tončka Iskra
PE 20.10. 19.00  ++Ciril in Dušan Plevel
     +Saš Dolinšek, 30. dan
SO 21.10. 19.00  +Ladislav Rutar, obl. in ++Rutar
Godič 20.00  + +Ana in Stane Zlatnar
NE 22.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Franc Uršič, 17. obl.
PO 23.10. 7.30  +Jože Ftičar
TO 24.10. 19.00  - v zahvalo
SR 25.10. 19.00  +Mihaela Humar, obl.
ČE 26.10. 7.30  +Lojzka Mali
PE 27.10. 19.00  +Mara Steklasa, obl. in Bogo Steklasa
SO 28.10. 19.00  - živi in ++Kernovi
Godič 20.00  ++Trelčevi
NE 29.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janez Gradišek in +Franc Humar
PO 30.10. 7.30  - ni sv. maše
TO 31.10. 18.00  ++Janez in David Benkovič
     +Roman Železnik, 7. dan
SR 1.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivanka Humar in ++sorodniki
  14.30  - za duše v vicah iz naše župnije
ČE 2.11. 7.00  - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
  7.30  - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
  18.00  - za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
PE 3.11. 18.00  - za duše v vicah iz Mekinj
SO 4.11. 18.00  - za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
Godič 19.00  - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
NE 5.11. 7.00  - za duše v vicah iz Mekinj
  10.00  ++Marija in Florjan Komatar
PO 6.11. 7.30  - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
TO 7.11. 18.00  ++iz družine Pavc ter ++Jožefa in Valentin Tivadar
SR 8.11. 18.00  +Peter Romšak, obl.
ČE 9.11. 7.30  ++Maks in Ivanka Potočnik
PE 10.11. 18.00  +Tone Pančur
SO 11.11. 18.00  +Franc Burkeljca, 7. obl. ter ++Štefka in Nande Sedušak
Godič 19.00  +Edmund Držanič, obl.
NE 12.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Stane in Janez Golob
PO 13.11. 7.30  +Slavko Pirnar in +Srečko Vrtačnik
TO 14.11. 18.00  - v zahvalo in priprošnjo
SR 15.11. 18.00  +Klemen Podobnik, obl.
ČE 16.11. 7.30  +Ciril Romšak
PE 17.11. 18.00  ++Pirčevi
SO 18.11. 18.00  +Marija Matjan, 2. obl.
Godič 19.00  +Julka Kuhar, obl.
NE 19.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Matjan in Slapar
PO  20.11. 7.30  - po namenu
TO  21.11. 18.00  +Cecilija Petrušič
     +Francka Gabrovec, 1. obl.
SR  22.11. 18.00  +Janez Golob, obl. in +Marija Golob
     +duh. France Gačnik in ++pevci
ČE  23.11. 7.30  ++Maks in Ivanka Potočnik
PE  24.11. 18.00  + Antonija Slanovec, obl.
     + Bogo Steklasa, obl. in +Mara Steklasa
SO  25.11. 18.00  +Veronika Kajič, obl.
Godič 19.00  +Frančiška Perne
NE  26.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Angela Balantič ter ++ Ivan, Julči in Anica Hočevar
PO  27.11. 7.30   - po namenu
TO  28.11. 18.00  +Kristina Prijatelj
SR  29.11. 18.00  ++Matijevčevi iz Zduše
ČE  30.11. 7.30  +Julijan Ogrin
PE  1.12. 18.00  +Jože Krt
SO  2.12. 18.00  +Andrej Krt
Godič 19.00  +Frančiška Golob
NE  3.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Nežka Letnar, obl.
PO  4.12. 7.30  +Pavla Malešič, obl.
TO  5.12. 18.00  ++Spruk
SR  6.12. 18.00  +Jože Ftičar
ČE  7.12. 7.30  +Slavko Pirnar in +Srečko Vrtačnik
PE  8.12. 8.00  ++Urška, Ignac in Brane Petaci
     +Marija Kladnik
SO  9.12. 18.00  ++Šteh in Stopar
Godič 19.00  +duh. Mihael Kališnik
NE  10.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Andrej in Tilka Flerin
PO  11.12. 7.30  ++Anton in Ivana Marinšek
TO  12.12. 18.00  - po namenu v zahvalo
SR  13.12. 18.00  ++Pirčevi
ČE  14.12. 7.30  - v dober namen po namenu Pavc
PE  15.12. 18.00  ++Plevelovi iz Kršiča
SO  16.12. 18.00  ++Anda, Jože in Angelca Peterlin
Godič 19.00  +Mihaela Humar
NE  17.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Golob in Potočnik
PO  18.12. 18.00  +Toni Cerar, 30. dan
TO  19.12. 18.00  +Zofij Zvržina
SR  20.12. 18.00  +Amalija Babnik, obl. ter ++Florjan in Žane Babnik
ČE  21.12. 18.00  +Janez Windschnurer
PE 22.12. 18.00  +Leopold De Cecho
SO  23.12. 18.00  ++Štefka in Jernej Dolar
Godič 19.00  + Rajko Golob, obl.
NE  24.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tone Pančur
  18.00  SVETI VEČER: ++Mimi in Milan Kajba
  24.00  POLNOČNICA: - za žive in pokojne župljane
PO 25.12. 8.00  BOŽIČ: ++Smolnikar jevi iz Zduše
  11.00                +Franc Sušnik iz Godiča
TO  26.12. 10.00  SV. ŠTEFAN: +Ivanka Pahovnik
SR  27.12. 18.00  +Cilka Kokalj in +Anton Čevka
ČE  28.12. 18.30  ++Devetak in Beč
PE  29.12. 18.00  ++Šteh in +Janez Stopar
SO  30.12. 18.00  +Danilo Sitar, obl.
Godič 19.00  - za duše v vicah
NE  31.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Krt
PO  1.1. 7.00  NOVO LETO: +Lojzka Mali
  10.00                          +Ivi Pančur
TO  2.1. 18.00  - ni sv. maše
SR  3.1. 18.00  +Pepca Čeplak, 30. dan
ČE  4.1. 7.30  ++Devetak in Beč
PE  5.1. 18.00  - v zahvalo in priprošnjo
SO  6.1. 18.00  SV. TRIJE KRALJI: +Jože Iskra, ml. obl.
Godič 19.00  +duh. Mihael Kališnik
NE  7.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Slavko Petek, 2. obl.
PO  8.1. 7.30  +Jože Ftičar
TO  9.1. 18.00  ++Romšak
SR  10.1. 18.00  ++Rebol
ČE  11.1. 7.30  +Karolina Pirc
PE  12.1. 18.00  +Franc Zver, obl.
SO  13.1. 18.00  +Janez Teran, obl. in +Katarina Zaplotnik
Godič 19.00  +Ivan in Ana Pirc
NE  14.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Elizabeta Maček, obl.
PO  15.1. 7.30  - v zahvalo in priprošnjo
TO  16.1. 18.00  ++Pavle in Francka Iskra
SR  17.1. 18.00  +duh. Anton Gosar, 14. obl.
ČE  18.1. 7.30  +Anton Marinšek
PE  19.1. 18.00  +Nežka Šuštar
SO  20.1. 18.00  +Tomaž Sitar, obl.
Godič 19.00  - za duše v vicah
NE  21.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janko Koncilja, obl.
PO  22.1. 7.30  +Tončka Balantič
TO  23.1. 18.00  +Stanislav Letnar in +Marija Hribaršek
SR  24.1. 18.00  - živi in ++Tonin in Poljanšek
ČE  25.1. 7.30  ++Pepca, Marko in Zdravko Čeplak
PE  26.1. 18.00  ++Koritnik
SO  27.1. 18.00  +Terezija Babnik, obl. in +Jože Babnik
Godič 19.00  ++Janez in Angela Potočnik
NE  28.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Anton Hauptman, obl.
     +Milan Čermelj 1. obl. in +Matjaž Čermelj
PO  29.1. 7.30  ++Ivanka in Maks Potočnik
TO  30.1. 18.00  +Milan Potočnik, 3. obl.
SR  31.1. 18.00  +Janez Golob, Blaškov
ČE  1.2. 7.30  - v zahvalo po namenu Iskra
PE  2.2. 18.00  +Andrej Krt, obl.
SO  3.2. 18.00  +Iva Letnar, obl. ter +Jože Letnar in +Sonja Flerin
Godič 19.00  +Petek Frančišek
NE  4.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivanka Humar, 2. obl.
     +Marija Podjed, 7. dan
PO  5.2. 7.30  - po namenu
TO  6.2. 7.30  +Nežka Letnar
SR  7.2. 18.00  +Lojze Potočnik, 33. obl.
ČE  8.2. 7.30  ++Rifl
PE  9.2. 18.00  ++Benedikt in Zofija Zvržina
SO  10.2. 18.00  ++Ožbovčevi
     - po namenu Ogrinec
NE  11.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Debevčevi
Godič: 11.00  +Darko Makše, obl.
PO  12.2. 7.30  - po namenu
TO  13.2. 18.00  +duh. Štefan Krt
SR  14.2. 18.00  +Lojzka Gradišek, 6. obl.
ČE  15.2. 7.30  +Tončka Iskra, obl.
PE  16.2. 18.00  +Tone Pančur
SO  17.2. 18.00  +Janez Stopar
Godič 19.00  +Jože Perne, obl. ter ++Frančiška in Jožko Perne
NE  18.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Ftičar
PO  19.2. 7.30  - ni sv. maše
TO  20.2. 18.00  +Ivanka Humar
SR  21.2. 18.00  +duh. Mihael Kališnik
ČE  22.2. 7.30  - ni sv. maše
PE  23.2. 18.00  +Peter Romšak
SO  24.2. 18.00  ++Vetturazzi ter +sestra Homilija in +botra Minka
Godič 19.00  +Ana Podjed, obl.
NE  25.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Florjan Komatar, 1. obl.
     +Marija Podjed, 30. dan
PO  26.2. 7.30  + Zofija Zvržina
TO  27.2. 18.00  +Janez Windschnurer
SR  28.2. 18.00  + Franc Repnik, obl.
ČE  1.3. 7.30  +Zefka Kržič, 30. dan
PE  2.3. 18.00  ++Šteh
SO  3.3. 18.00  +Pepca Uršič
Godič 19.00  +Ana in Stane Zlatnar
NE  4.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++iz. Družine Kočar
PO  5.3. 7.30  +Rezka Romšak
TO  6.3. 18.00  +Tončka Balantič
SR  7.3. 18.00  +Ana Sušnik iz Godiča, obl.
ČE  8.3. 7.30  ++Malči in Janez Čehun ter +Žane Babnik
PE  9.3. 18.00  +Joži Sanabor
SO  10.3. 18.00  +Aleksander Vidmar, obl.
Godič 19.00  +Anton Podjed
NE  11.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Marija in Filip Letnar ter +sin Filip Letnar
PO  12.3. 7.30  ++Anton in Angela Osolnik
TO  13.3. 18.00  ++Tilka in Andrej Flerin
SR  14.3. 18.00  +France Smolnikar, 7. obl.
ČE  15.3. 7.30  +Pepca Čeplak
PE  16.3. 18.00  +Zofija Zvržina, 4. obl.
SO  17.3. 18.00  +Jože Iskra, st., obl.
Godič 19.00  - v zahvalo za zdravje
NE  18.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ludvik Us in +Jožefa Gradišek
     +Joži Berlec
PO  19.3. 18.00  +Jože Babnik, obl. in +Terezija Babnik
     +Jožica Dacar
TO  20.3. 18.00  +Ivan Hočevar, 11. obl.
SR  21.3. 18.00  +Pepca Plahutnik in ++starši Plahutnik
     +Justin Slanovec, obl. in +Jure Slanovec
ČE  22.3. 7.30  ++Janez in Marija Golob
PE  23.3. 18.00  +Mira Šnajder, 1. obl. ter ++Julijana in Rudi Peterlin
SO  24.3. 18.00  +Marija Kladnik, 8. obl.
Godič 19.00  ++Jože in Marija Jelinčič
NE  25.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Francka Gabrovec, obl.
     +Štefka Grkman, 30. dan in +Janez Grkman
PO  26.3. 7.30  +duh. Pavle Krt
TO  27.3. 19.00  +Marija Smolnikar, obl.
SR  28.3. 19.00  +Nežka Smolnikar, obl.
ČE  29.3. 19.00  VELIKI ČETRTEK: +Marija Golob, obl. in +Janez Golob
     ++duh. Pavle in Štefan Krt ter +Andrej Krt
PE  30.3. 19.00  VELIKI PETEK: OBREDI VELIKEGA PETKA
SO  31.3. 19.00  VIGILIJA:+Marjan Benkovič in David Benkovič, obl.
NE  1.4. 7.00  VSTAJENJE: -  za žive in pokojne župljane
  10.00  +Stane Golob, obl. ter +duh. Melhior in Janez Golob
PO  2.4. 7.00  +Martin in Angela Narat
  10.00  +Tone Pančur
TO  3.4. 19.00  - ni sv. maše
SR  4.4. 19.00  ++Ivan in Julijana Dokelj
ČE  5.4. 7.30  +uč. Vera Vrstovšek
PE  6.4. 19.00  ++Francka, Štefan in Ignac Jalšič
SO  7.4. 15.30  - za srečen zakon - poročna
  19.00  +Franci Komatar in ++Torkar
Godič 20.00  +Leopold Sitar, obl.
NE  8.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Jakob in Angela Burja
PO  9.4. 7.30  +Zofija Zvržina
TO  10.4. 19.00  ++Devetak in Beč
SR  11.4. 19.00  +Jože Kališnik, obl.
ČE  12.4. 7.30  - za srečno plovbo in Božje Varstvo
PE  13.4. 19.00  ++Marija, Anain Leon Vrhovec
SO  14.4. 19.00  +Lovro Jeras, obl.
Godič 20.00  +Jože Makše, obl.
NE  15.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Miklavževčevi
PO  16.4. 7.30  - po namenu
TO  17.4. 19.00  - v zahvalo za zdravje po namenu Letnar
SR  18.4. 19.00  +Kristina Prijatelj, 2. obl.
ČE  19.4. 7.30  +Ivanka in Maks Potočnik
PE  20.4. 19.00  ++Ljuba in Miha Poljanšek
SO  21.4. 19.00  ++Marija, Anton, Miro in Cveto Petek
Godič 20.00  +Jožefa Plahutnik, Trelčeva
NE  22.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ana Pevc
PO  23.4. 7.30  - ni sv. maše
TO  24.4. 19.00  +Franc Koncilja, obl. ter Janko in Julijana Koncilja
SR  25.4. 19.00  +Valentin Uršič, obl.
     +France Golob, 7. dan
ČE  26.4. 7.30  +Ivanka Humar
PE  27.4. 19.00  +Nada Letnar, obl.
SO  28.4. 19.00  - ni sv. maše
Godič 20.00  - ni sv. maše
NE  29.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Ftičar, 1. obl.
PO  30.4. 7.30  - ni sv. maše
TO  1.5. 7.30  +duh. Mihael Kališnik
  10.00  SV. PRIMOŽ: - poljska maša za Brezje
SR  2.5. 7.30  +Peter Prešern, 10. obl.
ČE  3.5. 19.00  ++Florjan, Amalija in Žane Babnik
PE  4.5. 19.00  +Florjan Komatar
SO  5.5. 19.00  +Mitja Rebol
Godič 20.00  ++starši Jelinčič
NE  6.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janez Golob, 30. obl. in ++Blaškovi
PO 7.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Godič
  19.00  ++Maks in Ivanka Poljanšek
TO  8.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Vodice
  19.00  +Francka Sitar
SR  9.5. 9.00  Godič: - poljska maša za Podjelše
  19.00  - poljska maša za Zdušo
ČE  10.5. 19.00  +Janez Krt, obl.
PE  11.5. 19.00  ++Matijevi starši in bratje iz Godiča
SO  12.5. 13.00  - za srečen zakon, poročna
  19.00  +Ivanka Lukan, obl.
Godič 20.00  +Frančišek Petek
NE  13.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivan Hočevar in ++Cajnarjevi
  14.30  - za odvrnitev od potresa
     +Marija Komatar, obl.
PO  14.5. 19.00  +Janez Windschnurer, obl.
TO  15.5. 19.00  ++Zofija in Franc Letnar
SR  16.5. 19.00  ++Anastazija in Miha Podjed
     +France Golob, 30. dan
ČE  17.5. 19.00  +Vida Iskra
PE  18.5. 19.00  +Marija Smolnikar, obl. in +Primož Smolnikar
SO  19.5. 19.00  ++Mari, Andrej in Brane Balantič
Godič 20.00  ++Kocjanovi
NE  20.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Potočnik, obl.
     +Milan Potočnik
     +Julijan Ogrin, 5. obl.
PO  21.5. 19.00  +Pepca Uršič, 1. obl.
     +Jožefa Perko, obl.
TO  22.5. 19.00  +Marija Spruk
SR  23.5. 19.00  ++Devetak in Beč
ČE  24.5. 19.00  +Florjan Komatar
PE  25.5. 19.00  ++Albina in Generoz Sitar
SO  26.5. 19.00  +Marija Burja
Godič 20.00  ++Ivana in Janez Podjed ter +Marija Podjed
NE  27.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Vinko Matičič, obl. ter ++sestri Dragica in Milica
PO  28.5. 19.00  +Mira Malešič, obl.
TO  29.5. 19.00  +Ivana Marinšek
SR  30.5. 19.00  +Dušan Berlec in za zdravje
ČE  31.5. 19.00  TELOVO: +Rihard Pevc
PE  1.6. 19.00  +Lojzka Mali
SO  2.5. 17.00  - za srečen zakon, poročna
  19.00  +Tone Pančur, obl.
Godič 20.00  ++Potočnik in Pivk
NE  3.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Frančiška Sitar, obl.
PO  4.6. 7.30  - ni sv. maše
TO  5.6. 19.00  - v zahvalo in priprošnjo po nam. Rebol
SR  6.6. 19.00  +Albin Smolnikar, obl.
ČE  7.6. 7.30  +Terezija Repnik
PE  8.6. 19.00  +Generoz Kališnik, 7. obl.
SO  9.6. 7.30  +uč. Vera Vrstovšek
NE  10.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Tončka in Ivan Hočevar
PO  11.6. 7.30  - po namenu
TO  12.6. 19.00  +Marinka Kosec, 30. dan
SR  13.6. 19.00  +Ivan Homšak, 30. obl.
ČE  14.6. 7.30  - v zahvalo po nam. Podjed
PE  15.6. 19.00  ++Tilka in Andrej Flerin
SO  16.6. 19.00  +Ana Burja, obl. in +Ivan Burja
Godič 20.00  ++Šemničevi
NE  17.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Julijana Koncilja, obl. ter ++Franc, Janko in Tonček
PO  18.6. 7.30  - ni sv. maše
TO  19.6. 19.00  - ni sv. maše
SR  20.6. 19.00  ++Štefajnarjevi
ČE  21.6. 7.30  +Tone Erzar
PE  22.6. 19.00  +Alojz Potočnik
SO  23.6. 19.00  +Janez Teran in +Katarina Zaplotnik
Godič 20.00  +Rozalija Potočnik
NE  24.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janez Windschnurer
PO  25.6. 7.30  ++uč. Vera Vrstovšek, Malči Ogrinec in Ivanka Potočnik
TO  26.6. 19.00  - po namenu
SR  27.6. 19.00  +Silvester Babnik, obl.
ČE  28.6. 7.30  +duh. Lojze Hostnik
PE  29.6. 19.00  +Iris Čavž
SO  30.6. 19.00  +France Golob
Godič 20.00  +Frančiška Perne
NE  1.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Frančiška Sušnik iz Godiča, obl.
     +Tončka Hočevar
PO  2.7. 7.30  +Marija Homšak, 30. dan
TO  3.7. 19.00  +Janez Koncilja in +Jana Pibernik
SR  4.7. 7.30  +Ivanka Pahovnik, 5. obl.
ČE  5.7. 7.30  +Iris Čavž, obl.
PE  6.7. 19.00  +Ivi Pančur in ++sorodniki
SO  7.7. 19.00  ++Tilka in Andrej Flerin
Godič 20.00  ++Klemenc
NE  8.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ciril Letnar, obl.
  +duh  Pavle Krt in Mihael Kališnik ob 50 letnici novih maš
PO  9.7. 7.30  - ni sv. maše
TO  10.7. 19.00  +Jože Ftičar
SR  11.7. 19.00  +Angela Štupar, obl. in +Franc Štupar
ČE  12.7. 7.30  - ni sv. maše
PE  13.7. 19.00  ++Ožbovčevi
SO  14.7. 19.00  +Marija Matjan
Godič 20.00  +Marija Podjed
NE  15.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tončka Hočevar, 3. obl.
PO  16.7. 7.30  +Anton Marinšek, obl.
TO  17.7. 19.00  +Francka Iskra, 5. obl.
SR  18.7. 19.00  - za zdravje po namenu Mali
ČE  19.7. 7.30  ++starši, bratje in sestre Osolnik
PE  20.7. 19.00  +Karolina Dragica Pirc, 1. obl.
SO  21.7. 19.00  - v zahvalo in priprošnjo po namenu Benkovič
Godič 20.00  +Štefka Grkman
NE  22.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Jakob in Angela Burja
PO  23.7. 7.30  - za duše v vicah
TO  24.7. 19.00  +Miha Gerbic, obl.
SR  25.7. 19.00  ++Rebol
ČE  26.7. 7.30  - v zahvalo in za zdravje po namenu Golob
PE  27.7. 19.00  ++Gregorčevi
SO  28.7. 12.00  PL. KOŠUTNA: po namenu navzočih
  19.00  +Vilma Jeras, ob.
Godič 20.00  ++ Ana in Stane Zlatnar
NE  29.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +brat Janez in ++starši Golob
PO  30.7. 7.30  - v zahvalo
TO  31.7. 19.00  +Pepca Uršič
SR  1.8. 19.00  +France Golob
ČE  2.8. 7.30  +Harej Zorko
PE  3.8. 19.00  +Pepca Plahutnik, 5. obl. in ++starši Plahutnik
SO  4.8. 19.00  +Pavla Iskra, obl.
Godič 20.00  +duh. Mihael Kališnik
NE  5.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  - v zahvalo po namenu
PO  6.8. 7.30  +Zofija Zvržina
TO  7.8. 19.00  +Ivana Marinšek
SR  8.8. 19.00  +Nežka Šuštar, obl.
ČE  9.8. 7.30  - za zdravje
PE  10.8. 19.00  +Miro Sanabor, obl.
SO  11.8. 19.00  +Slavko Šinkovec, 30. dan
Godič 20.00  +Ivanka Humar
NE  12.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Marija in Florjan Komatar
PO  13.8. 7.30  +Zofija Zvržina
TO  14.8. 8.00  ++Martin in Angela Narat
  10.00  - po namenu v zahvalo
  16.00  - za žive in pokojne iz druž. Slanovec
SR  15.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Berlic
ČE  16.8. 7.30  - v zahvalo in priprošnjo za župnika
PE  17.8. 19.00  +Janez Stopar
SO  18.8. 19.00  ++starši Marija in Jože Iskra, st., obl.
Godič 20.00  ++Dolarjevi
NE  19.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ludvik Us, 3. obl.
PO  20.8. 7.00  - za zdravje po nam. Pavc
TO  21.8. 19.00  +Jožica Močnik
SR  22.8. 19.00  ++Šteh
ČE  23.8. 7.30  - za božje varstvo in blagoslov staršev
PE  24.8. 19.00  ++Humar, Vidmar in Juvan
SO  25.8. 19.00  +Tone Pančur
Godič 20.00  ++Jože in Marija Jelinčič
NE  26.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Marija Jagodic, obl.
PO  27.8. 7.30  +Marija Homšak
TO  28.8. 19.00  +Jure Slanovec, 25. obl. in ++Slanovec
SR  29.8. 19.00  +Ciril Iskra, obl.
ČE  30.8. 7.30  - ni sv. maše
PE  31.8. 19.00  ++Devetak in Beč
SO  1.9. 19.00  +Janez in Terezija Šinkovec
Godič: 20.00  +Štefka Golob, 24. obl.
NE  2.9. 7.00  -za žive in pokojne župljane
  10.00  +Julijan Ogrin
     +duh. Mihael Kališnik, 1. obl.
PO  3.9. 7.30  - v dober namen
TO  4.9. 19.00  +za žive in pok. iz družine Absec
SR  5.9. 19.00  +Frančišek Krt iz Košiš
ČE  6.9. 7.30  +Ivanka Humar
PE  7.9. 19.00  +Dušan Plevel, obl.
SO  8.9. 19.00  +Ludvik Us
Godič: 20.00  +Leopold Sitar
NE  9.9. 7.00  za žive in pokojne župljane
  10.00  +Nežka Smolnikar in ++Smolnikar
PO  10.9. 7.30  +Jelka Kališnik, 30. dan in +Štefan Kališnik
TO  11.9. 19.00  +Antonija Sitar, obl. in ++Sitar
SR  12.9. 19.00  +France Golob
ČE  13.9. 7.30  +Zefka Kržič
PE  14.9. 19.00  +Jože Ftičar
SO  15.9. 17.00  - za srečen zakon - poročna
  19.00  +Francka Demšar
Godič: 20.00  +Štefka Grkman
NE  16.9.  7.00  za žive in pokojne župljane
  10.00  +Mitja Rebol
PO  17.9. 7.30  +Marija Homšak
TO  18.9. 19.00  +Marija Butalič, 14. obl. ter ++Fajdigovi
SR  19.9. 19.00  - v zahvalo za pok. duh. Antona Gosarja ob 93 letnici roj.
ČE  20.9. 7.30  +duh. Pavle Krt, obl. ter Marija in Valerija Režonja
PE  21.9. 19.00  +Saš Dolinšek, 1. obl.
SO  22.9. 19.00  +Genovefa Poljanšek in ++Poljanšek
Godič 20.00  +Frančišek Petek, obl.
NE  23.9. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Amalija Ogrinec, obl.
     +Pepca Koncilja, 7. dan
PO  24.9. 7.30  - v zahvalo in po namenu
TO  25.9. 19.00  +Franc Burja, obl.
SR  26.9. 19.00  +Tončka Grošelj ter Janez in Antonia Hočevar
ČE  27.9. 7.30  +Jože Malešič, 30. dan
PE  28.9. 19.00  +Matevž Slapnik
SO  29.9. 19.00  +Tomaž Kališnik, obl. ter ++Ana in Klemen Kališnik
NE  30.9. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Andrej Rutar, 9. obl.
PO  1.10. 7.30  - v dober namen in priprošnjo po nam. Pavc
TO  2.10. 19.00  ++Marija in Simon Klemen
SR  3.10. 19.00  ++Vajnarjevi
ČE  4.10. 7.30  +France Golob
PE  5.10. 19.00  +Joži Berlec, obl.
SO  6.10. 19.00  +Tončka Balantič
NE  7.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tone Pančur
Godič: 11.00  - za sosesko – žegnanje
     +Ciril Sitar, obl.
PO  8.10. 7.30  ++Ivanka in Maks Potočnik
TO  9.10. 19.00  +Alenka Koncilja, 5. obl.
SR  10.10. 19.00  +Mitja Rebol
ČE  11.10. 7.30  +Ivanka Humar
PE  12.10. 19.00  +Pavle Iskra, obl. in +Francka Iskra
SO  13.10. 19.00  ++Devetak in Beč
Godič: 20.00  ++Trelčevi
NE  14.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Brencetovi
     +Pepca Koncilja, 30. dan
PO  15.10. 7.30  +Franc Burja, 7. obl.
TO  16.10. 19.00  ++Ciril in Dušan Plevel
     +Ivan Ermenc, 7. dan
SR  17.10. 19.00  ++Terezija in Jože Babnik
     +Malči Perne, 7. dan
ČE  18.10. 7.30  +Elizabeta Burja 30. dan
PE  19.10. 19.00  ++Urška, Ignac in Brane Petaci ter +Miro Petek
     +Marta Novinec, 30. dan
SO  20.10. 19.00  +Aleš Hribar, 3. obl.
Godič 20.00  +Frančišek Petek in +mama Angela
NE  21.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Franc Uršič, 18. obl.
PO  22.10. 7.30  - po namenu
TO  23.10. 19.00  +Jože Ftičar
SR  24.10. 19.00  +Marija Podjed, Mivčeva
ČE  25.10. 7.30  +++Koritnikovi
PE  26.10. 19.00  +Mara Steklasa, obl. in +Bogo Steklasa
SO  27.10. 19.00  +Marija Burja, obl.
Godič 20.00  ++Ana in Stane Zlatnar
NE  28.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Amalija Ogrinec
PO  29.10. 7.30  - po namenu
TO  30.10. 19.00  +France Golob
SR  31.10. 19.00  ++Janez in David Benkovič, obl.
ČE  1.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Stane in Janez Golob
  14.30  - za duše v vicah iz naše župnije
PE  2.11. 7.00  - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
  7.30  - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
  18.00  - za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
SO  3.11. 18.00  - za duše v vicah iz Mekinj
Godič 19.00  - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
NE  4.11. 7.00  - za duše v vicah iz Mekinj
  10.00  - ZAHVALNA NEDELJA: - za dobrotnike naše cerkve
PO  5.11. 7.30  - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
TO  6.11. 18.00  - za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
SR  7.11. 18.00  +Peter Romšak, obl.
ČE  8.11. 7.30  +Marija Homšak
PE  9.11. 18.00  ++duhovniki Štefan in Pavle Krt ter Mihael Kališnik
SO  10.11. 18.00  +Franc Burkeljca, 8. obl. ter ++Štefka in Nande Sedušak
Godič 19.00  +Malči Perne , 30. dan
NE  11.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Matjan in Slapar
     +Avguštin Ogrinec, 7. dan
PO  12.11. 7.30  - po namenu Benkovič
TO  13.11. 18.00  +Marija Sušnik, 7. dan
SR  14.11. 18.00  +Ana Pevc, obl.
ČE  15.11. 7.30  +Janez Windschnurer
PE  16.11. 18.00  ++Pirčevi
SO  17.11. 17.00  +duh. France Gačnik, 30. obl. in ++pevci
     +Veronika Kajič
NE  18.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Angela Balantič, obl. ter ++Ivan, Julči in Anica Hočevar
PO  19.11. 7.30  +Zefka Kržič
TO  20.11. 18.00  +Janez Golob, obl. in +Marija Golob
     +Slavka Golob, 30. dan
SR  21.11. 18.00  ++Cecilija Petrušič
ČE  22.11. 7.30  +Kristina Prijatelj
PE  23.11. 18.00  +Bogo Steklasa, obl. in +Mara Steklasa
SO  24.11. 18.00  +Marija Matjan, obl.
Godič 19.00  ++Golob in Vidmar
NE  25.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Francka, Albina in Generoz Sitar
PO  26.11. 7.30  - po namenu
TO  27.11. 18.00  +Antonija Slanovec, obl.
SR  28.11. 18.00  +Avguštin Ogrinec, 30. dan
ČE  29.11. 7.30  ++starši Pavc ter ++Jožefa in Tine Tivadar
PE  30.12. 18.00  +Andrej in Tilka Flerin
     +Marija Sušnik, 30. dan
SO  1.12. 18.00  +Ivi Pančur, 20. obl.
Godič 19.00  +Štefka Grkman
NE  2.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Andrej Krt
     +Jože Pančur, 7. dan
PO  3.12. 7.30  - ni sv. maše
TO  4.12. 18.00  +Pavla Malešič, obl.
SR  5.12. 18.00  +duh. Mihael Kališnik
ČE  6.12. 7.30  +Miro Krištofič
PE  7.12. 18.00  ++Ivan in Julijana Kuhar
SO  8.12. 18.00  +Marija Kladnik
Godič 19.00  +Pepca Koncilja
NE  9.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Nežka Letnar, obl.
     +Julijan Ogrin
PO  10.12. 7.30  +Alojz Poljanšek, obl. in +Marija Poljanšek
TO  11.12. 18.00  +Marija Smolnikar
SR  12.12. 18.00  +Jelka Kališnik
ČE  13.12. 7.30  ++starši Pirnar ter ++Marija in Jože Zorko
PE  14.12. 18.00  - za zdravje po nam. Pavlinič
SO  15.12. 11.00  - v zahvalo za 80 - letnico življenja
  18.00  ++Štefka in Jernej Dolar
Godič 19.00  +Rajko Golob
NE  16.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Alojz in Antonija Potočnik
PO  17.12. 18.00  ++Angela in Martin Narat
TO  18.12. 18.00  ++Dora in Ciril Klemenc
SR  19.12. 18.00  +Jože Krt
ČE  20.12. 18.00  ++Slavko Pirnar in +Srečko Vrtačnik
PE  21.12. 18.00  +Amalija Babnik, obl. ter ++Florjan in Žane Babnik
SO  22.12. 18.00  ++Šteh
Godič 19.00  ++Marija in Janez Orehek
NE  23.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Leopold Golob, obl.
     +Jože Pančur, 30. dan
PO  24.12. 18.00  SVETI VEČER: ++Milan in Mimi Kajba
  24:00  POLNOČNICA: - za žive in pokojne župljane
TO  25.12. 8.00  BOŽIČ: ++Jakob in Ivana Humar
  11.00                +Franc Sušnik iz Godiča
                   +Anton Čevka, obl. in +Cecilija Kokalj
SR  26.12. 10.00  SV. ŠTEFAN: +Rihard Pevc, obl.
                            +Ivanka Pahovnik
ČE  27.12. 7.30  - ni sv. maše
PE  28.12. 18.00  +Tomec Silvo
SO  29.12. 18.00  +Janez Stopar, obl.
Godič 19.00  +duh. Mihael Kališnik
NE  30.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Smolnikarjevi iz Zduše
PO  31.12. 18.00  ++Prelesnik iz Brezij
TO  1.1. 7.00  NOVO LETO: ++Jakob in Angela Burja
  10.00                          ++Cotman
SR  2.1. 18.00  - ni sv. maše
ČE  3.1. 7.30  - ni sv. maše
PE  4.1. 18.00  +Tomaž Sitar, obl.
SO  5.1. 18.00  - za srečen porod
     +Jože Iskra ml., obl.
Godič 19.00  +Hedvika Držanič
NE  6.1. 7.00  -SV. TRIJE KRALJI: - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Slavko Petek, 3. obl. in +Nada Letnar
PO  7.1. 7.30  - za svetost v družini
TO  8.1. 18.00  +Miklavž Hančič ter ++Pepca in Franc Maleš
SR  9.1. 18.00  +Danilo Sitar, obl.
ČE  10.1. 7.30  +Ivanka Humar
PE  11.1. 18.00  +Avguštin Ogrinec
SO  12.1. 18.00  +Janez Teran, obl. ter +Katarina Zaplotnik
Godič 19.00  +Mihaela Humar
     +Hedvika Držanič, 30. dan
NE  13.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tone Pančur
PO  14.1. 7.30  ++Prelesnik iz Brezij
TO  15.1. 18.00  ++Zver in Spruk
SR  16.1. 18.00  +duh. Anton Gosar, 15. obl.
ČE  17.1. 7.30  +Anton Marinšek
PE  18.1. 18.00  +Janko Koncilja, obl.
SO  19.1. 18.00  ++Rebol
Godič 19.00  ++Ivanka in Tomaž Sitar
NE  20.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Elizabeta Maček, obl.
     - v zahvalo za 80 let življenja ter živi in ++Prijatelj
PO  21.1. 7.30  +France Golob
TO  22.1. 18.00  +Nežka Šuštar
SR  23.1. 18.00  +Stanislav Letnar, obl. in Marija Hribaršek
ČE  24.1. 7.30  +Amalija Perne
PE  25.1. 18.00  ++Francka in Pavle Iskra
SO  26.1. 18.00  +Hermina Šmalc
Godič 19.00  +Marija Podjed, 1. obl.
NE  27.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Terezija Babnik, 10. obl. ter +Jože Babnik
PO  28.1. 7.30  - v zahvalo po namenu Rebol
TO  29.1. 18.00  ++Ivan in Ana Pirc
SR  30.1. 18.00  +Milan Potočnik, 4. obl.
     +Mira Rus, 30. dan
ČE  31.1. 7.30  ++Slavka, Janez in Stane Golob
PE  1.2. 18.00  +Joži Sanabor, obl.
SO  2.2. 18.00  +Andrej Krt, obl.
Godič 19.00  +Darko Makše, obl.
NE  3.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Sonja Pisek
PO  4.2. 7.30  +Milan Čermelj, 2. obl. ter +Matjaž Čermelj
TO  5.2. 18.00  ++Matijevčevi
SR  6.2. 18.00  +Ivanka Humar, 3. obl.
ČE  7.2. 7.30  +Olga Gabrovec
PE  8.2. 18.00  ++Plahutnik iz Brezij
SO  9.2. 18.00  +Zefka Kladnik, obl.
Godič 19.00  ++Kocjanovi
NE  10.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Alojz Potočnik, 34. obl.
PO  11.2. 7.30  +Angelica Duma
Godič 9.00  +Marija Orehek
TO  12.2. 18.00  +Jože Pančur
SR  13.2. 18.00  +Avguštin Ogrinec
ČE  14.2. 7.30  +dr. Janez Rugelj, obl.
PE  15.2. 18.00  +Alojzija Gradišek, obl.
SO  16.2. 18.00  +Anton Čevka
Godič 19.00  +Jože Perne, obl. ter ++Jožko in Frančiška Perne
NE  17.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tone Pančur
     +Julijana Koncilja, obl. in +Franc Koncilja
PO  18.2. 7.30  - ni sv. maše
TO  19.2. 18.00  +Mara Hančič, 30. dan
     +Janez Golob, 7. dan
SR  20.2. 18.00  +Janez Stopar, obl.
ČE  21.2. 7.30  - po namenu
PE  22.2. 18.00  +Peter Romšak
SO  23.2. 18.00  +Štefka Grkman, obl.
Godič 19.00  +Frančišek Petek
NE  24.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Anton Hauptman, obl.
     +Florjan Komatar, obl.
PO  25.2. 7.30  +Janez Windschnurer
TO  26.2. 18.00  +Pepca Kancilja
SR  27.2. 18.00  - ni sv. maše
ČE  28.2. 7.30  - ni sv. maše
PE  1.3. 18.00  +Franc Repnik, obl.
SO  2.3. 18.00  ++Šteh
Godič 19.00  +Ana Podjed, obl.
NE  3.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši in bratje Kališnik
     +Janez Golob, 30. dan
PO  4.3. 7.30  +Jožica Dacar, obl.
TO  5.3. 18.00  ++Peterlin
SR  6.3. 18.00  PEPELNICA: ++Malči in Janez Čehun ter +Žane Babnik
                           +Lojze Humar, 30. dan
ČE  7.3. 7.30  +Jože Pančur
PE  8.3. 18.00  +Karmen Poličnik, 1. obl.
SO  9.3. 18.00  +++starši Veturazzi ter +s. Homilija in +botra Minka
Godič 19.00  ++Stane Zlatnar, obl. in +Ana Zlatnar
NE  10.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Pepca Koncilja
PO  11.3. 7.30  ++Anton in Angela Osolnik
TO  12.3. 18.00  +Ana Sušnik iz Godiča, obl.
SR  13.3. 18.00  ++Matijevi in Fajdigovi
ČE  14.3. 7.30  +Zofka Zvržina in ++Prelesnik
PE  15.3. 18.00  +Justin Slanovec, obl. ter ++Antonija in Jure Slanovec
SO  16.3. 18.00  +Marija Kladnik, 9. obl.
Godič 19.00  +Anton Podjed
NE  17.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  + Franc Smolnikar, obl.
PO  18.3. 7.30  ++Jože Babnik, obl. ter +Terezija Babnik
TO  19.3. 18.00  SV. JOŽEF: +Ivan Hočevar, 11. obl.
SR  20.3. 18.00  +Joži Berlec
ČE  21.3. 7.30  +Slavka Golob
PE  22.3. 18.00  +Jože Iskra, st. obl.
SO  23.3. 18.00  +Sonja Flerin, obl. ter ++Ivana in Jože Letnar
Godič 19.00  - za zdravje in v zahvalo po nam. Potočnik
NE  24.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Francka Gabrovec, obl.
PO  25.3. 18.00  +Marija Golob, obl. in +Janez Golob
TO  26.3. 18.00  +Lovro Jeras, obl.
SR  27.3. 18.00  +Nežka Smolnikar, obl.
ČE  28.3. 7.30  +Mira Malešič, obl.
PE  29.3. 18.00  +Jože Kališnik, obl.
SO  30.3. 18.00  +Mara Hančič
Godič 19.00  +Franci Komatar in ++Torkar
NE  31.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Leopold Sitar, obl. in +Mira Rus
PO  1.4. 7.30  +Marija Sušnik
TO  2.4. 19.00  ++Miklavževčevi
SR  3.4. 19.00  +Julijana Dokelj in +Ivan Goročan
ČE  4.4. 7.30  +Ivanka Humar
PE  5.4. 19.00  +Stanislav Spruk, 2. obl.
SO  6.4. 19.00  ++Marija in Andrej Korošec
Godič 20.00  +uč. Jožica Voršic
NE  7.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Francka, Albina in Generoz Sitar
PO  8.4. 7.30  +Anton Košir, obl.
TO  9.4. 19.00  +France Golob
SR  10.4. 19.00  +Janez Golob
ČE  11.4. 7.30  +Julija Ogrin
PE  12.4. 19.00  +Marija Smolnikar, obl.
SO  13.4. 19.00  +Tončka Balantič
Godič 20.00  +Jože Makše
NE  14.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Avguštin Ogrinec
PO  15.4. 7.30  - v priprošnjo za zdravje
TO  16.4. 19.00  +France Golob, 1. obl.
SR  17.4. 19.00  ++Miklaževčevi
ČE  18.4. 19.00  VELIKI ČETRTEK: +Kristina Prijatelj, 4. obl.
PE  19.4. 19.00  VELIKI PETEK: OBREDI VELIKEGA PETKA
SO  20.4. 19.00  VIGILIJA:++Ljuba in Miha Poljanšek
NE  21.4. 7.00  VSTAJENJE: - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Stane Golob, obl. ter ++Slavka in Janez Golob
PO  22.4. 7.00  +Martin in Angela Narat
  10.00  +Ivanka Humar
TO  23.4. 19.00  - ni sv. maše
SR  24.4. 19.00  +Jure Slanovec ter živi in ++Slanovec
ČE  25.4. 7.30  +Elizabeta Burja
PE  26.4. 19.00  +Benedikt Zvržina in ++Prelesnik
SO  27.4. 19.00  +Nada Letnar, obl.
Godič 20.00  +Marija Podjed
NE  28.4. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jože Ftičar, 2. obl.
PO  29.4. 7.30  - za zdravje
TO  30.4. 19.00  +Veronika Lednik, zadušnica
SR  1.5. 7.30  +Jože Pančur
  10.00  SV. PRIMOŽ: - poljska maša za Brezje
ČE  2.5. 19.00  +Marija Komatar, obl.
PE  3.5. 19.00  +Franc Koncilja, obl. ter +Julijana Koncilja
SO  4.5. 19.00  - za zdravje po nam. Šmalc
Godič 20.00  +Frančiška Perne , obl.
NE  5.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Florjan Komatar
PO  6.5. 19.00  +Mitja Rebol
TO  7.5. 19.00  +Janez Golob, obl. ter ++Stane in Slavka Golob
SR  8.5. 9.00  +Pepca Koncilja
  19.00  ++Florjan, Amalija in Žane Babnik
ČE  9.5. 19.00  +France Golob
PE  10.5. 19.00  +Viktor Čuk, obl.
SO  11.5. 19.00  - v zahvalo
Godič 20.00  ++Pivk In Potočnik
NE  12.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  11.00  BIRMA: +Julijan Ogrin, 6. obl.
                   +Avguštin Ogrinec
PO  13.5. 19.00  +Janez Windschnurer, obl.
TO  14.5. 19.00  ++Valentin in Marija Burja
SR  15.5. 19.00  ++Zofija in Franc Letnar
ČE  16.5. 19.00  +Ivana Marinšek
PE  17.5. 19.00  +Anastazija Podjed
SO  18.5. 19.00  ++Andrej, Mari in Brane Balantič
Godič 20.00  ++Šemničevi
NE  19.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Frančiška Sušnik, obl.
PO  20.5. 19.00  ++Sitar iz Podjelš
TO  21.5. 19.00  +Jožefa Perko, obl.
SR  22.5. 19.00  - po namenu Rebol
ČE  23.5. 19.00  +Marija Smolnikar, obl. in +Primož Smolnikar
PE  24.5. 19.00  ++Prelesnikovi in Perčevi
SO  25.5. 7.00  +Jože Pančur
Godič 20.00  ++Šemničevi
NE  26.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Frančiška Sušnik, obl.
     +Vinko Matičič, obl.
PO  27.5. 9.00  GODIČ: - poljska maša za Godič
  19.00  ++Vajnarjevi iz Brezij
TO  28.5. 9.00  GODIČ: - poljska maša za Vodice
  19.00  +Mira Malešič, obl.
SR  29.5. 9.00  GODIČ: - poljska maša za Podjelše
  19.00  +Mara Hančič
ČE  30.5. 19.00  VNEBOHOD: ++Cajnarjevi
PE  31.5. 19.00  + Janez Golob
SO  1.6. 19.00  +Marija Homšak, 1. obl.
Godič 20.00  ++Klemenc
NE  2.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Francka Sitar, 5. obl.
  14.30  PROTIPOTRESNA: ++Debevčevi
                                      +Slavka Golob
PO  3.6. 7.30  - po namenu za zdravje
TO  4.6. 19.00  - ni sv. maše
SR  5.6. 19.00  +Terezija Repnik, obl.
ČE  6.6. 7.30  ++Ivan in Marija Homšak
PE  7.6. 19.00  +Albin Smolnikar, obl.
SO  8.6. 19.00  +Generoz Kališnik, obl.
Godič 20.00  +Mira Rus
NE  9.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tone Pančur
PO  10.6. 7.30  +Pepca Koncilja
TO  11.6. 19.00  ++Antonija in Tomaž Kališnik
SR  12.6. 19.00  ++Spruk in Zver
ČE  13.6. 7.30  - v dober namen po nam. Rifl
PE  14.6. 19.00  +Ivan Jagodic, obl.
SO  15.6. 19.00  +Janko Malešič, obl.
Godič 20.00  ++Alojzij in Mihaela Humar
NE  16.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Lojze Potočnik ter ++Terezija in Rudolf Vinšek
     +Pavel Letnar, obl.
PO  17.6. 7.30  +Ignacij Košir
TO  18.6. 19.00  +Tončka Balantič, obl. in +Lojze Balantič
SR  19.6. 19.00  + Lojze Perko
ČE  20.6. 19.00  +Tončka Grošelj in ++Cajnarjevi
     +Nada Letnar in +Slavko Petek
PE  21.6. 19.00  ++Jožefa in Alojz Uršič
SO  22.6. 19.00  +Ludvik Us
     +Janez Teran in +Katarina Zaplotnik
Godič 20.00  +Angela Štupar, obl. in +Franc Štupar
NE  23.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivi Pančur, obl.
PO  24.6.    Čentohova: +Alojzij Humar
TO  25.6.    Krakov: +Jože Ftičar
SR  26.6.    Krakov: +Slavka Golob
ČE  27.6.    Wadovice: +France Golob
PE  28.6. 19.00  - za zdravje po nam Škerjanec
SO  29.6. 19.00  +Jožef Vidrih
Godič 20.00  +Frančiška Sušnik iz Godiča, obl.
NE  30.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Nada in Ciril Letnar
PO  1.7. 7.30  +Janez Windschnurer
TO  2.7. 19.00  - ni sv. maše
SR  3.7. 19.00  +Lojzka Gradišek
ČE  4.7. 7.30  ++Jakob in Marija Košir
PE  5.7. 19.00  +Ivanka Pahovnik, 6. obl.
SO  6.7. 19.00  +Ivan in Julka Kuhar
Godič 20.00  ++starši Golob in Spruk
NE  7.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ciril Letnar, obl.
PO  8.7. 7.30  - poljska maša za Zdušo
TO  9.7. 19.00  - ni sv. maše
SR 10.7. 19.00  ++Štefajnarjevi
ČE  11.7. 7.30  +Melanija Šmalc
PE  12.7. 19.00  +Tone Erzar
SO  13.7. 19.00  ++Burja in Rutar ter +Ignac Jurjevec
Godič 20.00  +Štefka Grkman
NE  14.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Antonija Hočevar, 4. obl.
PO  15.7. 7.30  - za duše v vicah
TO  16.7. 19.00  - ni sv. maše
SR  17.7. 19.00  +Francka Iskra, obl. in Pavle Iskra
     +Ana Goričan, 30. dan
ČE  18.7. 7.30  +Anton Marinšek, obl.
PE  19.7. 19.00  - v zahvalo za 60. letnico po nam. Dominik Krt
SO  20.7. 19.00  ++Šteh
Godič 20.00  +Janez Golob
NE  21.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Štefanija Potočnik
PO  22.7. 7.30  - v dober namen po namenu Pavc
TO  23.7. 19.00  - ni sv. maše
SR  24.7. 19.00  ++Rebol
ČE  25.7. 7.30  ++Vrtačnikovi
PE  26.7. 19.00  ++Jakob in Angela Burja
SO  27.7. 19.00  +Miha Gerbic, obl. in za zdravje
Godič 20.00  ++Ana in Stane Zlatnar
NE  28.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Jakob Humar in ++sorodniki
PO  29.7. 7.30  +Vilma Jeras, 3. obl.
TO  30.7. 19.00  - ni sv. maše
SR  31.7. 19.00  +Janez Golob in ++starši Golob
ČE  1.8. 7.30  +France Golob
PE  2.8. 19.00  +Pepca Plahutnik, 6. obl. in ++starši Plahutnik
SO  3.8. 12.00  PL. KOŠUTNA: po namenu navzočih
  19.00  - v zahvalo po namenu Slapar
Godič 20.00  - za uspeh pri izpitu in uspešno operacijo
NE  4.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Pepca Koncilja
PO  5.8. 7.30  +Slavka Golob
TO  6.8. 19.00  - ni sv. maše
SR  7.8. 19.00  +Alojzij Vidma, 30. dan
ČE  8.8. 7.30  +Ivana Marinšek
PE  9.8. 19.00  +Avguštin Ogrinec
SO  10.8. 19.00  +Janez Stopar
Godič 20.00  +Jože Potočnik, 30. dan
NE  11.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Matjan in Slapar
PO  12.8. 7.30  +Pavla Iskra, obl.
TO  13.8.    +Miro Sanabor, obl.
SR  14.8. 8.00  ++Martin in Angela Narat
  10.00  +Julijan Ogrin ter ++bratje in sestre
  16.00  - v zahvalo za 50 letnico po nam. Jereb
ČE  15.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Andrej Krt
PE  16.8. 19.00  +Marija Iskra, obl.
SO  17.8. 19.00  +Milan Kajba, obl. in +Mimi Kajba
Godič 20.00  ++Tilka in Jože Kregar; Darko in Jože Makše
     ter ++Ana in Anton Podjed
NE  18.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Hvadetovi
PO  19.8. 7.30  +Alojzij Humar
TO  20.8. 19.00  - ni sv. maše
SR  21.8. 19.00  +Ivanka Humar
ČE  22.8. 7.30  +Jože Pančur
PE  23.8. 19.00  +duh. Mihael Kališnik, obl.
SO  24.8. 19.00  - po namenu za zdravje
Godič 20.00  +Veronika Petek, 30. dan
NE  25.8. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ludvik Us, obl.
PO  26.8. 7.30  ++Malenski
TO  27.8. 19.00  +Jure Slanovec, obl. ter ++Antonija in Justin Slanovec
SR  28.8. 19.00  +Marija Jagodic, obl.
ČE  29.8. 7.30  +Jože Potočnik
PE  30.8. 19.00  +Ciril Iskra, obl.
SO  31.8. 19.00  - za zdravje in Božje varstvo
Godič 20.00  +Mira Rus
NE  1.9. 7.00  -za žive in pokojne župljane
  10.00  +Meta Benkovič
PO  2.9. 7.30  +Jože Ftičar
TO  3.9. 19.00  +Mara Hančič
SR  4.9. 19.00  +Jana Pibernik in +Janez Koncilja
ČE  5.9. 7.30  +Zefka Kladnik
PE  6.9. 19.00  +Marija Sušnik
SO  7.9. 19.00  +Pepca Uršič
Godič: 20.00  +Jože in Marija Jelinčič
NE  8.9. 7.00  za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ciril in Nada Letnar
PO  9.9. 7.30  +Amalija Perne
TO  10.9. 19.00  +Dušan Plevel, ob.
SR  11.9. 19.00  - v zahvalo za zdravje
ČE  12.9. 7.30  +France Golob
PE  13.9. 19.00  +Tomaž Kališnik, obl.
SO  14.9. 19.00  +Silvo Tomec, obl.
Godič: 20.00  +Mira Rus
NE  15.9. 7.00  Za žive in pokojne župljane
  10.00  +Pepca Koncilja, obl. in Janko Koncilja
PO  16.9. 7.30  +Jože Pančur
TO  17.9. 19.00  +Franc Žibert, 1. obl.
SR  18.9. 19.00  +Mitja Rebol, obl.
ČE  19.9. 7.30  ++iz družine Absec
PE  20.9. 19.00  +Elizabeta Burja, obl. in +Franc Burja
SO  21.9. 19.00  ++Marija in Ivan Homšak
Godič 20.00  +Ivanka Sitar, obl.
NE  22.9. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +duh. Pavle Krt, 10. obl.
PO  23.9. 7.30  +Meta Benkovič
TO  24.9. 19.00  - za ozdravitev po nam. Gerbic
SR  25.9. 19.00  +Amalija Ogrinec, obl.
ČE  26.9. 7.30  - za zdravje
PE  27.9. 19.00  ++Marija in Simon Klemen
SO  28.9. 19.00  ++Jelka in Štefan Kališnik
Godič 20.00  ++Alojz in Frančiška Vidmar ter +Leopold Sitar
NE  29.9. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Andrej Rutar, 10. obl.
PO  30.9. 7.30  - v zahvalo po nam. Smolnikar
TO  1.10. 19.00  +Matevž Slapnik, obl.
SR  2.10. 19.00  +Janez Golob iz Godiča
ČE  3.10. 7.30  +Marija Sušnik
PE  4.10. 19.00  +France Golob
SO  5.10. 19.00  +Ivan Ermenc, 1. obl.
NE  6.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Jakob in Angela Burja
Godič: 11.00  - za sosesko – žegnanje; +Amalija Perne 1. obl.
PO  7.10. 7.30  +Francka Sitar
TO  8.10. 19.00  +Joži Berlec, obl.
SR  9.10. 19.00  ++Mihaela in Alojz Humar
ČE  10.10. 7.30  +Jože Potočnik iz Godiča
PE  11.10. 19.00  ++Jelka in Štefan Kališnik
SO  12.10. 19.00  - po namenu
Godič: 20.00  ++Marija in Jože Jelinčič
NE  13.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Franc Uršič obl.
PO  14.10. 7.30  - v zahvalo po namenu Smolnikar
TO  15.10. 19.00  +Alenka Koncilja
SR  16.10. 19.00  ++Malešič in Žrgaj
ČE  17.10. 7.30  - za zdravje po namenu Krt
PE  18.10. 19.00  ++Ciril in Dušan Plevel
SO  19.10. 19.00  ++Terezija in Jože Babnik
Godič 20.00  +Hedvika Držanič
NE  20.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Slavka Golob, 1. obl.
     - zahvalo za 50 letnico zakona
PO  21.10. 7.30  ++Maks in Ivanka Potočnik
TO  22.10. 19.00  +Silva Smolnikar Potočnik, 30. dan
SR  23.10. 19.00  +Pavle Iskra, obl. in +Francka Iskra
ČE  24.10. 7.30  - po namenu
PE  25.10. 19.00  +Slavko Golob iz Brezij
SO  26.10. 19.00  ++Janez in David Benkovič, obl.
Godič 20.00  ++Trelčevi
NE  27.10. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Avguštin Ogrinec, 1. obl.
PO  28.10. 7.30  - za zdravje
TO  29.10. 19.00  - v zahvalo
SR  30.10. 19.00  +Marija Sušnik, 1. obl.
ČE  31.10. 7.30  +Mara Steklasa, obl. in +Bogo Steklasa
PE  1.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Pepca Koncilja
  14.30  - za duše v vicah iz naše župnije
SO  2.11. 7.00  - za duše v vicah iz Mekinj
  7.30  - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
  18.00  - za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
Godič 19.00  - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
NE  3.11. 7.00  - za duše v vicah iz Mekinj
  10.00  - ZAHVALNA NEDELJA: +Tone Pančur
PO  4.11. 7.30  - za duše v vicah iz Zduše in Jeranovega
TO  5.11. 18.00  - za duše v vicah iz Brezij, Vodic in Kršiča
SR  6.11. 18.00  - za duše v vicah iz Godiča in Podjelš
ČE  7.11. 7.30  +Ivanka Humar
PE  8.11. 18.00  +Peter Romšak, obl.
SO  9.11. 18.00  +Franc Burkeljca, 8. obl. ter ++Štefka in Nande Sedušak
Godič 19.00  +Veronika Petek
NE  10.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Brencetovi
PO  11.11. 7.30  ++Koritnik
TO  12.11. 18.00  +Veronika Kajič, obl.
SR  13.11. 18.00  ++Slavka in Stane Golob
ČE  14.11. 7.30  +Janez Windschnurer
PE  15.11. 18.00  ++Pirčevi in Plevelovi
SO  16.11. 18.00  +Aleš Hribar, obl.
Godič 19.00  ++Frančiška, Jožef in Jožko Perne
NE  17.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++duh. Mihael Kališnik, Pavle in Štefan Krt ter Anton Gosar
PO  18.11. 7.30  +Rado Vengust
TO  19.11. 18.00  +Stanislav (Slavko) Golob
SR  20.11. 18.00  ++Zver in Spruk
ČE  21.11. 7.30  - po namenu
PE  22.11. 18.00  +Cecilija Petrušič
     +Kristina Prijatelj
SO  23.11. 18.00  +Bogo Steklasa, obl. in +Mara Steklasa
     +Jože Pančur, 1. obl.
Godič 19.00  +Edmund Držanič, obl.
NE  24.11. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Janez Golob, obl. in +Marija Golob
PO  25.11. 7.30  +Pavla Kališnik
TO  26.11. 18.00  ++Ivanka in Maks Potočnik
SR  27.11. 18.00  +Antonija Slanovec, obl.
ČE  28.11. 7.30  +France Golob
PE  29.11. 18.00  ++starši Stopar
SO  30.11. 18.00  +Andrej Krt
Godič 19.00  ++Jelinčičevi in Nivčarjevi
NE  1.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Humar, Vidmar in Juvan
PO  2.12. 7.30  - za duše v vicah iz Molkove poti
TO  3.12. 18.00  +Ivi Pančur, obl.
SR  4.12. 18.00  +Nežka Letnar, obl.
ČE  5.12. 7.30  +Pavla Malešič, obl.
PE  6.12. 18.00  ++Ivan in Julijana Kuhar
SO  7.12. 10.00  Zduša: - v zahvalo
  18.00  +Marija Kladnik
Godič 19.00  ++Ana in Stane Zlatnar
NE  8.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Julijan Ogrin
PO  9.12. 7.30  ++starši Humar in sorodniki
TO  10.12. 18.00  ++Ožbovčevi
SR  11.12. 18.00  ++Antonija in Tomaž Kališnik
ČE  12.12. 7.30  ++Perčevi
PE  13.12. 18.00  ++Urška, Ignac in Brane Petaci
SO  14.12. 18.00  +Angela Balantič ter ++Ivan, Julči in Anica Hočevar
Godič 19.00  +Hedvika Držanič, 1. obl.
NE  15.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Golob in Potočnik
PO  16.12. 18.00  ++Peterlin
TO  17.12. 18.00  ++Janez in Marija Matjan
SR  18.12. 18.00  ++Martin in Angela Narat
ČE  19.12. 18.00  ++Anton in Ivana Marinšek
PE  20.12. 18.00  +Amalija Babnik, obl. ter ++Florjan in Žane Babnik
SO  21.12. 18.00  ++Rebol
Godič 19.00  ++Frančiška Golob
NE  22.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Rihard Pevc, obl.
PO  23.12. 18.00  ++Miklavževčevi
TO  24.12. 18.00  SVETI VEČER: ++Ciril in Nada Letnar
                               ++Milan in Mimi Kajba
  24.00  POLNOČNICA: - za žive in pokojne župljane
SR  25.12. 8.00  BOŽIČ: ++Smolnikajvi iz Zduše
  11.00                +Franc Sušnik, obl.
ČE  26.12. 10.00  SV. ŠTEFAN: +Ivanka Pahovnik
PE  27.12. 18.00  +Štefanija Potočnik
     +Franc Jašovec, 7. dan
SO  28.12. 18.00  +Anton Čevka, obl. in Cecilija Kokalj
Godič 19.00  +Mira Rus, 1. obl.
NE  29.12. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Štefka Rutar, obl. in ++starši Burja in Rutar
PO  30.12. 7.30  - ni sv. maše
TO  31.12. 18.00  SILVESTROVO: +Silva Smolnikar Potočnik
SR  1.1. 7.00  NOVO LETO: ++Prelesnikovi
  10.00                         +Janez Stopar
ČE  2.1. 7.30  - ni sv. maše
PE  3.1. 18.00  +Marija Smolnikar
SO  4.1. 18.00  +Pavla Kališnik
Godič 19.00  +Rajko Golob
NE  5.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Danilo Sitar, obl.
     +Anton Hauptman, obl.
PO  6.1. 18.00  SV. TRIJE KRALJI: +Tomaž Sitar, obl.
                                      +Ivanka Romšak, 7. dan
TO  7.1. 18.00  +Slavko Petek, 4. obl. in +Nada Letnar
SR  8.1. 18.00  +Jožef Komatar, 30. dan
ČE  9.1. 7.30  +France Golob
PE  10.1. 18.00  ++starši Pančur in sorodniki
SO  11.1. 18.00  +Jože Iskra, ml., 8. obl.
Godič 19.00  +Alojz Vidmar
NE  12.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ana Pevec
PO  13.1. 7.30  +Julijan Ogrin
TO  14.1. 18.00  ++Devetak in Beč
SR  15.1. 18.00  +duh. Anton Gosar, 15. obl.
ČE  16.1. 7.30  ++starši Pirnar ter ++Marija in Jože Zorko
PE  17.1. 18.00  +Tončka Balantič
SO  18.1. 18.00  +Janez Teran, obl. in +Katarina Zaplotnik
Godič 19.00  +Jože Potočnik
NE  19.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Elizabeta Maček, obl.
PO  20.1. 7.30  +Mara Hančič, 1. obl.
TO  21.1. 18.00  +Joži Sanabor, obl.
     +France Jašovec, 30. dan
SR  22.1. 18.00  +Janko Koncilja obl. ter ++Pepca, Franc in Julijana Koncilja
ČE  23.1. 7.30  +Stanislav Letnar, obl. in +Marija Hribaršek
PE  24.1. 18.00  ++Francka in Pavle Iskra
SO  25.1. 18.00  +Terezija Babnik, obl. in +Jože Babnik
Godič 19.00  +Marija Podjed, obl. ter ++Ivana in Janez Podjed
NE  26.1. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši in bratje Potočnik iz Zduše
PO  27.1. 7.30  - za zdravje po nam. Humar
TO  28.1. 18.00  +Alojz Vidmar
SR  29.1. 18.00  +Stanislav Hočevar
ČE  30.1. 7.30  +Slavko Pirnar in +Srečko Vrtačnik
PE  31.1. 18.00  +Milan Potočnik, obl.
SO  1.2. 18.00  +Andrej Krt, obl.
Godič 19.00  +Nik Bencek
NE  2.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivanka Humar, obl.
PO  3.2. 18.00  ++Ožbovčevi
TO  4.2. 18.00  +Alojzij Humar, 1. obl.
SR  5.2. 18.00  +Jožef Komatar
ČE  6.2. 7.30  - za zdravje po namenu Uršič
PE  7.2. 18.00  +Miro Petek, obl.
SO  8.2. 18.00  ++Šemničevi
Godič 19.00  +Nik Bencek
NE  9.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Lojzka Gradišek, obl.
PO  10.2. 7.30  +Alojz Potočnik, 35. obl.
TO  11.2. 18.00  +duh. Štefan Krt, obl.
SR  12.2. 18.00  - v zahvalo po nam. Slapnik
ČE  13.2. 7.30  ++starši Pavc ter ++Valentin in Jožefa Tivadar
PE  14.2. 18.00  ++Debečevi
SO  15.2. 18.00  +Jože Ftičar
Godič 19.00  +Jože Perne, obl. ter ++Frančiška in Jožko Perne
NE  16.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tone Pančur
PO  17.2. 7.30  +Helena Kaleša, 50. obl.
TO  18.2. 18.00  - ni sv. maše
SR  19.2. 18.00  - ni sv. maše
ČE  20.2. 7.30  - ni sv. maše
PE  21.2. 18.00  +Ivanka Starovasnik 10. obl. ter ++Srečko in Karel Starovasnik
SO  22.2. 18.00  +Peter Romšak
Godič 19.00  ++Štefka in Janez Grkman
NE  23.2. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Florjan Komatar, 10. obl.
PO  24.2. 7.30  +Jožica Kladnik
TO  25.2. 18.00  +Janez Stopar, obl.
     +Jože Pančur, 30. dan
SR  26.2. 18.00  ++starši Veturazzi ter +s. Homilija in +Minka Koritnik
     +Branko Sitar, 30. dan
ČE  27.2. 7.30  +Janez Windschnurer
PE  28.2. 18.00  ++Andrej in Marija Korošec
SO  29.2. 18.00  + Franc Repnik, 32. obl.
Godič 19.00  +Ana Podjed, obl.
NE  1.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  - za zdravje in ++Sitar iz Jeranovega
PO  2.3. 7.30  ++Devetak in Beč
TO  3.3. 18.00  - za zdravje
SR  4.3. 18.00  - v dober namen po nam. Golob
ČE  5.3. 7.30  +Mira Malešič
PE  6.3. 18.00  ++Angela in Kristina Prijatelj
SO  7.3. 18.00  ++Šteh
Godič 19.00  +Aleksander Vidmar, obl.
NE  8.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  - v zahvalo za 60 – letnico – Jože Romšak
PO  9.3. 7.30  ++Anton in Angela Osolnik
TO  10.3. 18.00  ++Malči in Janez Čehun ter +Žane Babnik
SR  11.3. 18.00  +Pepca Koncilja
ČE  12.3. 7.30  +Vojko Bratina
PE  13.3. 18.00  +Jože Babnik, obl. ter +Terezija Babnik
SO  14.3. 18.00  +France Smolnikar, 9. obl.
Godič 19.00  +Anton Podjed, obl.
NE 15.3. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Ivan Hočevar, obl.
PO  16.3.    po namenu
TO  17.3.    +Marija Kladnik, 10. obl.
SR  18.3.    +Zofija Zvržina
ČE  19.3.    SV. JOŽEF: +Pepca Plahutnik in ++starši Plahutnik
                         +Jožica Dacar
PE  20.3.    +Justin Slanovec, obl. ter ++Antonija in Jure Slanovec
SO  21.3.    +Sonja Flerin, obl. ter ++Ivana in Jože Letnar
NE  24.3.    +Francka Gabrovec in +Marija Poznič
PO  23.3.    +Jožef Komatar
TO  24.3.    ++Debevčevi
SR  25.3.    +Marija Golob, obl. in +Janez Golob
ČE  26.3.    +Lovro Jeras, obl.
PE  27.3.    ++starši in bratje Kočar
SO  28.3.    +Jože Iskra, st. obl.
NE  29.3.    +Ana Sušnik, obl.
PO  30.3.    ++ iz družine Bratina
TO  31.3.    ++Matijevčevii iz Zduše
SR  1.4.    +Nežka Smolnikar, obl.
ČE  2.4.    +Branko Sitar
PE  3.4.    +Julka Dokelj in +Ana Goričan
SO  4.4.    +Frančiška Jačič ter ++Štefan in Ignac Jalčič
NE  5.4.    +Stane Golob, obl. ter ++Slavka in Janez Golob
PO  6.4.    +Jože Škorjanc, obl.
TO  7.4.    - v čast Brezmadežnega Srca Device Marije
SR  8.4.    +France Jašovec
ČE  9.4.    +Jože Ftičar
PE  10.4.    - OBREDI VELIKEGAPETKA
SO  11.4.    +Jože Pančur - Vrtnarjev
NE  12.4. 7.00  ++Milan in Mimi Kajba
PO  13.4. 8.00  - za žive in pokojne župljane
TO  14.4. 7.30  +Avguštin Ogrinec
SR  15.4. 7.30  +Jožef Pančur
ČE  16.4. 7.30  - v zahvalo za rojstvo Filipa
PE  17.4. 7.30  ++brata Janez in Tone Sušnik in +Pavla Iskra
SO  18.4. 19.00  +Franc Golob, 2. obl.
NE  19.4. 8.00  +Ana Pevec
PO  20.4. 7.30  ++ iz druž. Bizjak
TO  21.4. 7.30  ++Ljuba in Miha Poljanšek
SR  22.4. 7.30  +Slavka Golob
ČE  23.4. 19.00  +Alojzij Pavc, 7. dan
PE  24.4. 19.00  - za žive in pok. iz družine Slanovec
SO  25.4. 19.00  +Bojan Repanšek
NE  26.4. 8.00  +Nada Letnar, obl.
PO  27.4. 7.30  +Benedikt Zvržina, obl.
TO  28.4. 19.00  +Mara Hančič
SR  29.4. 19.00  +Franc Koncilja, obl. ter ++Julijana, Janko in Tonček Koncilja
ČE  30.4. 7.30  +Cecilija Pibernik
PE  1.5. 7.30  - za zdravje po namenu Slapar
SO  2.5. 19.00  +Franci Oblak
NE  3.5. 8.00  +Janez Golob, obl. ter ++Stane in Slavka Golob
PO  4.5. 7.30  ++Florjan, Amalija in Žane Babnik
TO  5.5. 19.00  +Pepca Koncilja
SR  6.5. 19.00  +Marija Bedenk
ČE  7.5. 7.30  +Francka Ankele
PE  8.5. 19.00  +France Golob
SO  9.5. 19.00  - za duše v vicah in umirajoče
Godič 20.00  +Ana Podjed, obl.
NE  10.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Viktor Čuk, obl.
PO  11.5. 7.30  ++Marija in Ignac Benko
TO  12.5. 19.00  - v čast Devici Mariji iz Guadalupa
SR  13.5. 19.00  +Alojzij Pavc, 30. dan
ČE  14.5. 7.30  - za zdravje in srečno zadnjo uro
PE  15.5. 19.00  ++učit. Jožica Veršič in Milena Romšak
SO  16.5. 10.00  SV. PRIMOŽ: - poljska maša za Brezje
  19.00  ++starši Horvat in +Jože Zupančič
Godič 20.00  +Jože Sitar, 40 obl. in ++Sitar
NE  17.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Ivan in Tončka Hočevar in ++Cajnarjevi
PO  18.5. 7.30  ++Jernej Pibernik
  9.00  GODIČ: - poljska maša za Godič
TO  19.5. 9.00  GODIČ: - poljska maša za Vodice
  19.00  +Marija Smolnikar, obl. ter +Primož Smolnikar
SR  20.5. 9.00  GODIČ: - poljska maša za Podjelše
  19.00  +Jožefa Perko, obl.
ČE  21.5. 19.00  +Helena Smolnikar
PE  22.5. 19.00  - v čast Predragoceni krvi jezusovi
SO  23.5. 10.00  REBOLOVA KAPELA: - poljska maša za Zdušo
  19.00  +Rihard Pevec
Godič 20.00  +Leopold Sitar
NE  24.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Milan Potočnik
     +Jože Potočnik
PO  25.5. 7.30  +Mira Malešič, obl.
TO  26.5. 19.00  +Janez Windschnurer, obl.
SR  27.5. 19.00  +Terezija Repnik, obl.
ČE  28.5. 7.30  - za zdravje po nam. Rifl
PE  29.5. 19.00  +Andrej Balantič, 10. obl.
SO  30.5. 19.00  +Roman Kališnik, obl. in ++sorodniki
Godič 20.00  ++Marija in Jože Jelinčič
NE  31.5. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++starši Matjan in Slapar
PO  1.6. 7.30  ++Ivan in Marija Homšak
TO  2.6. 19.00  ++Anastazija in Miha Podjed
SR  3.6. 19.00  - v zahvalo za vnukinjo Izabelo
ČE  4.6. 7.30  - za zdravje po namenu Smolnikar
PE  5.6. 19.00  ++Angela in Jakob Burja
SO  6.6. 19.00  +Albin Smolnikar, obl.
     +Tone Pančur, 3. obl.
Godič 20.00  +Jože Makše
NE  7.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Generoz Kališnik, obl.
PO  8.6. 7.30  - za zdravje po namenu Golob
TO  9.6. 19.00  +Frančiška Komatar, 30. dan
SR  10.6. 19.00  ++Miklavževčevi
ČE  11.6. 19.00  +Janko Malešič
PE  12.6. 19.00  - v čast Devici Mariji iz Guadalupa za domovino
     +Andrej Pečenko
SO  13.6. 17.00  - za srečen zakon - poročna
  19.00  +Pavle Letnar, obl. in Nežka Letnar
Godič 20.00  ++Ana in Stane Zlatnar
NE  14.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Tončka Hočevar, obl.
PO  15.6. 7.30  - za svetost in spreobrnjenje škofov in duhovnikov
TO  16.6. 19.00  +Tončka Balantič, obl.
SR  17.6. 19.00  +Angela Štupar, obl.
ČE  18.6. 7.30  ++Valentin in Marija Burja
PE  19.6. 19.00  +Lojze Perko, obl.
     +Janez Teran in +Katarina Zaplotnik
SO  20.6. 19.00  +Ivan Jagodic, obl.
Godič 20.00  ++Frančiška, Jože in Jožko Perne
NE  21.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Simon in Marija Klemen
PO  22.6. 7.30  - po namenu
TO  23.6. 19.00  ++Alojz in Pepca Uršič
SR  24.6. 19.00  +Janez Windschnurer
ČE  25.6. 7.30  ++Martin in Angela Narat
PE  26.6. 19.00  +Alojz Potočnik in ++starši Vinšek
SO  27.6. 19.00  +Marija Šmalc in ++starši
Godič 20.00  +Mira Rus
NE  28.6. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Frančiška Sušnik, obl.
PO  29.6. 8.00  +Jože Vidrih, obl.
     +Bojan Bombač
TO  30.6. 19.00  - ni sv. maše
SR  1.7. 19.00  ++Sitar iz Podjelš
ČE  2.7. 7.30  +Marija Homšak
PE  3.7. 19.00  +Mimi Kajba, obl.
SO  4.7. 19.00  +Ivanka Pahovnik, 7. obl.
Godič 20.00  +Alojz Vidmar, 1. obl.
NE  5.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Jakob in Angela Burja
PO  6.7. 7.30  +Angelca Pogačnik
TO  7.7. 19.00  - ni sv. maše
SR  8.7. 19.00  +Ciril Letnar, obl.
ČE  9.7. 7.30  - za bolne in umrle v epidemiji in za zdravstvene delavce
PE  10.7. 19.00  ++Peterlin
SO  11.7. 13.00  - za srečen zakon - poročna
  19.00  ++Ožbovčevi
Godič 20.00  +Jože Potočnik, 1. obl. in +Rozalija Potočnik
NE  12.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Lojze Pavc
     - v zahvalo za 80 – letnico in za zdravje
PO  13.7. 7.30  - ni sv. maše
TO  14.7. 19.00  - ni sv. maše
SR  15.7. 19.00  +Francka Iskra, obl. in Pavle Iskra
ČE  16.7. 7.30  ++Štefan in Jelka Kališnik
PE  17.7. 19.00  +Ančka Kveder
SO  18.7. 19.00  ++Ivi in Jože Pančur
Godič 20.00  +Minka Humar
NE  19.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  +Helena Smolnikar
PO  20.7. 7.30  ++Koritnik
TO  21.7. 19.00  - ni sv. maše
SR  22.7. 19.00  ++Anton in Toni Cerar, obl.
ČE  23.7. 7.30  - za zdravje in v zahvalo po nam. Smolnikar
PE  24.7. 19.00  +Matevž Slapnik
SO  25.7. 19.00  +Miha Gerbic, 30. obl. in Jurij Gerbic
Godič 20.00  ++Ana in Stane Zlatnar
NE  26.7. 7.00  - za žive in pokojne župljane
  10.00  ++Rebol